Julkaisuja ja esitelmiä

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

”Participation in Divine Light and Church Membership in De Spiritu Sancto of Basil of Caesarea.” Review of Ecumenical Studies 12 (2/2020), p. 266–294.

”Towards Participation in the Healthy Body. Spiritual Healing and Church Membership in Cyril of Jerusalem, Basil of Caesarea and John Chrysostom.” Homilies in Context. Edited by Anni Maria Laato, Serafim Seppälä & Harri Huovinen. Studia patristica Fennica 9. Helsinki: Suomen patristinen seura ry, 2020, p. 115–173.

”Origeneen opetus ehtoollisesta.” Näkökulmia varhaisen kirkon liturgiaan. Suomen patristisen seuran vuosikirja. Toimittanut Jussi Junni. Studia patristica Fennica 6. Helsinki: Suomen patristinen seura ry, 2017, s. 21–38.

Toimitetut tieteelliset kirjat

Homilies in Context. Edited by Anni Maria Laato, Serafim Seppälä & Harri Huovinen. Studia patristica Fennica 9. Helsinki: Suomen patristinen seura ry, 2020. (173 sivua.)

Taitetut kirjat

Theodoros Abu Qurra: Kirjoituksia islamista ja kristinuskosta. Johdanto ja käännös: Serafim Seppälä. Studia patristica Fennica 10. Helsinki: Suomen patristinen seura ry, 2020. (259 sivua.)

Homilies in Context. Edited by Anni Maria Laato, Serafim Seppälä & Harri Huovinen. Studia patristica Fennica 9. Helsinki: Suomen patristinen seura ry, 2020. (173 sivua.)

Yleistajuiset teologiset kirjat

Jumala vaikuttaa rukouksen: Apuneuvoja huonolle rukoilijalle. Hengen viisaus nro 11. Helsinki: Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta ja Suomen Luther-säätiö, 2019.

Yleistajuiset teologiset artikkelit

”Jeg kan ikke be! Hvordan blir bønn egentlig til?” Trans. Silje Kiil. For oss, 2020.

”Korvin kuultuna ja vedessä vastaanotettuna. Luterilaisten tunnustajien käsitys sanan ja kasteen funktiosta uudestisyntymisessä.” Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta – Vuosikirja 2018. 6. vuosikerta, toim. Juhana Pohjola. Helsinki: Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta ja Suomen Luther-säätiö, 2018.

”Mitä tekemistä kirkolla on lähetystyön kanssa?” Seurakunta lähellä ja kaukana: Risto Soramiehen 70-vuotisjuhlakirja. Toimittaneet: Petri Hiltunen ja Juhana Pohjola. Helsinki: Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta ja Suomen Luther-säätiö, 2016.

”Ehtoollisen vastaanottamisen käytännöt.” Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta – Vuosikirja 2016. 4. vuosikerta, toim. Juhana Pohjola. Helsinki: Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta ja Suomen Luther-säätiö, 2016.

”Pyhän liturgian perusteet.” Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta – Vuosikirja 2015. 3. vuosikerta, toim. Juhana Pohjola. Helsinki: Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta ja Suomen Luther-säätiö, 2015.

”Jumalan perheväen ateria.” Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta – Vuosikirja 2014. 2. vuosikerta, toim. Juhana Pohjola. Helsinki: Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta ja Suomen Luther-säätiö, 2014.

”Voisiko jumalanpalvelusmusiikkia uudistaa?” Yhdeksi ruumiiksi kastettuna: Piispa Matti Väisäsen 80-vuotisjuhlakirja. Toimittaneet Petri Hiltunen, Esko Murto ja Juhana Pohjola. Porvoo: Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta ja Suomen Luther-säätiö, 2014.

Painamattomat opinnäytetyöt

Henki ja sana: Origenes Aleksandrialaisen käsitys kirjoitusten jumalallisuudesta. Dogmatiikan pro gradu -työ. Helsingin yliopisto 2013.

Teologiset lehtikirjoitukset

”Athanasios: Lihaksitulon ihmeen opettaja” Pyhäkön lamppu 6/2020.

”’Rukoilkaa lakkaamatta.’ Miten?” Pyhäkön lamppu 4/2019.

”Rukous – yksilön ja yhteisön asia.” Pyhäkön lamppu 3/2019.

”Mitä jumalanpalvelus on?” Concordia 1/2019.

”Kirkkotaidetta? Kyllä! Mutta miten niin?” Pyhäkön lamppu 1/2019.

”Liikettä kirkkosalissa, osa 2.” Pyhäkön lamppu 4/2015.

”Liikettä kirkkosalissa, osa 1.” Pyhäkön lamppu 3/2015.

”Messu perustuu Raamatun sanaan.” Pyhäkön lamppu 2/2015.

”Kirkkovuosi – ikuinen ja ajallinen kohtaavat.” Pyhäkön lamppu 1/2015.

