12. sunnuntai helluntaista (1. vsk), Sananl. 28:13–14

Kolmenlaisia rikkojia

Johdanto

Sananlaskujen kirjasta kuulimme tutun opetuksen: Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Profeetta jatkaa: Onnellinen se ihminen, joka aina on aralla tunnolla; mutta joka sydämensä paaduttaa, se onnettomuuteen lankeaa. (Sananl. 28:13–14)

Näiden tärkeiden opetusten äärellä me panemme merkille seuraavat asiat: Kaikki ihmiset ovat kyllä yhtä lailla Jumalan tahdon rikkojia. Mutta suhtautumisessaan rikkomuksiinsa ihmiset jakautuvat ainakin kolmeen eri ryhmään. Ensimmäisenä ovat ne, jotka pyrkivät salaamaan rikkomuksensa. Sitten tulevat ne, jotka tunnustavat rikkomuksensa. Mutta näitä jälkimmäisiä – rikkomuksensa tunnustajia – on vielä kahdenlaisia. Keitä he ovat, siitä kuulemme pian.

Rikkomusten salaajat

Ensimmäisenä meidän täytyy kuitenkin katsoa mitä profeetta tekstimme alussa opettaa. Hän kirjoittaa: Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty.

Tässä yhteydessä en nyt ala puhua niistä, jotka eivät ole koskaan kuulleet Jumalan sanaa, eivätkä siksi myöskään tunne rikkomuksiaan, jotta voisivat ne tunnustaa. Sellaisia ihmisiä maailmassa on valitettavasti paljon. Heitä varten – jotta he voisivat tulla syntinsä tuntemiseen, parannukseen ja uskoon – on Kristus käskenyt omiansa saarnaamaan kaikille kansoille parannusta syntien anteeksisaamiseksi Hänen nimessänsä (Luuk. 24:47). Tässä tehtävässä mekin Kristuksen seurakuntana saamme olla mukana.

Tässä tekstissä profeetta puhuu kuitenkin ihmisestä, joka on kyllä kuullut Jumalan sanaa. Kymmenestä käskystä hän on oppinut, ettei täytä Jumalan vanhurskasta vaatimusta elää pyhää elämää. Tuo ihminen tietää siis rikkoneensa taivaallisen Isän pyhää tahtoa vastaan. Tästä huolimatta hän ei kuitenkaan halua tunnustaa rikkomuksiaan sen paremmin niille ihmisille, joita nämä ne koskevat, kuin myöskään Jumalalle.

Voi miten ajattelematonta! Ehkä joku kyllä kuvittelee: ”Niin kauan kuin lähimmäiseni ei tiedä, että olen puhunut hänestä pahaa, niin ei kai tämä rikkomukseni voi haitata häntä tai meidän välejämme?” Mutta katso nyt: Jos sinä puhut herra A:sta pahaa herra B:lle, eivätkö nämä sinun pahat puheesi muuta herra B:n suhtautumista herra A:han? Varmaan herra A myös huomaa tämän, vaikka kukaan ei sanoisi itse asiasta mitään. Ja vaikka herra A ei koskaan saisi tietää, että herra B:n muuttunut suhtautuminen häneen on saanut alkunsa juuri sinun pahoista puheistasi, eikö hän silti joudu kärsimään tästä asiasta? Tällä tavalla synnillä on aina seurauksensa, silloinkin, kun sinun lähimmäisesi ei tiedä siitä mitään.

Tai ehkä joku kuvittelee: ”Niin kauan kuin minun vaimoni/mieheni ei tiedä että olen pettänyt häntä toisen kanssa, niin ei kai se mitään haittaa?” Voimme ottaa vielä yleisemmänkin esimerkin. Joku ajattelee: ”Niin kauan kuin vaimoni/mieheni ei tiedä että olen pettänyt häntä sydämessäni, katsellessani muita naisia/miehiä työpaikalla tai tietokoneen ruudulta, niin mitä se haittaisi? Ei kai sellainen yksityinen teko loukkaa ketään?” Hyvänen aika! Eikö sinun itsekkyytesi ja syntisi ole aina tuhovoima, joka rikkoo suhtautumistasi lähimmäiseesi? Eikö synnillinen himosi muka vaikuta siihen, miten katsot omaa, laillisesti vihittyä vaimoasi tai miestäsi? Eikö se estä sinua jakamasta kaikkia sydämesi asioita tämän ihmisen kanssa, jonka tulisi olla sinulle läheisin, ja jonka kanssa sinun on määrä jakaa koko elämäsi ja koko itsesi? Eikö tämä sinun syntisi lopulta tule esteeksi sinun ja puolisosi suhteen hyvinvoinnillekin, tiesi hän siitä tai ei?

