20. sunnuntai helluntaista (3. vsk), Kol. 1:19–23

Kristuksessa pyhä, virheetön ja nuhteeton

Tunnetko sinä elämässäsi tyhjyyttä? Ehkä sinulla on ympärilläsi monenlaista hyvää, mutta siitä huolimatta elämäsi tuntuu jotenkin tyhjältä. Jos olet tuntenut tällaista, kuule, mitä Pyhä Henki apostolin kautta juuri sinulle sanoo: Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi (Kol. 1:19). Kristuksessa Jeesuksessa, ihmiseksi tulleessa Jumalan Pojassa asuu kaikki täyteys! Tämä tarkoittaa sitä, että Hänessä kaikki se, mitä Jumala on ja mitä Hän voi lahjoittaa, on tuotu sinun, ihmisen ulottuville, sinun vastaanotettavaksesi. Jumalan Poika on tullut ihmiseksi, että sinä, itsessäsi tyhjä ihminen, saisit Hänen kauttaan tulla osalliseksi Jumalan hyvyydestä, aivan täytetyksi Hänessä. Tämän lahjan Kristus onkin jo antanut sinulle kasteessa. Siinä Jumala on haudannut sinun vanhan ja lihallisen ihmisesi, kaikesta hyvästä tyhjän olemuksesi Hänen kanssaan. Siinä Jumala on myös herättänyt sinut uuteen elämään Hänessä, uskon kautta. Asia on juuri niin kuin Pyhä Henki Kolossan kristityille kirjoituttaa: Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää, ja hänessä te myös olette ympärileikatut käsintekemättömällä ympärileikkauksella, lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella: ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. (Kol. 2:9–12)

*

Tunnetko sinä rauhattomuutta? Ehkei sinulla ole suuria ristiriitoja tai vaikeuksia toisten ihmisten kanssa, mutta tästä huolimatta sisimpäsi tuntuu rauhattomalta. Kuule, mitä Pyhä Henki sinulle sanoo: ja Hänen kauttaan sovittaakseen kaiken itsensä kanssa, tehden rauhan Hänen ristinsä veren kautta, Hänen kauttaan sekä ne, jotka ovat maan päällä, että ne, jotka ovat taivaissa. (Kol. 1:20.) Kristuksessa sinun syntisi on sovitettu! Eikä tässä ole kyse ainoastaan jostakin ”hengellisestä” asiasta siinä mielessä, että tämä olisi tapahtunut jossakin aineettomassa ideatodellisuudessa – sellaisessa, josta monetkin uskonnolliset ihmiset puhuvat. Kaikkivaltias Jumala on toki ikuinen, kaiken ajan yläpuolella tai tuolla puolen. Mutta koska sinä et ole ajan tuolla puolen, vaan täällä ajassa, on Jumala armossaan lähettänyt Poikansa juuri tähän maailmaan ja sen aikaan. Näin Hän on tehnyt sitä varten, että Hän Poikansa kautta sovittaisi sinut itsensä kanssa. Tätä tarkoittaakin se, mitä apostoli kirjoittaa: tehden rauhan Hänen ristinsä veren kautta. Ruumiillinen kuolema koskettaa vain niitä, joilla on ruumis ja jotka elävät tässä ajassa. Nyt Kristus Jeesus on tosi Jumala ja tosi ihminen samassa persoonassa. Hän on tässä ajassa, aivan tiettynä Jumalan säätämänä aikana kuollut ristillä. Toisin sanoen, sinun edestäsi suoritettu sovitustyö on historiallinen tosiasia. Se on tapahtunut. Hän on vuodattanut verensä. Hänen sydämensä lyönnit ovat lakanneet. Jumala on todella kuollut. Jumala on hylännyt Poikansa, Jumalan (Matt. 27:46). Mutta Kristus on tehnyt tämän kaiken nimenomaan sitä varten, että Hän oli ottanut itseensä sinun syntisi ja rauhattomuutesi, kantaakseen ne ruumiissansa ristinpuuhun (1. Piet. 2:24). Siinä Hän kuoli sen kuoleman, joka sinun olisi syntiesi tähden pitänyt kuolla. Siinä Hän tuli Jumalan hylkäämäksi, niin kuin sinun olisi syntiesi tähden pitänyt tulla. Tässä historiallisessa tapahtumassa, Jumalan vanhurskas tahto on täytetty, sinun koko syntivelkasi kertakaikkisesti maksettu! Siksi vanhurskas Jumala ei enää syytä sinua, ei katso sinuun tuomitsevasti. Poikansa ristin veren kautta Hän on sovittanut itsensä kanssa sinut ja aivan kaiken. Siksi Hän voi nyt kutsua sinua rakkaaksi lapsekseen. Hän tahtoo myös, että sinäkin uskossa kutsut Häntä nyt rakkaaksi Isäksesi. Jo tässä ajassa sinun taivaallinen Isäsi, joka kaiken voi (Luuk. 1:37), haluaa lahjoittaa sinulle kaikkea parasta. Evankeliuminsa sanan kautta Hän haluaa sanoa sinulle: ”Ole rauhassa, rakas lapseni. Älä sure syntejäsi, älä ristin tuskaa. Älä suotta ole rauhaton. Minun rakas, ainoa Poikani on ristinsä verellä hankkinut sinulle varman pelastuksen. Taivas ja iankaikkinen lepo siellä – se on kaikki sinun. Lepää siksi nyt Jeesuksessa.”

