Publications & Lectures

Peer-reviewed articles in scientific publications (English, Finnish)

— In the Service of the Sacramental Life: The Tasks of Deacons in Cyril of Jerusalem. Deacons and Diakonia in Early Christianity: The Third Century Onwards. Eds. Bart J. Koet, Edwina Murphy and Esko Ryökäs. Tübingen: Mohr Siebeck, 2021, forthcoming.

— Participation in Divine Light and Church Membership in De Spiritu Sancto of Basil of Caesarea. Review of Ecumenical Studies 12 (2/2020), p. 266–294.

— Towards Participation in the Healthy Body. Spiritual Healing and Church Membership in Cyril of Jerusalem, Basil of Caesarea and John Chrysostom. Homilies in Context. Eds. Anni Maria Laato, Serafim Seppälä & Harri Huovinen. Studia patristica Fennica 9. Helsinki: Suomen patristinen seura ry, 2020, p. 115–173.

— Origeneen opetus ehtoollisesta. Näkökulmia varhaisen kirkon liturgiaan. Toim. Jussi Junni. Studia patristica Fennica 6. Helsinki: Suomen patristinen seura ry, 2017, p. 21–38.

Edited books

— Homilies in Context. Eds. Anni Maria Laato, Serafim Seppälä & Harri Huovinen. Studia patristica Fennica 9. Helsinki: Suomen patristinen seura ry, 2020. (173 pages)

Popular theological books

— Jumala vaikuttaa rukouksen: Apuneuvoja huonolle rukoilijalle. Hengen viisaus nro 11. Helsinki: Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta ja Suomen Luther-säätiö, 2019. (158 pages)

Selected theological articles in Lutheran publications (Norwegian, Finnish)

— Jeg kan ikke be! Hvordan blir bønn egentlig til? Trans. Silje Kiil. For oss, 2020.

— Korvin kuultuna ja vedessä vastaanotettuna. Luterilaisten tunnustajien käsitys sanan ja kasteen funktiosta uudestisyntymisessä. Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta – Vuosikirja 2018. Toim. Juhana Pohjola. Helsinki: Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta ja Suomen Luther-säätiö, 2018, p. 19–46.

— Mitä tekemistä kirkolla on lähetystyön kanssa? Seurakunta lähellä ja kaukana: Risto Soramiehen 70-vuotisjuhlakirja. Toim. Petri Hiltunen ja Juhana Pohjola. Helsinki: Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta ja Suomen Luther-säätiö, 2016, p. 127–144.

— Ehtoollisen vastaanottamisen käytännöt. Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta – Vuosikirja 2016. Toim. Juhana Pohjola. Helsinki: Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta ja Suomen Luther-säätiö, 2016, p. 47–66.

— Pyhän liturgian perusteet. Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta – Vuosikirja 2015. Toim. Juhana Pohjola. Helsinki: Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta ja Suomen Luther-säätiö, 2015, p. 70–84.

— Jumalan perheväen ateria. Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta – Vuosikirja 2014. Toim. Juhana Pohjola. Helsinki: Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta ja Suomen Luther-säätiö, 2014, p. 33–37.

— Voisiko jumalanpalvelusmusiikkia uudistaa? Yhdeksi ruumiiksi kastettuna: Piispa Matti Väisäsen 80-vuotisjuhlakirja. Toim. Petri Hiltunen, Esko Murto ja Juhana Pohjola. Porvoo: Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta ja Suomen Luther-säätiö, 2014, p. 152–159.

Master’s Thesis

Henki ja sana: Origenes Aleksandrialaisen käsitys kirjoitusten jumalallisuudesta. Master’s Thesis in Dogmatics, University of Helsinki, 2013.

Scientific lectures

Participation in Psalmody and Church Membership in Cyril of Jerusalem. Ninth International Conference on Orthodox Church Music: “Church Music and Topography: City, Village, and Monastery”. Online, 7 June 2021.