Oikein profeetta kirjoittaa: Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty (Sananl. 28:13a). Synnin salaaminen ei koskaan poista synnin todellisuutta. Se ei myöskään estä syntiin syyllistynyttä joutumasta kauheisiin ongelmiin jo tämän elämänsä aikana.

Mutta on vielä muutakin. Moni yrittää salata rikkomuksensa Jumalaltakin. Jumala kuitenkin näkee sydämeen. Hän tietää kaiken. Siksi sinunkin on turhaa yrittää salata rikkomuksiasi Häneltä. Aivan kuin muka sinun valmistamasi viikunanlehtivaatteet voisivat peittää alastomuuttasi Jumalan edessä! Jumalan askeleet kuuluvat jo. (1. Moos. 3:7–8) Älä siis enää petä itseäsi ja yritä paeta sitä totuutta, että Jumala on, ja että Hän tietää kaiken. Jos pakenet Häntä, et voi elää Hänen yhteydessään. Se taas, joka ei elä Hänen yhteydessään, ei voi myöskään elää ikuisesti. Tätä lopulta tarkoittavat sanat: Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty.

Kun ihminen ei tunnusta rikkomuksiaan, hän tulee ajan mittaan paaduttaneeksi ja kovettaneeksi sydämensä niin, että lakkaa myös tunnistamasta niitä itsessään. Näin hän lopulta salaa rikkomuksensa paitsi muilta ihmisiltä ja Jumalalta myös itseltään. Näin hän lakkaa jopa ymmärtää mistä hänen ahdistuksensa ja paha olonsa johtuu. Siksi hän jää vain syyttämään siitä toisia ja lopulta itseään Jumalaa (vrt. 1. Moos. 3:12–13). Vaikka hän pystyisi peittämään tämän synkän tilansa muilta ihmisiltä niin, etteivät he näe sitä, hän kuitenkin kulkee tietä, joka vie kohti ikuista kuolemaa ja kadotusta. Sanoohan sana: ”sydämensä kovettava lankeaa onnettomuuteen/ahdinkoon/hätään/turmioon” (Sananl. 28:14b).

Katumattomat syntien tunnustajat

Mutta profeetta puhuu myös toisenlaisista ihmisistä. Keitä he ovat? He ovat niitä, jotka tunnustavat syntinsä. Mutta kuten sanottu, näitä syntien tunnustajia on kahdenlaisia.

Aloitan puhumalla niistä, jotka päällisin puolin näyttävät tekevät juuri niin kuin sananlasku opettaa: He eivät tahdo salata rikkomuksiaan, vaan tunnustavat niiden olemassaolon. He katuvat niitä, jotkut jopa aivan näkyvällä tavalla. Hyvä niin, kenelläpä meistä ei olisi rikkomuksia tai tarvetta niiden tunnustamiselle! Näillä ihmisillä on kuitenkin yksi vaikeus. Vaikka he nimittäin tunnustavat olevansa syntisiä, he eivät kuitenkaan välitä siitä, mistä profeetta myös puhuu: rikkomusten hylkäämisestä ja Jumalan armosta. Ulospäin he haluavat antaa hurskaan kuvan itsestään, kuvan kristitystä, joka kärsii synneistään ja katuu niitä. Todellisuudessa he eivät kuitenkaan halua hylätä syntejään, vaan pikemminkin helliä niitä sydämessään.

Mutta taas on sanottava: Jumala näkee sydämeen. Hän tietää kaiken. Hänen edessään ei voi salata rikkomuksia eikä syntejä, mutta hänen edessään ei myöskään sydämen katumattomuutta voi kätkeä ulkoisen katumuksen ja kyynelten verhoon. Jumala näkee tekohurskauden läpi.

