Mistä usko tulee? – Room. 10:17

Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. (Room. 10:17)

Oletko sinä joskus tuskaillut uskosi heikkoutta? Oletko pohtinut, mahtaako sinulla enää olla lainkaan uskoa Jeesukseen? Pohdintasi on aivan aiheellinen, eihän kukaan pelastu ilman uskoa Häneen.

Saat kuitenkin muistaa, että pelastava, kristillinen usko ei koskaan voi nousta sinusta itsestäsi. Omine edellytyksinesi et myöskään voi pitää uskoasi yllä. Päinvastoin: Itsessäsi sinä olet kokonaan syntinen. Sen vuoksi, mikäli asia sinusta riippuisi, et varmasti ikinä uskoisikaan Jeesukseen, etpä edes haluaisi uskoa Häneen.

Älä siksi jää katsomaan omiin mahdollisuuksiisi! Käännä sen sijaan sydämesi korvat sinne, mistä todellinen kristillinen usko tulee. Usko tulee kuulemisesta – oikeastaan tarkemmin käännettynä ”sanomasta” tai ”saarnasta”. Saarnalla ei tässä tarkoiteta mitä tahansa inhimillistä jutustelua, vaan sitä sanomaa, joka on Kristuksen sanan kautta. Kyse on siis Jumalan pyhimmästä evankeliumista. Tämän saarnatun ja veteen liittyneen sanansa välityksellä Jumala on lahjoittanut sinullekin uskon. Juuri tämän evankeliuminsa sanan ja sen saarnan välityksellä Hän myös tahtoo pitää uskosi yllä.

Kun siis tunnet heikkoutesi, kun maailma houkuttelee, perkele syyttää ja syntisyytesi kauhistaa, kuule aina Jumalan sanaa. Sana sanoo, että ristillään Jeesus Kristus on voittanut sinun syntisi, kuolemasi sekä sinua ahdistavan vihollisesi. Tänäänkin Hän tahtoo pyhän ja vaikuttavan sanansa välityksellä tuoda sinulle täyden anteeksiantamuksen sekä vahvistaa uskoasi. Kuule siksi säännöllisesti Herrasi sanaa. Vastuu muusta on Hänen.

(Kotona Lahdessa 7.5.2018.)