3. sunnuntai pääsiäisestä (3. vsk), Joh. 14:1–7

Tie ja Totuus ja Elämä Isän talo ja sinne johtava tie Päivän evankeliumissa Jeesus puhuu opetuslapsilleen poismenostaan (vrt. Joh. 13:33). Minne Hän on menossa? Isänsä kotiin – tarkemmin sanottuna Isänsä taloon (οἶκος). Siellä on monta asuinsijaa – tai paikkaa johon jäädään (μονή). Siksi Hän sanookin, että on menossa valmistamaan opetuslapsilleen sijaa tai paikkaa (τόπος). (Joh. 14:2) […]

Mistä janoinen saa vettä? – Joh. 4:14

mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. (Joh. 4:14) Kun elimistön vesipitoisuus laskee, Jumalan siihen luoma järjestelmä ilmoittaa, että nestetasapaino pitäisi palauttaa. Syntyy janon tunne. Se saa ihmisen kysymään mistä voisi saada vettä. Tietyssä […]

2. sunnuntai pääsiäisestä (3. vsk), Hepr. 13:20–21

Lammasten suuri Paimen ja Hänen työnsä Johdanto Päivän epistolassa Pyhä Henki saarnaa heprealaisten kristilliselle seurakunnalle: Mutta rauhan Jumala, joka on nostanut kuolleista lammasten suuren paimenen iankaikkisen liiton veren kanssa, meidän Herramme Jeesuksen, varustakoon teidät kaikella hyvällä tehdäksenne Hänen tahtonsa, tehden teissä sen, mikä on Hänelle otollista Jeesuksen Kristuksen kautta; jolle [ts. Hänelle] kunnia iankaikkisesta iankaikkiseen, […]

Uskoa ja totuuden tuntemista varten – Tiit. 1:1

Paavali, Jumalan palvelija ja Jeesuksen Kristuksen apostoli Jumalan valittujen uskoa ja sen totuuden tuntemista varten, joka on jumalisuuden mukainen. (Tiit. 1:1) Paavali ei itse keksinyt ryhtyä saarnaamaan ja opettamaan. Hän sai virkansa Kristukselta. Mitä varten? Jumalan valittujen uskoa ja sen totuuden tuntemista varten, joka on totuuden mukainen. Apostolin tehtävänä ei siis ollut palvella itseään tai julistaa […]

1. sunnuntai pääsiäisestä (3. vsk), Luuk. 24:36–49

Puettuna voimaan korkeudesta Kaikki haluaisivat olla voimakkaita, vahvoja ja kyvykkäitä. Kukaan ei halua olla voimaton, heikko ja taitamaton. Ehkä sinä oletkin voimakas, vahva ja kyvykäs. Ehkä voit hyvin, ruumiisi on hyvässä kunnossa. Ehkä sinulla on myös sisäistä vahvuutta, päättäväisyyttä, älyä, ymmärrystä, monenlaisia kykyjä. Hyvä niin! Kiitä siitä Jumalaa, Luojaasi ja kaikkien hyvien lahjojen antajaa! Mutta […]

Pääsiäispäivä, Hoos. 6:1–3

Herra herättää kuolleista Johdanto Pääsiäispäivän Vanhan testamentin tekstissä Herra puhuttelee omaisuuskansaansa profeetta Hoosean kautta. Hän sanoo: Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä, ja parantaa meidät, hän on lyönyt meitä, ja sitoo meidät. Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä hän meidät herättää, ja me saamme elää hänen edessänsä. (Hoos. 6:1–2) […]