”Miksi messun muoto ei ole yhdentekevä asia? Osa 2.” Pyhäkön lamppu 6/2014.

”Miksi messun muoto ei ole yhdentekevä asia? Osa 1.”Pyhäkön lamppu 5/2014.

”Mitä liturgia on?” Pyhäkön lamppu 4/2014.

”Kristuksen ruumiin jäsenenä?” Pyhäkön lamppu 4/2012.

Homileettiset artikkelit eri teoksissa

Ps. 89:21

Matt. 3:15

Tiit. 3:5

Joh. 1:32

Ap. t. 8:35–36

Luuk. 3:16

Gal. 3:28

Ps. 105:2

Joh. 2:2

Room. 12:6

Joh. 4:14

Ilm. 22:16

Luuk. 4:20

Tiit. 1:1

Ps. 112:5

Luuk. 10:34

1. Joh. 4:7

Matt. 5:48

1. Joh. 3:16

Mark. 12:41

Room. 13:8

Ps. 46:2

Joh. 4:49

Ef. 6:13

Matt. 16:4a

Room. 5:1

Matt. 5:14–15

Room. 10:17

Seuraa minua: Kirkkovuosi Jeesuksen seurassa. Toimittaneet: Eero Pihlava, Janne Koskela, Jukka Peranto ja Ilpo Sinkko. Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta ja Suomen Luther-säätiö. 2018.

5. Moos. 32:47

Ps. 38:4–5

Miika 7:19

Ap. t. 2:38

Hebr. 6:19–20

Sano vain sana: Vuosi Jeesuksen seurassa. Toimittaneet: Markus Nieminen, Miika Nieminen ja Juhana Pohjola. Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta ja Suomen Luther-säätiö. 2017.

Tieteelliset esitelmät

Kyrillos Jerusalemilainen: Mitä kristityn pitää tietää Jumalasta? Jumalakuva-luentosarja, Systemaattisen teologian ja patristiikan aineopinnot, Itä-Suomen yliopisto (Online) 26.11.2020.

Parantunut profeetta: Daavidin rooli Kyrillos Jerusalemilaisen katekeeseissa. Symposium Patristicum Fennicum Octavum. Helsinki 20.11.2020.

Having Friends and Buying Books: Old-school Methods for Late Antique Studies in the Face of the Pandemic. The New and the Old: Ancient Studies during Covid-19 Times. Chances and Challenges. Berliner Antike-Kolleg conference, Freie Universität Berlin / Humboldt-Universität zu Berlin. (Online) 6.11.2020.

At the Service of the Sacramental Life: The Tasks of Deacons in Cyril of Jerusalem. Conference: What Did Deacons Do? (Online) 13.5.2020.

Terveen ruumiin osallisuuteen. Hengellinen parantaminen ja Kirkon jäsenyys Kyrillos Jerusalemilaisen, Basileios Suuren ja Johannes Krysostomoksen teologiassa. Symposium Patristicum Fennicum Septum. Helsinki 10.5.2019.

Dogmatiikan vaikeat kysymykset: ehtoollinen. Suomen teologinen instituutti. Helsinki 23.11.2016.

Origeneen opetus ehtoollisesta. Symposium Patristicum Fennicum Quartum. Helsinki 3.5.2016.

Jumalanpalveluselämän juuret ja perusteet. Suomen evankelisluterilainen pastoraali-instituutti. Heinola 22.8.2015.

Tieteelliset luentosarjat

ギリシア教父における教会論 (suom. Kreikkalaisten kirkkoisien kirkkokäsitys). Kobe Lutheran Theological Seminary. Kobe, Japan 5.–21.9.2017.

Historical Review of the Liturgical Life of the Christian Church. Patristic, Middle Age, Reformation, Current world. Kobe Lutheran Theological Seminary. Kobe, Japan 26.5.–11.7.2015.

Muut painamattomat esitelmät ja luentosarjat

Male and Female He Created Them. Corpus Christi online lecture. 12.12.2020.

Truth and Love in the Psalms. Corpus Christi conference. Gothenburg, Sweden 23.–25.7.2019

Milloin itään, milloin länteen. Teologiaa, psykologiaa, vai mitä vastaamme lähtijöille? Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan työntekijäkokous. Pälkäne 21.5.2019.

Luterilainen jumalanpalvelus. Paavalin synodin kirkkopäivät. Helsinki 8.4.2017.

Church, where are you? The marks of the true Church. Corpus Christi conference. Helsinki 28.–30.6.2016.

Liturgia – lakia vai evankeliumia? Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan pappeinkokous. Valkeala 7.9.2015.

Liturgian olemuksesta ja historiasta. Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan seurakuntapäivä. Kangasala 15.8.2015.

Music: God’s gift, many uses. Corpus Christi conference. Turku 24.6.2013.