Voi toki myös olla, että tällaiset ihmiset kyllä aivan todella näkevät rikkomuksensa ja syntinsä, mutta pitävät kuitenkin hurskaampana jäädä tuijottamaan niihin itseensä kuin kääntää katseensa niiden ratkaisuun. Moni kyllä tunnustaa syntinsä ja tuntee siitä katkeraa tuskaa, mutta tekee sen vain synnin seurausten pelosta. Synti sinänsä ei murehduta hänen sydäntään, eikä hän kaipaa yhteyttä Jumalaan. Kauheaa Jumalan armon pilkkaamista on esimerkiksi sellainen ajatus, jota kristillisen hurskauden nimelläkin ylistetään: ”Minä olen niin kovin suuri syntinen. Siksi jään nyt vain Jumalan armon ikävöintiin ja toivomiseen. Enhän minä kuitenkaan voi olla varma, tahtooko Jumala armahtaa minua, maan matosta.”

Mutta rakkaat ystävät, mitä varten Jumala lähettikään Poikansa maailmaan? Eikö pelastamaan syntisiä? Kyllä! Apostoli kirjoittaa: Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin. (1. Tim. 1:15) Sinäkin olet kyllä suuri syntinen, aivan niin kuin minäkin olen. Mutta et kai sinä väitä, ettei itse Jumalan Poika olisi täydellisellä elämällään, syyttömällä kärsimyksellään ja ristinkuolemallaan voinut hankkia sinulle lunastusta syntiesi vallasta? Hän on tehnyt sen kaiken kerran, niin kuin apostoli Johannes itse näki ja kuuli, ja on meille kertonut: Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän: ”Se on täytetty”, ja kallisti päänsä ja antoi henkensä. (Joh. 19:30)

Kristuksessa sinun kaikki rikkomuksesi on siis jo sovitettu kerta kaikkiaan! Älä enää jää tällaiseen epäröivään toivoskeluun Raamatun pyhän ja varman evankeliumin äärellä. Älä halveksi Kristuksen täydellistä työtä, vaan usko se omalle kohdallesi. Jumalan pyhyyden edessä meidän on toki hyvä olla aina aralla tunnolla – tai ”peloissaan” –, niin kuin Pyhä Henki tässä profeetan kautta sanoo. Mutta jos usko jää syrjään, on kaikki hukassa. Silloin syntinen ihminen jää kauheaan synnin ahdistukseen, lain alle. Niin kävi sille miehelle, josta Raamattu kertoo, että hän kyllä katui ja tunnusti syntinsä, mutta ei uskonut Kristukseen vapahtajanaan. Hänestä pyhä evankelista kirjoittaa: hän katui ja toi takaisin ne kolmekymmentä hopearahaa ylipapeille ja vanhimmille ja sanoi: ”Minä tein synnin, kun kavalsin viattoman veren”. Katumuksestaan huolimatta tämä miesparka ei turvannut Jumalan armoon. Sen sijaan hän asetti itsensä Jumalan paikalle, siis Hänen paikalleen, jolla yksin on valta päättää elämästä ja kuolemasta. Niin evankelista kertookin hänestä, että hän meni pois ja hirttäytyi. (Matt. 27:3b–4, 5b) Mikä vielä kauheampaa, hänestä sanotaan, että hän ei saavuttanut pelastusta, vaan epäuskossaan meni omaan paikkaansa (Ap. t. 1:25b), ikuiseen kuolemaan.

Näin kauheat seuraukset epäuskolla on. Mitä siis kukaan voi voittaa ulkoisesti hurskaalta näyttävällä katumuksellaan, jos ei se johda häntä Kristuksen luo, ottamaan uskossa vastaan anteeksiantoa Häneltä?

