Ps 22

Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

I psalm 22 säger David genom den helige Ande: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran. (Ps 22:2) Har du kanske också upplevt någonting liknande? Kanske har du önskat att kunna leva nära Gud. Trots detta har du känt att Han är långt borta, och inte hör dina böner. Kanske har du känt att du ropar till Honom om dagen och om natten, men Han svarar inte (jfr Ps 22:3, 6). Kanske har du känt dig orättvist behandlad. Gud har ju svarat våra fäders böner, när de förtröstade på Honom och ropade till Honom (jfr Ps 22:5–6). Varför svarar Han inte på dina böner?

Men om du funderar på detta för ett ögonblick, är det verkligen orättvist? Är det inte så att du egentligen har förtjänat just detta? Har inte du – du som överträtt Guds heliga lag – förtjänat Hans dom?

Men just därför att det är så, har Guds Son kommit. Han har blivit människa för att ta på sig dina synder. Den som var utan synd (Hebr 4:15) och som alltså inte visste av synd, Honom har Gud i ditt ställe gjort till synd, för att du i Honom skulle stå rättfärdig inför Gud (2 Kor 5:21). För dina synders skull böjde Han sig under Guds vilja: Jesus Kristus som själv är Gud, av samma väsen som Fadern (Nicaenska trosbekännelsen), Han blev övergiven av Fadern. På Golgata kors dog Gud, och blev övergiven av Gud. Varför gjorde Kristus så? Han gjorde det för att du aldrig någonsin skulle bli övergiven av Gud. Han gjorde det för att dina synder skulle vara förlåtna, och att du skulle leva i gemenskap med Gud i evighet. På Golgata övergav Fadern sin Son för att du som tror på Honom skulle få söners rätt och bli Guds barn (Gal 4:5b; Joh 1:12).

Men Fadern föraktade inte Kristi elände. Han dolde inte sitt ansikte för Honom, utan lyssnade till Honom när Han ropade (Ps 22:25). Gud uppväckte Honom och löste Honom ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden (Apg 2:24). Kristus bar människans död, din död. Men Han vann också seger över döden, din död! Och Kristus uppstod från de döda, för att du skulle få evigt liv genom Honom.

När du har blivit döpt till Kristus och tror på Honom, är Gud verkligen din Far och du Hans barn (Lilla katekesen III 2). Och därför att Gud är din himmelska Fader, lyssnar Han gärna på alla dina böner. Även om Han inte alltid svarar när du vill, eller på det sätt som du vill så kan du lita på Hans ord. I Hans ord står det skrivet: och vad vi än ber om, det får vi av honom, ty vi håller hans bud och gör det som gläder honom. Och detta är hans bud, att vi skall tro på hans Son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. (1 Joh 3:22–23) Amen.

(Bibelstudiehelg 2018, Karlstad, Sverige, 3 Juni 2018.)