Uskoa ja totuuden tuntemista varten – Tiit. 1:1

Paavali, Jumalan palvelija ja Jeesuksen Kristuksen apostoli Jumalan valittujen uskoa ja sen totuuden tuntemista varten, joka on jumalisuuden mukainen. (Tiit. 1:1)

Paavali ei itse keksinyt ryhtyä saarnaamaan ja opettamaan. Hän sai virkansa Kristukselta. Mitä varten? Jumalan valittujen uskoa ja sen totuuden tuntemista varten, joka on totuuden mukainen. Apostolin tehtävänä ei siis ollut palvella itseään tai julistaa omia ajatuksiaan saati sitä, mitä kuulijat mahdollisesti toivoivat saavansa kuulla.

Nykyäänkään ei kukaan Kristuksen sananpalvelijoista sitä arvoa itselleen ota, vaan Jumala kutsuu heidät (vrt. Hebr. 5:4). Miten se tapahtuu? Kun Kristuksen seurakunta Hänen sanansa mukaan kutsuu pastorin, Kirkon Herra itse kutsuu hänet seurakuntansa kautta. Nykyäänkin tämä virka uskotaan siihen sopiville miehille, mutta ei siksi, että he sillä palvelisivat itseään taikka saarnaisivat omiaan. Virka uskotaan heille sitä varten, että ihmiset, jotka eivät tunne totuutta, oppisivat tuntemaan Jumalan sanan totuuden. Virka uskotaan heille sitä varten, että uskosta ja pelastuksesta osattomat saisivat Jumalan saarnatun sanan ja kastevedestä läpimärän sanan kautta tulla osallisiksi uskon lahjasta ja pelastuksesta.

Sinunkin kotiseurakuntaasi on Kirkon Herra asettanut pastorin. Hänet on asetettu virkaansa koko seurakuntaa, siis myös sinua varten. Hänen tehtävänsä on olla Jumalan palvelija, että sinä saisit kasvaa Jumalan ja Hänen armonsa tuntemisessa, että sinulla synnissäsi ja hädässäsi olisi usko Kristukseen, kaiken syntisi ja hätäsi kantajaan. Tutustu siis pastoriisi. Pyydä häntä rukoilemaan puolestasi. Käytä ripin lahjaa. Käy messussa. Näin Kristus itse palvelee sinua lahjoillaan!

(Lahdessa 12.4.2018.)