Jouluaamu, Luuk. 2:1–20, kuudes saarna

”Menkäämme nyt Beetlehemiin”

Leivän talo ja Daavidin kaupunki

Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa: ”Menkäämme nyt Beetlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti.” (Luuk. 2:15) Tämän paikkakunnan nimi mainitaan jouluevankeliumissa kaksi kertaa nimeltä, sekä kerran epäsuorasti (Luuk. 2:4, 11, 15). Betlehem oli kaupunki Juudean vuoriseudulla, yhdeksän kilometriä Jerusalemista etelään. Siellä oli muinoin asunut muun muassa mies nimeltä Booas yhdessä hurskaan vaimonsa, mooabilaisen Ruutin kanssa (Ruut 1:19; 4:9–11, 21, 22). Moni varmaan muistaa miten Ruutin kirjassa kerrotaan, että Booas palvelijoineen teki työtä viljapelloilla (Ruut 2:3ss). Tuon alueen pelloilta saatiinkin tiettävästi suuria viljasatoja. Ehkä juuri siksi heidän kaupunkinsa oli saanut nimekseen בֵּית-לֶחֶם (Bet-lähäm), ”leipähuone” tai ”leivän talo”.

Mutta Ruutin kirjassa kerrotaan myös toinen, jouluevankeliumin kannalta tärkeä asia. Kirjan viimeiset sanat kuuluvat: ja Booaalle syntyi Oobed. Oobedille syntyi Iisai, ja Iisaille syntyi Daavid. (Ruut 4:21b–22) Tällä tavalla Booaan ja Ruutin kotikaupungista Betlehemistä tuli siis Daavidin suvun kotikaupunki. Niin Herra sitten myöhemmin lähettikin profeettansa Samuelin juuri sinne, että hän voitelisi tämän Iisain nuorimman pojan kuninkaaksi (1. Sam. 16:1).

Näihin asioihin liittyy se, että Pyhä Henki on nähnyt hyväksi mainita Betlehemin kaupungin jouluevankeliumissa. Nyt katsomme tätä asiaa tarkemmin, kahdesta eri näkökulmasta. Lopuksi kuulemme vielä miten tämä kaikki liittyy meidän elämäämme.

Vapahtaja tuli ihmiseksi tietyssä paikassa

Ensiksi: Ihmisyyteen kuuluu aina osallisuus tiettyyn kansakuntaan ja sukuun. Koska Jumala lähetti Poikansa maailmaan, syntymään ihmiseksi, piti Hänen luonnollisesti syntyä tietyn kansan keskuudessa. Kun Jumala siis tahtoi antaa Poikansa sikiämään Pyhästä Hengestä neitsyen kohdussa, tahtoi Hän tehdä tämän nimenomaan oman rakkaan kansansa, Israelin keskuudessa. Minkä takia? Sen takia, että Hänen Poikansa Jeesuksen oli määrä vapahtaa oma kansansa heidän synneistänsä. (Matt. 1:20–21) Niin Jumala antoikin Joosefille, Juudan sukukunnan miehelle ja palvelijansa Daavidin jälkeläiselle tehtävän olla sen perheen pää, johon Hänen Poikansa syntyisi. Kun enkeli sitten ilmestyi tälle Herramme kasvatusisälle, hän puhuttelikin tätä nimellä Joosef, Daavidin poika (vrt. Matt. 1:20; ks. myös Matt. 1:1–16). Mutta myös Jumalan Pojan äiti ja jumalansynnyttäjä, neitsyt Maria kuului Daavidin sukuun. Näin Raamattu antaa ymmärtää. (Luuk. 1:27)

Ihmisyyteen kuuluu aina myös eläminen, liikkuminen ja oleminen tietyssä paikassa. Koska Jumala lähetti Poikansa ihmiseksi, piti tämän tietenkin tulla johonkin tiettyyn paikkaan maailmassa. Tämän paikan Jumala olikin jo edeltä säätänyt. Koska Hän siis tahtoi käyttää Daavidin sukua ja sen jälkeläisiä Poikansa lihaksi tulemisen välikappaleena sekä sitten myös Hänen ajallisen elämänsä tukena, oli luontevaa, että Messias oli syntyvä juuri Daavidin suvun kaupungissa, Betlehemissä. Profeettansa Miikan suulla Herra oli myös ennalta ilmoittanut: Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista. (Miika 5:2) Ja niin juuri Bethelem olikin nyt se paikka, josta Israelin kansa odotti Daavidin suvun uutta versoa, Messiasta. Tästä odotuksesta kertoo muun muassa se seikka, että kun kuningas Herodes sittemmin kuuli itämaan tietäjiltä juutalaisten kuninkaan syntymästä ja tiedusteli ylipapeilta ja kirjanoppineilta Hänen syntymänsä paikkaa, tiesivät nämä heti vastata hänelle lainaten ennalta annettuja profetioita: Messias syntyisi Betlehemissä. (Matt. 2:4–6)

