1. sunnuntai pääsiäisestä (3. vsk), Luuk. 24:36–49

Puettuna voimaan korkeudesta

Kaikki haluaisivat olla voimakkaita, vahvoja ja kyvykkäitä. Kukaan ei halua olla voimaton, heikko ja taitamaton.

Ehkä sinä oletkin voimakas, vahva ja kyvykäs. Ehkä voit hyvin, ruumiisi on hyvässä kunnossa. Ehkä sinulla on myös sisäistä vahvuutta, päättäväisyyttä, älyä, ymmärrystä, monenlaisia kykyjä. Hyvä niin! Kiitä siitä Jumalaa, Luojaasi ja kaikkien hyvien lahjojen antajaa!

Mutta totta on myös toinen puoli: sinä olet heikko. Se tarkoittaa: sinulta puuttuu voimaa. Ehkä olet sairas. Mutta voi myös olla, että et aina tunne heikkouttasi. Ehkä tänään voit hyvin. Mutta toisena päivänä sinut voi yllättää sairaus, väsymys, voimattomuus. Silloin muistat, että elämäsi koko hallinta ei ole sinun käsissäsi.

Mutta vielä on toinenkin heikkous, nimittäin se, joka on tämän kaiken taustalla: Sinä olet heikko Jumalan edessä. Et sinä kyllä aina tunne tätäkään heikkouttasi. Mutta juuri siksi minun tehtäväkseni on annettu saarnata siitä sinulle. Minkä takia? Sen takia, että se on totta. Jumalan sana näet sanoo, että Hänen pyhyytensä edessä sinä olet voimaton ja heikko, jopa aivan mahdoton. Itsejumaloinnin syntiin langenneen Aadamin poikana ja tyttärenä sinulla ei ole luottamusta Jumalaan ja Hänen voimaansa. Sinun mielesi on vain omaan voimaasi, siihen, mitä itse toivoisit voivasi, tai mitä kuvittelet kykeneväsi. Tällaisena sinä olet syntinen, tuomion ja iankaikkisen kuoleman ansainnut.

*

Tämän voimattomuuden ja heikkouden keskellä sinulle on kuitenkin tarjolla hyvä sanoma. On olemassa mies, jossa ei ole heikkoutta saati syntiä.

Hän, Jumala, tuli tähän jumalanvastaiseen maailmaan.

Hän, Jumala, tuli ihmiseksi meidän jumalattomien ihmisten tähden.

Hän, Herra, joka on Henki, ja joka ei siksi itsessään tuntenut ruumiin heikkoutta tai voimattomuutta, Hän kuitenkin omaksui ihmisruumiin voidakseen kantaa sinun, ruumiillisen ihmisen heikkouden ja voimattomuuden omassa ruumiissaan.

Hän, synnitön ja vanhurskas, suostui syntiseksi sinun synnistäsi ja epävanhurskaudestasi, että sinä saisit syntisi anteeksi ja tulisit Jumalan vanhurskaudeksi (2. Kor. 5:21).

Hän, elämän puun Luoja, ja sen elämää antavan hedelmän Luoja, Hän kantoi sinun kuolemasi ruumiissansa puuhun (1. Piet. 2:24), että tässä Hänen ristissään sinulla olisi elämän puu, jonka hedelmistä sinä saat elämän.

Hän, sinun syntiesi vuoksi kuollut Jumala nousi ylös ja elää ikuisesti, että sinä saisit Hänessä myös nousta ylös kuolemastasi ja elää Hänen kanssaan ikuisesti.

*

Kun nyt Kristus Jeesus oli saattanut loppuun tämän työnsä, ilmestyi Hän opetuslapsilleen. Viimeisinä sanoinaan, jotka pyhä Luukas on evankeliumiinsa tallettanut, Herra sanoi rakkailleen: Ja katso, minä lähetän Isäni lupauksen teidän päällenne; mutta te pysykää [tässä] kaupungissa, kunnes teidät puetaan voimaan korkeudesta. (Luuk. 24:49)

Mitä Jeesus tässä oikeastaan sanoo?

Kaikkivaltias Jumala näki, että ihmiset olivat joutuneet eroon Hänestä, elämän Lähteestä. Hän näki, että ilman Häntä, jolla on elämä itsessänsä, heillä ei ollut elämää itsessänsä (Joh. 5:26). Kaikkivaltias Jumala näki, että ihmiset olivat joutuneet eroon Hänestä, Isästä ja Pojasta ja Pyhästä Hengestä, joka puhalsi elämän hengen maan tomusta luomaansa ihmiseen, sekä antoi Pyhän Henkensä jo vanhan liiton kansansa uskoville. Jumala näki, että vaikka he ehkä olivat hengissä, ilman Häntä he eivät kuitenkaan eläneet Hänen Pyhän Henkensä yhteydessä, Hengen mukaan.