*

Ehkä sinä tästä huolimatta tunnet ajoittain vierautta? Tunnet olevasi kaukana Jumalasta – niin, jopa Häntä vastaan. Tunnet sydämessäsi vihollisuutta Jumalaa kohtaan. Tämä sinun vihollisuutesi Häntä, ainoastaan hyvää kohtaan, näyttäytyy elämässäsi siten, että teet sitä, mikä ei ole Hänen hyvän olemuksensa mukaista. Teet pahoja tekoja. Mutta kuule siksi, mitä Herra sinulle sanoo: Ja teidät, jotka kerran olitte vieraantuneet ja mieleltänne vihollisia pahoissa teoissa, [Hän] on nyt sovittanut (Kol. 1:21). Katso nyt, mitä Hän on tehnyt sinulle, joka ennen olit vieras kaikelle sille, mikä Jumalan on, joka olit ilman toivoa, jumalattomana maailmassa ja kaukana Hänestä! Sinut Jumala on armossaan tuonut lähelle Poikansa Kristuksen veressä (Ef. 2:12–13).

*

Ehkä sinä tunnet synnin ja kuoleman tekevän vielä työtään sinun lihallisessa ruumiissasi? Jos voit ruumiillisesti hyvin, käytät kuitenkin Jumalalta saamaasi ruumista ja sen hyvinvointia Hänen tahtonsa vastaisiin asioihin. Tämän lisäksi sinä et aina edes voi hyvin, vaan pikemminkin huomaat, miten synti ja kuolema väsyttää, kuluttaa, rappeuttaa ja lopulta tappaa lihallisen ruumiisi. Mutta kuule juuri siksi, mitä Pyhä Henki tässä saarnaa! Hän sanoo, että Jumala on nyt sovittanut sinut Hänen lihansa ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä (Kol. 1:22). Toisin sanoen, kun sinun ruumiillinen ihmiselämäsi tässä ajassa on monella lailla langenneisuuden ja synnin rikkoma ja saastuttama, on Jumalan Poika juuri siksi omaksunut ihmisyyden ja lihallisen ruumiin, että siinä voisi kuolla sinun puolestasi. Mitä varten siis? Sitä varten, että sinut asetettaisiin pyhänä ja nuhteettomana ja moitteettomana Jumalan eteen.