Toki juuri ennen kuin Jumalan Poika tuli ihmiseksi, asui Hänen kasvatusisänsä Joosef morsiamineen aivan toisella puolen maata, Galileassa, Nasaretin kaupungissa. Mutta jotta Jumalan sana kävisi toteen, käytti Jumala pakanakeisari Augustuksen verollepanoon liittyvää käskyä, joka vaati kaikkia menemään omiin kotikaupunkeihinsa kirjoittautumaan veroluetteloon (Luuk. 2:1b–c, 3). Siksi Luukas kirjoittaakin: Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua verolle pantavaksi (Luuk. 2:4–5a). Ja melkein heti perään evankelista jatkaa, että heidän siellä – siis Betlehemissä – ollessaan […] Marian synnyttämisen aika tuli (Luuk. 2:6).

Elämän Leipä tuli Leivän taloon

On toinenkin syy siihen, että Jumalan Poika syntyi juuri Betlehemissä. Kuten kuulimme, Jumala siis lähetti Poikansa maailmaan, että Hän vapahtaisi kansansa sen synneistä. Mutta sana puhuu myös toisella tavalla tämän saman pelastuksen tuomisesta ihmisille: Jumala lähetti Poikansa, että Hän olisi se Jumalan Leipä, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän (Joh. 6:33). Jumala lähetti Poikansa, että Hän olisi elämän Leipä, ja että jos kuka tahansa tulisi Hänen tykönsä, se ei koskaan olisi nälissään, ja joka uskoisi Häneen, se ei koskaan janoaisi (Joh. 6:35, 48). Jumala lähetti Poikansa, että Hän olisi se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. (Joh. 6:50) Jumala lähetti Poikansa, että Hän olisi se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta, ja että jos joku söisi tätä leipää, hän eläisi iankaikkisesti. Jumala lähetti Poikansa, että se leipä, jonka Hän antaa, on Hänen lihansa, maailman elämän puolesta. (Joh. 6:51)

Niin kuin kuulimme, Betlehemissä oli jo ainakin tuhat vuotta ennen Kristuksen syntymää korjattu suuria viljasatoja. Näistä oli saatu paljon leipää kansalle. Mutta samalla kun tämä kaikki oli todella kerran tapahtunut, oli se myös esikuvaa vielä suuremmasta ruokkimisihmeestä. Nimittäin kun Jumala lähetti Poikansa maailmaan ihmiseksi, tuli Betlehemiin, ”Leivän taloon” totinen Leipä taivaasta (Joh. 6:32d), itse elämän Leipä. Hänessä Juudan sukukunnan ja Israelin kansan keskuuteen tuli totinen ruoka, heidän elämänsä ja koko maailman elämän puolesta.

Menkäämme mekin nyt Betlehemiin

Mutta miten tämä kaikki liittyy meidän elämäämme? Niin kuin kuulimme, Jumalan Pojan tuleminen tapahtui aivan tietyssä paikassa, jonka Jumala oli ennalta säätänyt ja myös sanassaan ilmoittanut omilleen. Siksi me saamme nyt iloita: Jumalan Poika Jeesus Kristus on tullut meidän syntiemme sovitukseksi! Historiallisen syntymänsä, elämänsä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta Hän on varmalla ja luotettavalla lunastanut meidät kaikista synneistämme. Mutta on muutakin! Vapahtaja tulee meidän luoksemme tänäänkin aivan tietyllä tavalla ja siksi myös aivan tietyssä paikassa, jonka me voimme tietää.

Ehkä joku tosin ajattelee: ”Eikö Jumala ole Henki, jonka ihminen voi kohdata missä vain ja milloin vain? Miksi sinä laitat Hänet tällaiseen ’laatikkoon’? Miksi rajoitat Hänen tulemisensa ja toimintansa tiettyjen paikkojen puitteisiin?” Vastaan: Siksi, että Hän itse tekee niin. Kristillinen evankeliumi ei nimittäin ole ainoastaan siinä, että Jumalan Poika on tietyssä paikassa tullut ihmiseksi, koko maailman syntien sovittajaksi. Totta kai ensisijaisesti juuri siinä! Mutta kristillinen evankeliumi on samalla myös siinä, että Jumalan Poika tulee edelleenkin ihmisten luo tietyssä paikassa. Mutta miksi Hän tekee niin? Siksi, että sinä ja minä olemme ihmisiä, ja sellaisina välttämättä aina tietyssä paikassa.

