Ps 110

Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

I den 110. psalmen säger David genom den helige Ande: Herren sade till min Herre: ”Sätt dig på min högra sida, till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter.” (Ps 110:1) Vem är den Herren, יהוה (JHWH), som säger dessa ord? Den himmelske Fadern. Men vem är Davids Herre, אָדוֹן (’adon), som Fadern adresserar dessa ord till? Han är den himmelske Faderns Son. Vad betyder detta? Det betyder att David – som den helige Ande här använder som sin mun – trodde på Guds Son. Han trodde att den himmelske Fadern skulle skicka Sin Son till världen, så att Han skulle födas som Davids egen avkomling. David trodde att just denna Son skulle vara Herren, som skulle göra det möjligt för honom att få kontakt med Gud och leva i gemenskap med Honom. David trodde alltså på Kristus, som den himmelske Fadern skulle skicka för att försona också hans synder och att frälsa honom. Utan den här Herren, Kristus, skulle han inte ha någon frälsning. Men i Kristus skulle han ha visshet om sin frälsing.

David säger också någonting annat genom den helige Ande. Han säger, att Guds Son, Herre, skulle sätta sig på Faderns högra sida. Detta betyder, att Sonen är en Konung, som skulle få en större makt än kung David och alla regenter i hela världen någonsin skulle ha. Han skulle ha all makt i himlen och på jorden (Matt 28:18). Han skulle ha gudomlig makt, kraft och ära.

Kanske finns det någon här som funderar: ”Vad i hela världen betyder detta? Den här Son, Guds levande Ord själv hade ju i begynnelsen varit hos Gud. Han var också själv Gud. (Joh 1:1) Allt hade ju blivit till genom honom (Joh 1:3). Han hade alltså gudomlig makt. Varför uppmanar Fadern sin Son att sätta sig på Hans högra sida? Varför ger Han makten åt Honom?” Svaret är enkelt: Därför att ”Guds enfödde Son […] för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den Helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa” (Nicaenska trosbekännelsen). Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa, ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. (Fil 2:6–8) Varför gjorde Han detta? Därför att du, som var syndens slav, inte skulle dö för dina synder, utan skulle få syndernas förlåtelse genom Hans namn (jfr Apg 10:43). Kristus Jesus försonade hela din syndaskuld på sitt kors. Med sitt dyrbara blod friköpte Han dig från det meningslösa liv du ärvt från dina fäder (1 Pet 1:18–19). Han vann också seger över din död när Han som är både Gud och människa, uppstod ur graven. Han som är sann Gud och sann människa, steg upp till himmelen och sitter nu på Faderns högra sida. Det är detta som aposteln påminner oss om, när han skriver: Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn (Fil 2:9). Alltså när Herren säger till Davids Herre, Sätt dig på min högra sida, talar Han till den som är sann Gud och sann människa, Hans Son Jesus Kristus, som har vunnit seger över döden, som har lyftes upp, och av ett moln har togs ur vår åsyn (Apg 1:9), som har stigit upp genom himlarna (Hebr 4:14) och fördes fram inför Fadern (Dan 7:13).

Men detta gäller inte bara Kristus själv, utan också dig, som har blivit Hans broder och syster. För det första, lägg märke till att Kristus talar här om sina fiender. När du blev döpt till Kristus, blev Hans fiender också dina fiender. Å ena sidan betyder detta, att i ditt liv som en kristen måste du kämpa många andliga kamper. Men å andra sidan betyder detta också att du har Jesus Kristus som din Herre, Kristus, som har redan vunnit seger över dina fiender, över djävulen och alla makter. På sitt kors har Kristus krossad djävulens huvud (1 Mos 3:15). Och det skall komma en dag, då alla Hans fiender – det vill säga dina fiender! – skall läggas som en fotapall under Hans fötter. För det andra, när du har blivit döpt till Kristus och tror på Honom, är du delaktig av frälsningens fullhet, uppståndelsen och evigt liv i himmelen, som Han har berett dig. Och när du lever och tror på Kristus, skall du leva, även om ditt liv här på jorden skulle ta slut. (Joh 11:25; jfr Ps 118:17) När du tillhör Kristus, skall du få en ny, andlig, oförgänglig kropp. Du skall gå in i Guds närvaro, den himmelska Faderns hus (Joh 14:2–3), där din Herre och Frälsare, Kristus Jesus, Gud och människa regerar i evighet. Amen.

(Bibelstudiehelg 2018, Karlstad, Sverige, 2 Juni 2018.)