1. adventtisunnuntai, rippisaarna

Monta adventtia

Tervetuloa ensimmäisen adventtisunnuntain messuun! Vieraasta kielestä peräisin oleva sana ”adventti” tarkoittaa luokse tulemista. Kenen tulemisesta on siis kyse? Jumalan sana julistaa: itse Herra tulee ihmisten luo, siis myös meidän luoksemme.

Raamatussa puhutaan itse asiassa monistakin adventeista, monista Herran tulemuksista. Jo Vanhassa testamentissa Herra tuli omaisuuskansansa luo pyhän sanansa välityksellä. Jumalan Poika itse tuli Israelin kansan keskelle. Tietenkään Hän ei vielä tuolloin ollut tullut ihmiseksi. Kuitenkin Hän, Jumalan elävä Sana oli aina läsnä silloin kuin Jumalan sana ilmoitettiin, tai kun sitä luettiin, saarnattiin tai opetettiin.

Sitten kun Jumalan säätämä aika koitti, Hän antoi toisen adventin, toisen luokse tulemisen: Hän lähetti ainoan Poikansa maailmaan. Meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden Jumalan Poika omaksui ihmisyyden ihmisestä neitsyt Mariasta, ja tuli ihmisten luo, ihmiskunnan keskelle. Tätä tulemista me muistamme ja juhlimme Marian ilmestyspäivänä ja tietenkin jouluna.

Tänään, ensimmäisenä adventtisunnuntaina kuulemme taas yhdestä adventista: Jeesus ratsasti aasilla kansansa keskelle, Jerusalemin kaupunkiin. Näin Hän teki siksi, että oli tullut koko ihmiskunnan syntien kantajaksi, ja voidakseen kärsiä ja kuolla meidän syntiemme sovitukseksi.

Mutta on vielä muitakin adventteja, ainakin kaksi. Itse asiassa nämä kaksi ovat käsillä juuri näinä lopun aikoina, joita me nyt elämme.

Ensimmäinen näistä on se, että Kristus Jeesus tulee meidän, rakkaan kristillisen omaisuuskansansa luokse sanassaan ja sakramenteissaan. Sen Hän tekee täällä messussa. Siksi on hyvä, että olet täällä. Mikä olisikaan syntiselle parempi paikka olla kuin siellä, mihin Jeesus tulee ja missä Hän on?

Joskus tosin kuulee joidenkin välttelevän Kristuksen Kirkon jumalanpalveluselämää ja jättäytyvän siitä pois. Jotkut sanovat, ettei heidän tarvitse käydä kirkossa voidakseen olla kristittyjä tai ”hengellisiä” ihmisiä, taikka voidakseen pelastua. Sellaiset ajatukset kertovat kuitenkin kuolleen tai kuolevan uskon sairaudesta. On toki totta, että sillä hyvällä teolla, että käydään kirkossa tai muodollisesti osallistutaan messuun, ei voida ansaita anteeksiantamusta, elämää tai pelastusta. Mutta se, että pysytään poissa ja kieltäydytään tulemasta kirkkoon on paljon pahempaa: Sellainen on uskotonta ja synnillistä. Sellainen on tuhoisa ratkaisu, johon pitäytyminen koituu kristillisen uskon ja elämän kuolemaksi. Tietenkään Herran huoneessa ja Hänen Ruumiinsa yhteydessä olemisen tarkoituksena ei ole tehdä vaikutusta Häneen tai kehekään muuhunkaan. Mutta tämä on kuitenkin se pääasiallinen tapa, jolla Herraa, ainoaa tosi Jumalaa palvotaan. Häntä palvotaan kuulemalla Hänen evankeliuminsa sanaa ja vastaanottamalla Hänen armonsa, anteeksiantamuksensa, Hänen jumalallinen elämänsä ja ikuinen pelastuksensa lihaksi tulleen Pojan ruumiissa ja veressä. Tässä on kysymys siitä, että saamme olla sielujen ja ruumiiden hyvän Lääkärin hoidossa, sanan ja sakramenttien palveluksessa, joita Hän jakaa meille kutsuttujen ja asetettujen palvelijoidensa välityksellä. Ota siksi vakavasti tämä Herran Jeesuksen adventti, se, että Hän tulee meidän luoksemme.

Tällä jokasunnuntaisella ja jokapäiväisellä tulemisellaan Herra valmistaa meitä toiseen lopunajalliseen adventtiin, siihen päivään, jona Hän itse tulee kunniassaan tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Tänään Hän tahtoo antaa meille syntimme anteeksi, että me saisimme tuona päivänä kuulla sanat: Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. (Matt. 25:34b) Jotta Hän saisi sanansa ja sakramenttinsa välityksellä tulla meidän luoksemme ja antaa syntimme anteeksi, on hyvä, että tunnustamme ensin Hänelle syntimme näin sanoen:

Minä vaivainen syntinen ihminen…

(Rippisaarna on pidetty Lahden Samuelin luterilaisen seurakunnan ja Mikkelin Tiituksen luterilaisen seurakunnan ensimmäisen adventtisunnuntain messuissa 2.12.2018. Pastori Richard Stuckwischin ajatus oli osaltaan innoittamassa sen laatimiseen.)