Tämän Herra osoittaa puhuessaan Betlehemistä, mutta myös toisessa jouluevankeliumin kohdassa. Huomasitko, mitä enkeli sanoi paimenille? Hän sanoi: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa. (Luuk. 2:12b) εὑρήσετε (heurēsete), te löydätte tai ”tulette löytämään”. Kristus on siis tullut sillä tavalla, että Hänet voidaan löytää. Hän on tullut sillä tavalla, että juuri ne tavalliset ihmiset, jotka Häntä tarvitsevat ja joita varten Hän on myös tullut, voivat tietää missä Hän on sekä sitten myös aivan käytännössä löytää Hänet.

Tällä tavalla Kristus tulee meidänkin luoksemme. Hän ei tahdo sinun jäävän vain jonkinlaiseksi hengelliseksi ”etsijäksi”. Hän tahtoo tulla luoksesi niin, että sinä myös löydät Hänet. Siksi Kristus on asettanut pyhän sanansa, kasteen ja ehtoollisen niiksi paikoiksi ja välineiksi, joissa Hän on läsnä. Sinäkin saat olla varma, että siellä missä näitä välineitä Hänen sanansa mukaisesti jaetaan, Kristus varmasti on. Sieltä sinä voit Hänet löytää.

Ehkä joku muistaa tunnetun kreikankielisen huudahduksen: εὕρηκα (heurēka). Se merkitsee: ”olen löytänyt”. Kerrotaan, että muinainen kreikkalainen oppinut huudahti näin tehtyään suuren oivalluksen erään fysikaalisen ilmiön äärellä. Tämä huudahdus johtuu samasta löytämistä tarkoittavasta sanasta εὑρίσκω (heuriskō), jota enkeli käytti sanoessaan paimenille: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa. Näin sinäkin saat sydämessäsi huudahtaa tullessasi tänne messuun. Kristus on tullut sinun löydettäväksesi sanassa ja sakramenteissa. Siksi saat iloita: ”Heurēka! Olen löytänyt Kristuksen!”

Koska Kristus siis tällä tavalla tulee ihmisten keskelle ja heidän löydettäväkseen, voivat ihmiset myös mennä sinne missä Hän on. Sen vuoksi paimenetkin sanoivat toisillensa: Menkäämme nyt Beetlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti. Ensimmäisenä jouluna Jumalan Poika syntyi ihmiseksi, jotta Hän voisi puhua ihmisille tavalla, jonka he voisivat kuulla ja ymmärtää, jotta Hän voisi olla heidän nähtävänään ja käsin kosketeltavanaan (1. Joh. 1:1), ja jotta Hän lopulta voisi ruumiillisen kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta vapahtaa kansansa heidän synneistään. Samoin Jumalan Poika tänäänkin ottaa sanassa ja sen saarnassa korvin kuultavan ja ymmärrettävän asun, kasteessa ja ehtoollisessa näkyvän, käsin kosketettavan ja vastaanotettavan muodon. Näin Hän tekee siksi, että se vapahdus synneistä, jonka Hän on kerran Golgatalla valmistanut, voisi tulla sinun ja kaikkien ihmisten osaksi uskon kautta.

Tämä kaikki tapahtuu nyt Kristuksen Kirkossa. Kristuksen Kirkko onkin se todellinen uuden liiton Betlehem, se ”leivän talo”, jossa meidän elämäksemme tullut Jumalan Poika Kristus, itse elämän Leipä tulee meidän elämäksemme. Täällä Hän tulee meidän keskellemme, että me tulisimme tänne Hänen tykönsä, löytäisimme Hänet, emmekä koskaan olisi nälissämme. Hän tulee, että me uskoisimme Häneen, emmekä koskaan olisi janoissamme. Hän tulee, että me uskossa kuulisimme Häntä ja niin hengellisesti söisimme Hänet, sekä uskossa ottaisimme suullamme vastaan Hänen totisen ruumiinsa ja verensä syntiemme anteeksiantamiseksi, emmekä kuolisi.

Tehkäämme siis mekin niin kuin paimenet: Menkäämme Betlehemiin, elävän Leivän, Kristuksen taloon, Hänen Kirkkoonsa. Älkäämme viivytelkö, vaan tehkäämme niin kuin paimenet ja menkäämme nyt Beetlehemiin. Tulkaa siis Betlehemiin, Herran alttarille. Löytäkää Vapahtajaksenne syntynyt Jumalan Poika, Jeesus Kristus. Syökää ja juokaa Hänet uskon kuulemisessa, nauttikaa Hänen ruumiinsa ja verensä, ja eläkää ikuisesti! Aamen.

(Saarna on pidetty Samuelin luterilaisessa seurakunnassa Lahdessa 25.12.2018.)