Ps 2:7

Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

I andra psalmen säger Gud: Du är min Son, jag har i dag fött dig. (Ps 2:7b) Vem är den som Gud adresserar dessa ord till? Sin Son. Det betyder att Gud har en Son.

För er, kära bröder och systrar i Kristus, är detta självklart: Gud har en Son. Men det finns många människor som inte tror på det. Det finns en massa människor i världen, som kanske försöker att vara fromma och gudaktiga, men som aldrig vill tro att Gud har en son. Några av dem säger att det skulle vara avgudadyrkan att tro på Guds son. Några andra för sin del tror att det finns så många gudar, och att det skulle vara helt irrelevant att tala om Guds ende Son.

Men det heliga bibelordet lär oss att Gud har en Son. Detta betyder också att Gud är en Fader. Han har en enfödde Son, född av Honom, såsom Han också säger: jag har i dag fött dig. Det här kanske låter lite konstigt. Vi tänker ju naturligtvis, att det är modern som föder barn, inte fadern. Men det här bibelordet handlar inte om en mänsklig eller kroppslig födelse, sådan som vår födelse. Ordet handlar om en sådan födelse, som övergår allt mänskligt förstånd. Trots det får du tro på den här födelsen, därför att det står i Guds ord: Sonen är född av Fadern.

I psalmen talar Fadern mer om den här mirakulösa födelsen. Han säger alltså: jag har  i dag fött dig. Vad för en ”dag” talar Han om? Om vi säger att ”i dag” har vi samlats här i Karlstad, menar vi förstås den första Juni, 2018. Men när Gud säger att jag har i dag fött dig, talar Han inte om en viss stund i tiden, utan om evighet. Den här ”i dag” som Han talar om, är en tidlös ”i dag”, någonting som har existerat före all tid. I en annan bibelvers talar Gud just om detta, genom profeten Mika: Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. (Mika 5:2) Guds Son föddes alltså i evighet, före all tid.

Men Guds Son har också en annan födelse. Han har fötts av Fadern i evighet, men Han had också fötts av en mor, en människa, i tiden. Guds Son ”har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den Heliga Anden av jungfrun Maria och blivit människa” (Nicaenska trosbekännelsen). Varför har Han blivit människa? Därför att du, en människa, är en syndare. Därför att som en syndare kan du inte komma i kontakt med Gud, den Allsmäktige. Guds Son har blivit människa just därför att du, en människa, skulle i Honom bli ett Guds barn. Han har blivit människa, så att dina synder skulle bli Hans synder. Han har kommit, så att Han kunde bli din rättfärdighet. Han har alltså kommit för att ta på sig allt detta som är ditt, och för att ge dig allt detta som är sitt. Med andra ord, Han har kommit för att vara det som Han inte var, så att du kunde också bli det som du inte var.

Därför kom Han också till Jordan, för att döpas av Johannes, såsom Markus skriver i evangeliet (Mark 1:9–11). Guds Son, som hade blivit människa, som själv är Gud med Fadern och den Helige Anden, kom för att döpas med omvändelsens dop till syndernas förlåtelse (Mark 1:4). Han själv behövde inte omvändelse eller syndernas förlåtelse. Han är ju helt utan synd (Hebr 4:15). Men Han kom till omvändelsens dop för att göra bot för dina synder. I denna dop blev Han också på ett synligt sätt smord med den Helige Anden. Han blev den Smorde, det vill säga, Kristus. Han gjorde detta så att Han kan smörja också dig med den Helige Anden genom ditt eget dop. Så skulle du också bli Hans smorde, en liten kristus, det vill säga, en kristen.

Och slutligen, så att du skulle kunna lära känna Honom, och så att du skulle kunna vara döpt till Kristus och tro på Honom, uppenbarade Fadern Honom för alla. Vid Jordan lät Fadern sin röst komma från himlen. Han ”citerade” Sitt eget ord, de ord som Han hade sagt i psalmen. Fadern sade till Jesus: Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje. (Mark 1:11b) När du har blivit döpt till Kristus, Guds Son (Gal 3:27), har Gud på den dag fött dig som sin egen son och dotter (jfr Joh 3:5; Tit 3:5). Du som tidigare inte var Guds barn, har nu i Guds Son Kristus blivit Hans kära barn. Låt Guds heliga ord, som du har hört från början förbli i dig. Så kommer du också att förbli i Sonen och i Fadern (1 Joh 2:24), och skall leva i evighet. Amen.

(Bibelstudiehelg 2018, Karlstad, Sverige, 1 Juni 2018.)