Armoon turvaavat syntien tunnustajat

Onneksi profeetta puhuu vielä kolmannenlaisistakin ihmisistä. Edellisten tavoin he tunnustavat rikkomuksensa. Mutta toisin kuin nuo edelliset, he sitten myös hylkäävät ne.  Mitä tällainen rikkomusten hylkääminen tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että ensin ihminen ymmärtää, ettei hänellä itsellään ole kerrassaan mitään mahdollisuuksia parantaa itseään syntisairaudestaan. Hän ymmärtää, että omine edellytyksineen hän on Jumalan vanhurskaan tuomion alainen. Mutta juuri siksi hän myös turvaa toisen apuun – koska Jumalan laki on osoittanut hänen omat neuvonsa hyödyttömiksi! Tuo ihminen turvaa Jumalan armoon, jonka Hän on Pojassaan Kristuksessa hänelle ja koko maailmalle valmistanut. Hän turvaa Jumalan armoon Kristuksessa, joka Hänen sanansa kautta hänelle julistetaan uskossa vastaanotettavaksi.

Kun sinä nyt siis kuulet Jumalan lain sanan ja sen valossa huomaat olevasi kokonaan syntinen ja kadotuksen ansainnut ihminen, älä salaa rikkomuksiasi, vaan tunnusta ne Jumalalle. Se on hyvin yksinkertaista: Tunnusta rikkomuksesi Jumalalle ripissä, Hänen seurakuntansa sananpalvelijan välityksellä. Mutta muista sitten myös mikä on ripin toinen osa. Katekismushan opettaa, että

Rippi sisältää kaksi osaa: ensiksi tunnustetaan synnit, ja toiseksi otetaan rippi-isältä vastaan synninpäästö eli anteeksiantamus, ikään kuin sen lausuisi Jumala itse. Sitä ei tule lainkaan epäillä, vaan on uskottava lujasti, että synnit siten on annettu anteeksi taivaassa, Jumalan edessä. (Vähä katekismus V 16.)

Tällä tavalla kristillinen usko sisältää paitsi lain myös evankeliumin. Kumpaakaan ei saa unohtaa. Ripissä nämä molemmat tulevat esiin: ensiksi tuodaan valoon totuus sinun synnistäsi, mutta toiseksi myös totuus Kristuksen armosta sinua kohtaan. Eikä niistä puhuta ainoastaan teorian tasolla. Jos ja kun sinun rikkomuksesi ovat todelliset, niin on myös Kristuksen ristillään sinulle hankkima anteeksiantamus todellinen. Se on todellinen sinulle, juuri nyt. Usko se omalle kohdallesi! Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kalliissa veressä sinulla, syntisi tunnustavalla ja uskovalla kristityllä on anteeksiantamus juuri siitä synnistäsi, joka sinua nyt painaa. Sinä saat Jumalan armon, Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden. Pyhä Henki vakuuttaa sinua tällä sanalla ja kaikilla pyhän Raamatun sanoilla tästä tosiasiasta: Kristuksessa sinun syntisi on anteeksiannettu! Mene siis Herran rauhaan. Aamen.

Tällä tavalla Jumalan varma sana tahtoo tuoda sinulle varmuuden syntiesi anteeksiantamuksesta ja pelastuksesta. Kuule mitä apostoli Pyhässä Hengessä kirjoittaa: Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta, ja koska meillä on ”suuri pappi, Jumalan huoneen haltija”, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä (Hebr. 10:19–22). Näetkö mitä hän sanoo? Jumala tahtoo, että sinulla on luja luottamus pelastukseesi. Miksi? Siksi, että Jeesus on itse valmistanut sen sinulle. Hän on vielä tuonut tämän pelastuksen sinulle aivan henkilökohtaisesti, kun Hän on kasteessa vihmonut sinut puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja pessyt jopa ruumiisi puhtaalla vedellä. Siksi saat käydä esiin täydessä uskon varmuudessa.

Tästä seuraa se, mitä apostoli heti perään jatkaa: pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen; ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin; älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niinkuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän.  (Hebr. 10:23–25) Huomaatko mitä hän tässä sanoo? Kristukseen kastettuna sinä saat pysyä järkähtämättömästi kristillisessä toivossa, ja aivan suullasi tunnustaa tätä evankeliumin toivoa Hänen muun seurakuntansa kanssa. Niin sinä teetkin täällä seurakunnan kokouksessa, messussa: sinä tunnustat uskosi, sekä veljiesi ja sisariesi kanssa ehtoollispöydässä julistat Herrasi kuolemaa – siis evankeliumia syntien anteeksiantamuksesta – kunnes Hän tulee. Tämän evankeliumin välityksellä Pyhä Henki tahtoo saada sinussa ja koko seurakunnassa aikaan myös rakkautta ja hyviä tekoja, mikä koituu veljien ja sisarten keskinäiseksi rohkaisuksi.

