Kuka on autuas ja hyvä ihminen? – Ps. 112:5

Hyvin käy sen miehen, joka on laupias ja antaa lainaksi, joka hoitaa asiansa oikeuden mukaan. (Ps. 112:5)

Millainen on autuas ja hyvä ihminen? Psalmistan vastaus on selvä: Sellainen, joka on armollinen ja hyväsydäminen. Sellainen, joka antaa omastaan lainaksi tarvitsevalle ja hoitaa asiansa oikeuden mukaan. Eikö kuulostakin hyvältä? Tämän voinee hyväksyä kuka tahansa, ei-kristittykin.

Mutta entä jos kysytään: kuka sellainen mies sitten on? Jos pysähdyt miettimään tätä asiaa, huomaat melko pian, että sinä et täytä näitä vaatimuksia. Ehkä tosin olet joskus lainannut omastasi tarvitsevalle. Ehkä olet myös pyrkinyt toimittamaan asiasi oikein. Mutta etkö kuitenkin sydämessäsi ole usein armoton ja kova lähimmäistäsi kohtaan? Etkö ole myös itsekäs, halukas laittaamaan oman etusi totuuden ja oikeuden edelle?

Kuka siis on se autuas ja hyvä mies, josta psalmi puhuu? Raamatun on vastaus selvä: yksin Jeesus Kristus! Muita itsessään autuaita ja hyviä ei maailmassa olekaan. Mutta juuri Hän todella on sellainen. Kristus on täynnä armoa ja hyväsydämisyyttä sinua armotonta ja kovasydämistä kohtaan. Hän on tullut antamaan tarvitsevalle, eikä ainoastaan lainaksi. Hän on tullut antamaan itsensä kokonaan sinun, Hänen sovitustaan tarvitsevan edestä. Hän on täyttänyt Jumalan oikeuden sinun, rikkojan puolesta. Hän on täyttänyt Isänsä pelastustahdon, lunastanut sinut synneistäsi verellään.

Kun sinut on kasteessa puettu Kristukseen, on kaikesta Hänen omastaan tullut sinun omaasi. Sinä olet tullut osalliseksi Hänen autuudestaan, pyhyydestään ja vanhurskaudestaan. Kun uskot  Kristukseen, olet autuas Hänessä tänään ja iankaikkisesti!

(Kotona Lahdessa 7.5.2018.)