Salli tässä kohdassa pieni raamatunkäännökseen liittyvä korjaus, sillä sen myötä me näemme Kristuksen työn suuruuden kirkkaammin: Pyhä Henki todella sanoo tässä, että Kristuksen sovitustyön tarkoituksena on se, että sinut – ja koko Jumalan seurakunta – asetettaisiin pyhänä Hänen eteensä. Mutta me kuulimme myös, että Hänen sovitustyönsä on tapahtunut siksi, että meidät asetettaisiin nuhteettomina Hänen eteensä. Tässä Pyhä Henki oikeastaan sanoo sen tapahtuneen sitä varten, että meidät asetettaisiin ”moitteettomina” Hänen eteensä, tai niin kuin myös voitaisiin kääntää, ”virheettöminä”. Tässä Henki käyttää samaa sanaa (ἄμωμος), jolla Hän toisaalla kuvaa Kristusta itseään, Jumalan virheetöntä uhrikaritsaa (1. Piet. 1:19; Hebr. 9:14). Toisin sanoen, Kristus, Jumalan täydellinen ja virheetön Karitsa on uhrannut itsensä sitä varten, että sinä, joka itsessäsi olet synnin ja kuoleman saastaisuuden vallassa, etkä sellaisena voi kelvata pyhälle Jumalalle, kuitenkin Hänessä tulisit puhdistetuksi, täysin virheettömäksi ja Jumalalle kelpaavaksi, niin kuin Hän itse on virheetön ja Jumalalle kelpaava. Edelleen me kuulimme, että Kristuksen sovitustyön kautta meidät voidaan asettaa moitteettomina Jumalan eteen. Tässä Henki oikeastaan sanoo sen tapahtuneen sitä varten, että meidät asetettaisiin ”nuhteettomina” Jumalan eteen, siis sellaisina, joita ei voida syyttää (ἀνέγκλητος). Toisin sanoen, Kristus, Jumalan täydellinen ja virheetön Karitsa on uhrannut itsensä sitä varten, että sinut, joka olet rikkonut Jumalan lain ja sellaisena kertakaikkiaan syyllinen Hänen edessään, voitaisiinkin nyt asettaa kaikesta syystä puhdistettuna, syyttömänä Hänen eteensä. Kristus Jeesus on maksanut sinun virheellisyytesi ja syyllisyytesi hinnan kalliilla sovintoverellään! Kun olet Jeesuksessa, sinä olet Jumalan edessä pyhä, virheetön ja nuhteeton, niin kuin Hän itse on pyhä, virheetön ja nuhteeton!

*

Alussa kuulit, että tämä kaikki on tullut sinun osaksesi jo kerran kasteessa. Niin se onkin! Kasteessa sinä olet saanut Pyhän Hengen ja Hänen vaikutuksestaan uskon lahjan. Tämä lahjana saatu usko ottaa vastaan kaikki Jumalan evankeliumin lupaukset, koko Kristuksen ja Hänen työnsä sinun hyväksesi. Uskon kautta se kaikki on sinun! Tästä Pyhä Henki nyt apostolin kautta puhuukin. Kaikki tämä on teidän, rakkaat ystävät, jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois evankeliumin toivosta (Kol. 1: 23). Mutta entä jos sinun uskosi onkin heikko? Kuule silloin tarkoin: Juuri sitä varten, että sinä saisit uskon, ja että uskosi vielä pysyisi yllä, on Jumala itse asettanut sanan ja sakramenttien viran, jonka kautta Hän saarnauttaa evankeliuminsa ja niin lahjoittaa myös Pyhän Henkensä, joka vaikuttaa uskon sinussakin (vrt. Augsburgin tunnustus V 1–2). Asia on juuri niin kuin apostoli tässä kirjoittaa: Jumala on antanut meille evankeliuminsa Jeesuksesta Kristuksesta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi apostoli Paavali ja hänen jälkeensä monet Kristuksen sananpalvelijat ovat tulleet (1: 23). Kuulkaa siis, rakkaat ystävät, lakkaamatta Jumalan pyhää sanaa! Perustakaa sitten myös elämänne sen uskon varaan, jonka Hän itse sanansa kautta teissä vaikuttaa. Pysykää aina tässä uskossa lujina – tai niin kuin Hän oikeastaan sanoo ”kiinni-istuvina” (ἑδραῖοι).

Toisin sanoen, kun siis perkele syyttää teitä synnistä, sanokaa hänelle: ”Niin, itsessäni minä olen kyllä syntinen, monin tavoin langennut. Mutta minun syntini onkin kantanut toinen, Jumalan Poika Jeesus Kristus. Hänen kuolemansa on niellyt minun kuolemani, sovittanut minun syntivelkani. Siksi minun syntini ei ole enää täällä. Kasteessa Kristus on nimittäin tuonut minulle syntieni anteeksiannon ja uskon lahjan. Uskon kautta Hänen taivaallinen Isänsä on lukenut minulle Poikansa ansion. Hänessä minä olen vanhurskas ja pyhä, virheetön ja nuhteeton. Jos sinä siis haluat syyttää minua, on sinun mentävä keskustelemaan asiasta minun Herrani ja Vapahtajani Kristuksen kanssa. Mitä minuun tulee, on kaikkivaltias Jumala voimallinen pitämään minut tässä uskossa, siihen perustuneena ja siinä ’kiinni-istuvana’, aina siihen asti, että kerran pääsen Hänen taivaalliseen valtakuntaansa. Tämä on varmasti totta. Aamen.”

(Saarna on pidetty Samuelin luterilaisessa seurakunnassa Lahdessa 7.10.2018.)