Yhteenveto

Mistä olen nyt puhunut? Tästä: Kaikki ihmiset ovat rikkoneet Jumalan tahtoa vastaan, mutta suhtautumisessaan rikkomuksiinsa he jakautuvat kolmeen ryhmään:

  1. Niihin, joilla on kyllä rikkomuksia aivan niin kuin kaikilla muillakin, mutta jotka pyrkivät salaamaan ne toisilta ihmisiltä ja Jumalalta,
  2. niihin, jotka tunnustavat rikkomuksensa ja ehkä katuvatkin niitä, mutta eivät kuitenkaan tahdo luopua synneistään ja uskoa Jumalan armoon Kristuksessa, ja vielä
  3. niihin, jotka tunnustavat rikkomuksensa, tahtovat hylätä ne ja uskovat Kristukseen syntiensä sovittajana ja anteeksi antajana, Vapahtajana, jonka yhteydessä heillä on iankaikkinen elämä.

On siis kolmenlaisia rikkojia. Keiden joukossa sinä tahtoisit olla?

(Saarna on pidetty Samuelin luterilaisessa seurakunnassa Lahdessa 1.9.2019.)

13. sunnuntai helluntaista (2. vsk), Sananl. 18:4–8, 21

Ihmisen puheet ja Viisauden sanat

Johdanto

Kuulimme Sananlaskujen kirjasta, mitä Pyhä Henki lausuu ihmisen suusta ja niistä sanoista, joita suusta voi lähteä. Tänään pysähdymme tämän pyhän tekstin äärellä tekemään kolme huomiota: Ensiksi puhumme sanojen vaikutuksesta. Toiseksi katsomme mistä puhe nousee. Kolmanneksi kuulemme, mitä Herra itse tekee sen ongelman ratkaisemiseksi, johon me ihmiset sydämemme ja puheidemme kanssa olemme joutuneet.

Puheilla on omat vaikutuksensa

Ensiksi siis muutama ajatus sanojen vaikutuksesta. Herra puhuu tässä kahdesta erilaisesta puheesta. Yhtäältä Hän sanoo, niin kuin sanat voitaisiin suomeksi kääntää: Syviä vesiä ovat sanat miehen suusta, ovat virtaava joki ja viisauden lähde. (Sananl. 18.4) Toisaalta Hän sanoo myös näin: Tyhmän suu vie riitaan, ja hänen suunsa kutsuu lyöntejä (18:6), ja Tyhmän suu on turmioksi hänelle ja oma suu ansa hänelle itselleen (18:7).

On siis kahdenlaista puhetta. Mutta huomaatko, että näihin molempiin sisältyy yksi yhteinen tekijä? Se on tämä: Oli ihmisen puhe viisasta tai tyhmää, sillä on aina oma vaikutuksensa.

Tämä on tärkeä muistutus erityisesti meille nykyajan ihmisille, jotka elämme jatkuvasti valtavan informaatio- ja puhetulvan keskellä. Vaikuttaa nimittäin siltä, että mitä puheen tuottamiseen tulee, nykymaailmassa monella on terveen itsekritiikin suodatin epäkunnossa tai puuttuu jopa kokonaan. Monet autoradiosta kuultavat ohjelmat, monet internetin videoblogit taikka TV-ohjelmat ovat tulvillaan puhetta niistä näistä, jopa suoranaista roskapuhetta. Moni kyllä haluaa tulla YouTube-tähdeksi, joka saavuttaa satojatuhansia seuraajia ja ”tykkääjiä”. Läheskään kaikki eivät kuitenkaan tuntuu kysyvän, onko todella jotakin sanottavaa.