Mutta juuri siksi Jumala tahtoi suuressa ihmisrakkaudessaan korjata tämän tilanteen. Profeettojensa suulla Hän lupasi kansalleen, että vuodattaisi vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Hän lupasi vuodattaa Henkensä heidän siemenensä päälle ja siunauksensa heidän vesojensa päälle (Jes. 44:3). Hän lupasi vuodattaa Henkensä jopa kaiken lihan päälle (Joel 2:28a). Siksi myös Herra Jeesus oli luvannut, että Hänen Isänsä oli lähettävä Pyhän Hengen Hänen nimessään (Joh. 14:26a).

Tätä Jeesus tarkoittaa, kun Hän nyt lupaa: Ja katso, minä lähetän Isäni lupauksen teidän päällenne. Helluntaina Hän lähettikin Henkensä opetuslastensa päälle niin, että he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi (Ap. t. 2:4a). Mistä Hän lähetti Hengen? Isän tyköä (Joh. 15:26; ks. myös 16:7d). Siksi Hän nyt sanookin, että tämä Hänen lahjansa tulee opetuslasten osaksi korkeudesta.

Mutta millä nimellä Herra kutsuu Henkeään? Hän kutsuu Häntä voimaksi, kun Hän sanoo: teidät puetaan voimaan korkeudesta. Hän siis tahtoi antaa voimattomille opetuslapsilleen voiman.

Ja katso miten Hän tämän teki! Helluntain ihmeessä ei ollut kyse siitä, että opetuslapset olisivat saaneet Jumalalta vähän Hänen Henkeäänkin. Kyse ei ollut siitäkään, että he olisivat tulleet täytetyiksi ainoastaan osittain. Jumala täytti heidät kokonaan Pyhällä Hengellään. Hän suorastaan puki heidät tällä voimallaan korkeudesta.

*

Mitä tämä taivaallinen voima opetuslapsissa vaikutti? Poistuivatko heidän ulkoisen elämänsä vaivat? Tuliko heistä kauniimpia, terveempiä ja voimakkaampia? Saivatko he kuvauksellisuudessaan koko maailman suosion? Ei niin. Senkin jälkeen, kun Herra helluntaina puki heidät voimalla korkeudesta, apostolit kyllä kärsivät sekä nälkää että janoa, olivat alasti, heitä piestiin, he kulkivat kodittomina, he näkivät vaivaa tehden työtä omin käsin. Heitä herjattiin, mutta he siunasivat: heitä vainottiin, mutta he kestivät; heitä parjattiin, mutta he puhuivat leppeästi; heistä oli tullut kaikkien hylkimiä, kuin he olisivat olleet mikäkin maailman tunkio. (1. Kor. 4:11–13)

Mutta tästä ulkoisesta heikkoudesta huolimattakin Jumalan Pyhä Henki oli kuitenkin todellisesti tehnyt heidät temppeleikseen (1. Kor. 6:19) ja temppelikseen, Kirkokseen. Siksi tämän voimattomuuden ja heikkouden keskelläkin Pyhä Henki teki työtään heissä, eikä ainoastaan heissä, vaan heidän kauttaan myös maailmassa. Suurella rohkeudella he julistivat Kristusta. He julistivat koko maailman synnistä synniksi tullutta synnitöntä Jumalan Poikaa. He julistivat koko maailman kivusta ja sairaudesta kipujen mieheksi ja sairauden tuttavaksi tullutta puhdasta Jumalan Poikaa. He julistivat Kristusta, joka ristissään oli valmistanut koko maailmalle pääsyn synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta, joka ylösnousemuksessaan oli valmistanut pääsyn iankaikkiseen elämään, valmistanut hengellisen voiman, Pyhän Hengen osallisuuden.

Apostolien ja kaikkien opetuslasten – noiden itsessään niin voimattomien ja heikkojen – kautta Pyhä Henki, korkeudesta annettu voima vaikutti maailmassa, ja lahjoitti monille uskon Kristukseen, heikkojen tähden heikoksi tulleeseen heikkouden Voittajaan.

*

Sinä, joka tunnet voimattomuutesi ja heikkoutesi, kuule nyt!

Opetuslasten pukeminen voimalla korkeudesta tapahtui kyllä kertakaikkisella tavalla helluntaina. Mutta juuri siksi se voi tapahtua myös tänään, ja tapahtuukin. Yhä vieläkin Herra lähettää taivaasta sen, minkä Isä on sanassaan luvannut. Isä ja Poika lähettävät Pyhän Henkensä.

Tämä on tapahtunut sinunkin kohdallasi. Missä? Pyhässä kasteessa. Kasteessa sinutkin on puettu voimalla korkeudesta.

Sinut on puettu, mutta eri tavalla kuin puet vaatteet päällesi aamulla.

