Sana, kaste ja uudestisyntyminen?

Mikä on Jumalan sanan ja kasteen osuus ihmisen uudestisyntymisessä? Artikkelissani käsitellään Luterilaisten tunnustuskirjojen opetusta tästä asiasta. Teksti löytyy täältä:

korvin kuultuna ja vedessä vastaanotettuna_huovinen

Artikkeli on aikaisemmin ilmestynyt seuraavassa teoksessa:

Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta. Vuosikirja 2018. 6. vuosikerta, toim. Juhana Pohjola. (Sivut 19–46.)

Kirkon tuntomerkit ja jumalanpalvelus

Mistä jumalanpalveluksessa oikeastaan on kysymys? Miten se liittyy Kirkon olemukseen ja elämään? Entä mitä ajatella Kirkon elämään liittyvistä inhimillisistä traditioista? Näistä asioista puhutaan alustuksessani, jonka pidin Concordia-piirissä, Helsingissä 17.10.2017. Teksti löytyy täältä:

Kirkon tuntomerkit ja jumalanpalvelus_Concordia-piiri_Helsinki

Dogmatiikan vaikeat kysymykset: ehtoollinen

Mitä Herran pyhä ehtoollinen on? Mihin se perustuu? Minkälaisia käsityksiä ehtoollisen olemuksesta eri kristillisissä tunnustuskunnissa on esitetty? Entä miten näitä käsityksiä voitaisiin Jumalan sanan ja luterilaisen tunnustuksen äärellä arvioida?

Suomen teologisen instituutin Dogmatiikan vaikeat kysymykset -luentosarjassa 23.11.2016 pitämäni luento käsitteli näitä kysymyksiä. Teksti aukeaa alla olevasta linkistä:

Ehtoollinen_STI_11.2016_Huovinen

Mitä tekemistä kirkolla on lähetystyön kanssa?

Monet kristityt pitävät lähetystyön tekemistä olennaisen tärkeänä asiana ja puhuvat siitä mielellään. Mutta onko kirkolla jotakin tekemistä lähetystyön kanssa? Jos on, niin mitä? Tässä artikkelissa asiaa tarkastellaan kirkon olemusta käsittelevien Uuden testamentin kohtien sekä Lutherin kirkon tuntomerkkejä käsittelevän opetuksen valossa:

mita-tekemista-kirkolla-on-lahetystyon-kanssa_riston-juhlakirja_huovinen

Artikkeli on julkaistu alunperin teoksessa:

Hiltunen, Petri & Pohjola, Juhana (toim.): Seurakunta lähellä ja kaukana. Risto Soramiehen 70-vuotisjuhlakirja. Helsinki: Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta ja Suomen Luther-säätiö. 2016.

 

Ehtoollisen vastaanottamisen käytännöt

Herran pyhän ehtoollisen vastaanottamisen käytännöt saattavat vaihdella hieman paitsi tunnustuskuntien myös saman kirkkokunnan eri seurakuntien välillä. Mitä näistä erilaisista käytännöistä voisi ajatella? Käsillä olevassa artikkelissa tarjotaan joitakin vastausehdotuksia tähän kysymykseen:

ehtoollisen-vastaanottamisen-kaytannot_huovinen

Artikkeli on julkaistu alunperin teoksessa:

Pohjola, Juhana (toim.): Vuosikirja 2016. Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta. 4. vuosikerta. Helsinki: Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta ja Suomen Luther-säätiö. 2016.

Pyhän liturgian perusteet

Miksi meidän seurakunnissamme vietetään ”liturgista” jumalanpalvelusta? Mitä liturgia oikeastaan on? Millaista varhaisen kirkon liturginen elämä oli ja miksi? Seuraavassa kirjoituksessani esitetään vastauksia näihin tärkeisiin kysymyksiin:

pyhan-liturgian-perusteet_harri-huovinen

Artikkeli on julkaistu alunperin teoksessa:

Pohjola, Juhana (toim.): Vuosikirja 2015. Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta. 3. vuosikerta. Helsinki: Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta ja Suomen Luther-säätiö. 2015.

Voisiko jumalanpalvelusmusiikkia uudistaa?

Nykyään monet ehdottavat, että jumalanpalvelusta ja etenkin sen musiikkia olisi syytä uudistaa, muokata ajanmukaisemmaksi. Mitä tästä pitäisi ajatella? Seuraavassa kirjoituksessani tarkastelen asiaa yhtäältä luomisen ja toisaalta seurakunnan kontekstin näkökulmasta:

voisiko-jumalanpalvelusmusiikkia-uudistaa_harri-huovinen

Artikkeli on julkaistu alunperin teoksessa:

Hiltunen, Murto & Pohjola (toim.): Yhdeksi ruumiiksi kastettuina. Piispa Matti Väisäsen 80-vuotisjuhlakirja. Helsinki: Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta ja Suomen Luther-säätiö. 2014.