Kun me elämme tällaisen puhetulvan keskellä, meidän on syytä muistaa: Puhe vaikuttaa kuulijaansa. Viisaan puheen kuunteleminen johtaa ihmistä viisauteen ja syvenevään ymmärtämiseen. Turmiolliset puheet taas opettavat turmiollisuutta. Toki jollakin kuulijalla voi olla sellainen sietokyky, ettei hän aivan heti omaksu kaikkea kuulemaansa turmiollisuutta. Mutta jos näin on, voisi kysyä, miksi sellaisia puheita sitten pitäisi kuunnella? Edelleen, moni käyttää paljon aikaa myös sellaisen puheen kuulemiseen, joka ei varsinaisesti ole synnillistä tai pahaa, mutta joka ei myöskään tuo kuulijalleen mitään terveellistä ajateltavaa, vaan lähinnä tuhlaa sitä aikaa, jonka Jumala on hänelle antanut tärkeämpien asioiden tekemiseen.

Siksi kysynkin sinulta, hyvä kristitty: Minkälaisen puheen kuulemiseen sinä käytät aikasi? Saatko sinä kuulemastasi rakennusta sielullesi ja hengellesi? Toisaalta, edistätkö sinä kuuntelullasi turhien puheiden pitäjien toimintaa? Kuule, mitä Jeesus sanoo päivän evankeliumissa: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä. (Matt. 12:36)

Puheet nousevat ihmisen sydämestä

Toiseksi puhumme siitä, mistä erilaiset puheet nousevat. Kuten sanottu, Pyhä Henki puhuu tässä kahdenlaisesta puheesta. On siis olemassa syvällistä, viisasta puhetta, mutta toisaalta myös sellaista, joka vie riitaan, ja joka kutsuu esiin väkivallan ja turmion. Mistä nämä puheet oikein nousevat? Herra vastaa tähän, kun Hän mainitsee tuon jälkimmäisen, turmiollisen puheen puhujan. Hän kutsuu tätä tyhmäksi tai typeräksi (כְּסִיל kesil).

Kysymys on siis tietenkin siitä, että puheen lähteenä on puhuja itse, toisin sanoen puhetta tuottava ihminen. Jos ihminen on saanut tulla osalliseksi viisaudesta, on hänen puheensakin viisasta. Jos hän taas on antautunut tyhmyyteen, on hänen puheensakin tyhmää, typerää ja sellaista, joka johtaa vain kaikenlaiseen pahaan. Asia on juuri niin kuin Herra evankeliumissa sanookin: Sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. (Matt. 12:34b) Ajatus on, että se, mitä sinun sydämesi on täynnä, se ikään kuin vuotaa sydämestäsi yli ja tulee sinusta ulos suun puheina.

Mitä tämän maailman ja sen ihmisten tilasta siis kertoo se, että pahan puhumista ihaillaan ja tavoitellaan? Entä mitä kertoo se, että kokonaisia iltapäivälehtiä ja muita julkaisuja, taikka TV-ohjelmia on perustettu nimenomaan toisten ihmisten nöyryyttämiseksi? Mitä kertoo maailman tilasta se, mistä Pyhä Henkikin tässä todistaa? Hänhän sanoo: Panettelijan [tai kuiskuttelijan] sanat ovat kuin herkkupalat ja painuvat ihmisen sisuksiin [asti]. (Sananl. 18:8) Toisin sanoin sanottuna: toisten ihmisten panettelijoilla on aina halukkaita kuulijoita, ja heidän puheillaan suuri menekki. Toki silloin kun heidän puheensa aiheena oleva lähimmäinen on läsnä, on heidän suunsa voita sulavampi, mutta todellisuudessa heillä on tätä lähimmäistä vastaan sota mielessä (Ps. 55:22a). He kyllä mielistelevät toisia oman etunsa tähden, mutta takanapäin heidän suunsa puhuu pöyhkeitä (Juud. 16b).

Mutta keskeisintä ei ole nyt puhua vain maailman synneistä, ikään kuin jossakin meidän ulkopuolellamme olevista asioista. Siksi kysynkin aivan suoraan sinulta itseltäsi: Minkälaista puhetta sinä tuotat lähimmäistesi kuultavaksi? Nouseeko sinun sydämestäsi viisasta puhetta, sellaista, joka rakentaa, rohkaisee ja lohduttaa kuuntelijaasi? Vai onko sinun sydämesi itsekäs ja omaa etua tavoitteleva, niin että sieltä nouseva puhe johtaa sinut riitaan lähimmäistesi kanssa, jopa väkivaltaan ja turmioon? Muista mitä Jeesus sanoo evankeliumissa: Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi. (Matt. 12:37) Tämä tarkoittaa sitä, että kerran tulee viimeisen tuomion päivä, jolloin määräytyy sinun ikuinen päämääräsi. Tämä ikuinen päämääräsi määräytyy sen perusteella, mikä sinun sydämesi tila on. Mutta koska sinun puheesi nousee juuri sinun sydämestäsi, toimii se myös todisteena tilastasi, siis siitä, mitä sinun sydämessäsi on.

Viisauden sanat tuovat anteeksiannon ja elämän

Kolmanneksi kuulemme vielä, minkälaisen avun Pyhä Henki tässä tekstissä lupaa meille syntisille, jotka emme ole osanneet käyttää suutamme ja sanojamme Jumalan tahdon mukaan. Henki siis sanoo: Syviä vesiä ovat sanat miehen suusta, ovat virtaava joki ja viisauden lähde. Nyt me kysymme: kuka on tämä mies, jonka suusta nämä sanat lähtevät? Kenestä Pyhä Henki puhuu? Vastaus: Hän puhuu viisaasta miehestä, Viisauden opettajasta, joka on enemmänkin kuin vain opettaja. Hän on Viisaus itse. Mutta kuka Raamatussa käyttää itsestään nimeä Viisaus (חָכְמָה håkma)? Vastaus: Jumalan Poika Kristus. Hän on taivaallisen Isän iankaikkinen Poika, Esikoinen (ks. esim. Sananl. 8:22–31). Hän on tuo mies, jonka sanat ovat viisauden syvä lähde. Toisin sanoen, niin kuin lähteestä pulppuaa vettä taukoamatta, niin myös Kristuksen sanat pulppuavat taukoamatta sille, joka niitä kuulee. Mitä ne pulppuavat? Niin kuin lähteestä pulppuaa aina uutta virkistävää vettä, niin myös Kristuksen sanat pulppuavat elävää vettä sille, joka itsessään on kuollut ja eloton, niin kuin psalmista sanookin: Herran laki on täydellinen; se virvoittaa sielun. (Ps. 19:8a) Hänen sanansa pulppuavat sulaa viisautta sille, joka itsessään on ymmärtämätön, avuton ja neuvoton. Psalmista jatkaa: Herran todistus on vahva, se tekee tyhmästä viisaan. (Ps. 19:8b) Kristuksen sanat ovat niin syvä ja rikas, alati pulppuava lähde, että ne pulppuavat lakkaamatta ja yltäkylläisesti, aivan joeksi asti.

Kuule siis sinä, joka itsessäsi olet vailla elämää, sinä, jolta puuttuu ymmärrystä. Kuule myös sinä, jonka suu niin usein todistaa sinun lihallisen ihmisesi surkeasta tilasta. Kun sinä tätä kaikkea tunnet, tule tänne messuun, Kristuksen sanan lähteelle. Täällä pulppuaa Pyhän Hengen elävä vesi Kristuksen eläväksi tekevän sanan lähteestä. Älä myöskään unohda kuulla ja lukea Hänen sanaansa viikolla! Paina Hänen sanansa sydämeesi ja mieleesi, sido ne vaikka merkiksi käteesi, ja saakoot ne olla muistolauseena otsallasi – vaikka lippalakissasi – tai t-paidassasi. Opeta Kristuksen sanat myös lapsillesi, niin että puhut niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, nukkumaan mennessäsi ja taas vuoteesta noustessasi. Ja kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi, siis vaikka huoneentauluksi seinällesi tai tietokoneesi taustakuvaan. (5. Moos. 11:18–20) Kuule ja käytä siis Jumalan sanaa! Se tuo sinulle tänäänkin kaikkien syntiesi anteeksiannon, jonka ihmiseksi tullut Viisaus, Jumalan Poika on hankkinut sinulle ristinkuolemassaan. Tämä Viisauden sana tuo sinulle ikuisen elämän Hänen yhteydessään, niin kuin Pyhä Henki saarnaakin: Viisaan opetus on elämän lähde kuoleman paulain välttämiseksi. (Sananl. 13:14) Aamen.

(Saarna on pidetty Samuelin luterilaisessa seurakunnassa Lahdessa 3.9.2017.)