Ensinnäkin: Sinua ei ole puettu tavallisiin vaatteisiin. Mikään inhimillinen ei voisikaan peittää sinun voimattomuuttasi ja heikkouttasi Jumalan edessä. Kaikki ihmisen hyvät ja hurskailtakin näyttävät teot jättävät Hänet oman itsensä, siis myös heikkoutensa varaan.

Mutta juuri sen vuoksi ja toiseksi: Tätä pukemista et olekaan suorittanut sinä itse, vaan toinen on tehnyt sen sinulle. Itse et olisi voinut pukea itseäsi sellaiseen pyhyyteen ja voimaan. Mutta armossaan Herra on kasteessa vuodattanut Pyhän Henkensä sinunkin päällesi, pukenut sinut voimaan korkeudesta.

Kasteessa sinulle on annettu niin suuri lahja, että saarnaan sinulle siitä vielä lisää!

Sinä olit kyllä Jumalan edessä kokonaan mahdoton, mutta kasteessa Herra on antanut sinun kaikki syntisi anteeksi ja pessyt ne pois (Ap. t. 2:38; 22:16). Kasteessa Hän on pukenut sinut Kristukseen ja Hänen vanhurskauteensa, Hänen Jumalalle kelpaavuuteensa (Gal. 3:27). Sinä olit kyllä Jumalan edessä täynnä epäjumalanpalveluksen tyhjyyttä ja turhuutta, mutta kasteessa tuo väkevämpi mies, Kristus Jeesus on karannut kaikkien pahan valtojen päälle ja voittanut ne, ottanut heiltä heidän aseensa, lakaissut ja kaunistanut huoneesi (Luuk. 11:22, 25). Pyhä Henki on tehnyt ruumiisi temppelikseen. Itsessäsi sinä olet kyllä ehkä voimaton ja heikko, mutta kasteessa Herra on pukenut sinut voimaan korkeudesta.

Suuressa viisaudessaan Herra on tosin päättänyt olla ottamatta sinultakaan pois sinun kaikkea ulkoista heikkouttasi. Pikemminkin Hän kätkee korkeudesta lahjoittamansa voiman sinun heikkouteesi ja voimattomuuteesi. Näin Herra tekee, koska on kovin armollinen paitsi sinulle myös kaikille muille tämän maailman voimattomille, heikoille ja kyvyttömille. Näin Hän tekee, että se jumalallinen voima, johon Hän on sinut korkeudesta pukenut, ei tekisi sinua ylpeäksi. Näin Hän tekee, että Hänen voimansa tulisi täydelliseksi sinun heikkoudessasi, ja saisi vaikuttaa niiden heikkojen ja voimattomien elämässä, jotka Hän sinun tiellesi johdattaa. Heitä on paljon paitsi Kristuksen seurakunnan ulkopuolella, myös sen sisällä. Näiden heikkojen keskellä Hän haluaa käyttää sinun heikkouttasi tuodakseen oman voimansa näiden ihmisten elämään. Älä siksi masennu heikkoudestasi, vaan pikemminkin kerskaa siitä, sillä juuri heikkoudessasi voi Kristuksen voima asettua sinuun asumaan. Mielisty heikkouteesi Kristuksen tähden, sillä silloin kun sinä olet heikko, silloin sinä voit olla väkevä Hänessä. (2. Kor. 12:9–10)

Ja vielä: Juuri siksi, että meissä vielä on lihallinen voimattomuutemme ja heikkoutemmekin jäljellä, tulee lihaksi tullut Kristus tänäänkin meidän luoksemme sanassaan ja pyhän ruumiinsa ja verensä sakramentissa. Hän tulee, että voisi antaa meille, itsessämme voimattomille ja heikoille kaikki ne lahjansa, jotka Hänen lihaantulemisensa, kärsimyksensä, kuolemansa ja ruumiillinen ylösnousemuksensa tekivät mahdollisiksi. Näin Hän tahtoo olla tänäänkin läsnä sinun luonasi ja koko seurakuntansa luona, ja onkin.

Sanassaan ja sakramentissaan Herra lahjoittaa meille myös Pyhän Henkensä. Hänessä meidät, Kristuksen pyhä Kirkko puetaan voimalla korkeudesta, voimalla saarnata lihaantullutta, kärsinyttä, kuollutta ja ylösnoussutta Kristusta keskellä maailmaa, lähellä ja kaukana (vrt. Ap. t. 1:8). Näin Pyhä Henki myös todistaa maailmalle, että Kristus, meidän voimattomuutemme ja heikkoutemme Voittaja, meidän syntimme ja kuolemamme Voittaja on itse läsnä täällä, omiensa keskellä.

Aamen.

(Saarna on pidetty Samuelin luterilaisessa seurakunnassa Lahdessa, sekä Tiituksen luterilaisessa seurakunnassa Mikkelissä 8.4.2018.)