Mitä tulee pelätä? Milloin ei tarvitse pelätä?

Tänä päivänä moni ihminen pelkää. Moni pelkää, että se, mikä on ehjää, menee rikki; että se, mikä on, lakkaa olemasta. Lopulta moni pelkää katoamista, kuolemaa.

Pyhä Raamattu kertoo, että Jumalan nimi on Minä olen (2. Moos. 3:14). Hänen nimensä ilmoittaa, että Hän on Oleva. Hän on kaiken olemassaolon Lähde. Jumala on Elämä ja elämän Lähde. Hän on myös kaiken elämän Ylläpitäjä.

Me ihmiset olemme kuitenkin rikkoneet Jumalan luoman maailman. Sinä tai minä emme toki ehkä ole suoraan syyllisiä tämänhetkisiin maailman kriiseihin. Jumalan pyhyyden edessä me kuitenkin olemme syylliset. Itsejumaloinnissamme me olemme vastustaneet kaikkea sitä hyvyyttä ja kauneutta, jonka Jumala on tahtonut ja luonut olemaan. Me olemme vastustaneet Hänen tahtoaan, joka on itse Oleva, itse Elämä. Siten me olemme eronneet Olemisesta ja Elämästä, joutuneet olemattomuuden ja kuoleman tilaan.

Tämä on se asia, jota meidän tulee pelätä: omaa jumalanvastaisuuttamme, syntiä. Sen palkkana ei nimittäin ole ainoastaan ajallinen heikkous, vaan ikuinen ero Olemisesta ja Elämästä, siis ikuinen katoaminen ja kuolema (Room. 6:23a).

Mutta Jumalalla on myös rohkaisun sana sinulle, joka pelkäät maailman rikkinäisyyttä ja omaa syntiäsi: Hänen ainoa Poikansa – samaa olemusta kuin Isä – on astunut alas luomattomasta ikuisuudestaan, luodun ja ajallisen maailman piiriin, ja syntynyt ihmiseksi. Kristuksen syyttömässä rikki menemisessä ja kuolemassa on koko maailman rikki meneminen, katoaminen ja kuolema rikottu, kadotettu ja kuoletettu. Mutta rohkaisun sana ei jää vain Golgatalle ja haudan suulle. Se on tullut sinun luoksesi: Pyhän kasteesi veteen on Kristus itse hukuttanut sinun vastustavan lihasi ja rikkoutuneen ihmisyytesi. Tästä pyhästä vedestä Hän on myös nostanut sinut liitettynä itseensä (1. Kor. 12:13), elämän ja olemisen Lähteeseen. Älä vain eroa Hänestä, vaan pysy Hänen eläväksi tekevän sanansa kuulemisessa, Hänen elävän Ruumiinsa, seurakunnan yhteydessä. Häneen liitettynä ja Häneen uskovana sinä elät, vaikka olisit kuollut (Joh. 11:25).

(Nämä sanat lausuin Radio Patmoksen Rohkeasti eteenpäin -ohjelmaa varten 17.3.2020.)