Septuagesima (3. vsk), 1. Sam. 16:1–13

Ei silmillä ja järjellä, vaan sanan perusteella Johdanto Vanhan testamentin tekstistä kuulimme, miten Israelin kuningas Saul oli kääntynyt pois Herrasta. Hän oli ollut tottelematon Jumalalle ja hylännyt Hänen sanansa. Siksi Jumala nyt myös oli hylännyt Saulin, eikä tämä saanut enää olla kuninkaana. (Ks. 1. Sam. 15:11, 23) Tässä tilanteessa Jumala käski profeettaansa Samuelia menemään Betlehemiin, […]

3. sunnuntai loppiaisesta (3. vsk), 2. Kor. 1:3–7

Lohduttaja kaikessa ahdistuksessa Ikuinen ja pyhä Jumala – laupeuden Isä ja lohdutuksen Jumala Millainen Jumala on? Jesaja lausuu: Sillä näin sanoo Korkea ja Ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on Pyhä: Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet […]

2. sunnuntai loppiaisesta (3. vsk), Mark. 1:14–15

Ajasta ja Jumalan valtakunnan tulemisesta Aika ja Jumalan ikuisuus Mitä on aika? Sanakirjan mukaan aika ”on olemassaolon ja tapahtumien jatkuvaa näennäisesti peruuttamatonta etenemistä menneisyydestä tulevaisuuteen nykyhetken kautta.” Oliko riittävän vaikeasti sanottu? Sama asia voitaisiin sanoa myös toisella tavalla: Tämä maailma tai siinä olevat asiat ovat olemassa ja tapahtuvat, mutta mikään ei pysy muuttumattomana. Jokin on […]

1. sunnuntai loppiaisesta (3. vsk), Luuk. 3:15–18, 21–22

Tuli, Pyhä Henki ja tuli Johdanto Päivän evankeliumissa pyhä Luukas kirjoittaa tapauksesta, jossa Kristus tuli Johannes Kastajan kastettavaksi Jordan-virralle. Evankelista on kuitenkin tallettanut meille myös ne sanat, jotka Johannes ennen tätä ainutkertaista kastetapahtumaa lausui. Profeetta puhui siitä, mitä Jeesus, tuo kohta tuleva Messias olisi tekevä. Tässä yhteydessä Hän puhui tulesta. Sitten hän puhui myös Pyhästä […]

Loppiainen, Matt. 2:1–12, neljäs saarna

Lahjoja Jeesukselle Ihmisten lahjat Jeesukselle? Nykyään monet kristityt puhuvat paljon itsensä, kuuliaisuutensa tai ylistyksensä antamisesta Jeesukselle. On myös olemassa lukemattomia seurakuntia, joissa tällaista kristittyjen antautumista Jumalalle, Hänen palvomistaan ja ylistämistään pidetään jumalanpalveluksen keskeisimpänä sisältönä. Vaikuttaa siltä, että monille yksi kristillisen uskon tärkeimmistä asioista on se, mitä me ihmiset voimme Herralle lahjoittaa. Mitä lahjoja sinulla on […]