Kaste liittää seurakuntaan – Gal. 3:28

Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. (Gal. 3:28)

Juuri tämän jakeen edellä apostoli on kirjoittanut kuuluisat sanat: Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. (Gal. 3:27) Näiden sanojen äärellä puhutaan usein siitä, mitä pyhän kasteen sakramentti yksittäisen ihmisen kohdalla tarkoittaa. Hyvä niin, sillä kyllä teksti toki juuri tästä puhuukin: Kasteessa kaikki se, mikä kuuluu sinun isiltä perittyyn, langenneeseen luontoosi, on Jumalan edessä peitetty. Kristus on peittänyt sen, ja enemmänkin: Hän itse on tullut sinun synnynäisen syntisyytesi ja saastaisuutesi verhoksi. Kun sinut siis on kasteessa puettu Kristukseen, saat olla osallinen Hänen synnittömyydestään, puhtaudestaan ja vanhurskaudestaan. Kaikki se, mikä on Kristuksen, on luettu sinun omaksesi!

Nyt käsillä oleva jae puolestaan osoittaa, mitä Kristukseen kastettuna oleminen tarkoittaa yhteisöllisessä mielessä. Toisin kuin joskus on sanottu, tämä jae ei puhu siitä, että kristittyjen välillä ei olisi mitään ajallisia tai inhimillisiä eroja. Tässä ei myöskään ole kyse kahden eri sukupuolen häivyttämisestä, taikka niiden välisen luonnollisen erilaisuuden tyhjäksi tekemisestä. Mitä Pyhä Henki sitten näillä sanoilla tarkoittaa? Ensiksi Hän tarkoittaa, että oli syntyperämme tai yhteiskunnallinen asemamme mikä tahansa, taikka sukupuolemme kumpi tahansa, Kristuksessa kaikki meidät itsessämme syntiset on tehty yhtä lailla Jumalalle kelpaaviksi. Toiseksi Hän tarkoittaa, että meidät monin tavoin erilaiset, sekä erilaisia hyviä lahjoja ja tehtäviä omaavat on kasteen kautta tehty yhdeksi Kristuksessa. Mistä ”yhdestä” Hän puhuu? Seurakunnasta, joka on Kristuksen hengellinen Ruumis. Juuri siksi Hän myös edellä puhuu monista ihmisistä, kun Hän sanoo: Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet.

Kaiken kaikkiaan: Kun sinut on kasteessa puettu Kristukseen ja uskot Häneen, saat elää armosta Jumalalle kelpaavana. Saat elää kätkettynä Kristukseen ja Hänen kanssaan, sekä kaikkien yhtä lailla Kristusta tarvitsevien ja Hänessä pyhitettyjen veljiesi ja sisariesi kanssa.

(Työpöydän ääressä Lahdessa 7.3.2018.)