— ”Sinut istutetaan hengelliseen paratiisiin”: Paratiisiretoriikan neljä tasoa Kyrillos Jerusalemilaisen katekeeseissa. Symposium Patristicum Fennicum. Online, 27.5.2021.

— Kyrillos Jerusalemilainen: Mitä kristityn pitää tietää Jumalasta? Jumalakuva-luentosarja, Systemaattisen teologian ja patristiikan aineopinnot, Itä-Suomen yliopisto (Online), 26.11.2020.

— Parantunut profeetta: Daavidin rooli Kyrillos Jerusalemilaisen katekeeseissa. Symposium Patristicum Fennicum Octavum. Helsinki, 20.11.2020.

— Having Friends and Buying Books: Old-school Methods for Late Antique Studies in the Face of the Pandemic. The New and the Old: Ancient Studies during Covid-19 Times. Chances and Challenges. Berliner Antike-Kolleg conference, Freie Universität Berlin / Humboldt-Universität zu Berlin (Online), 6.11.2020.

— At the Service of the Sacramental Life: The Tasks of Deacons in Cyril of Jerusalem. Conference: What Did Deacons Do? (Online), 13.5.2020.

— Terveen ruumiin osallisuuteen. Hengellinen parantaminen ja Kirkon jäsenyys Kyrillos Jerusalemilaisen, Basileios Suuren ja Johannes Krysostomoksen teologiassa. Symposium Patristicum Fennicum Septum. Helsinki, 10.5.2019.

— Dogmatiikan vaikeat kysymykset: ehtoollinen. Suomen teologinen instituutti. Helsinki 23.11.2016.

— Origeneen opetus ehtoollisesta. Symposium Patristicum Fennicum Quartum. Helsinki, 3.5.2016.

Theological lecture series

— ギリシア教父における教会論 [The Ecclesiology of the Greek Church Fathers]. Kobe Lutheran Theological Seminary. Kobe, Japan, 5.–21.9.2017.

— Historical Review of the Liturgical Life of the Christian Church. Patristic, Middle Age, Reformation, Current world. Kobe Lutheran Theological Seminary. Kobe, Japan, 26.5.–11.7.2015.

Other lectures

— Male and Female He Created Them. Corpus Christi online lecture, 12.12.2020.

— Truth and Love in the Psalms. Corpus Christi conference. Gothenburg, Sweden, 23.–25.7.2019

— Church, where are you? The marks of the true Church. Corpus Christi conference. Helsinki, 28.–30.6.2016.

— Music: God’s gift, many uses. Corpus Christi conference. Turku, 24.6.2013.

Layout design

— Seppälä, Serafim (ed.): Jumalan kaltaisuuteen: Aatehistoriallisia tutkielmia elämän päämäärästä. Studia Patristica Fennica 13. Helsinki: Suomen patristinen seura ry, 2021 (forthcoming). (204 pages)

— Laato, Antti: Nooa juutalaisessa tulkintatraditiossa ja sen vaikutus varhaiseen kristilliseen tulkintaan. Studia Patristica Fennica 13. Helsinki: Suomen patristinen seura ry, 2021. (279 pages)

— Egeria: Matka Pyhälle maalle. Latinan kielestä suomentanut ja selittänyt Anni Maria Laato. Studia Patristica Fennica 12. Helsinki: Suomen patristinen seura ry, 2021. (180 pages)

— Theodoros Abu Qurra: Kirjoituksia islamista ja kristinuskosta. Johdanto ja käännös: Serafim Seppälä. Studia patristica Fennica 10. Helsinki: Suomen patristinen seura ry, 2020. (259 pages)

Laato, Anni Maria, Serafim Seppälä & Harri Huovinen (eds.), Homilies in Context. Studia patristica Fennica 9. Helsinki: Suomen patristinen seura ry, 2020. (173 pages)

%d bloggaajaa tykkää tästä: