Sana surmaa ja tekee eläväksi – Hoos. 6:1–2

”Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä, ja parantaa meidät, hän on lyönyt meitä, ja sitoo meidät. Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä hän meidät herättää, ja me saamme elää hänen edessänsä.” (Hoos. 6:1–2)

Tällainen on Jumalan sanan saarna: Yhtäältä se raatelee, lyö ja kerta kaikkiaan tappaa ihmisen. Toisaalta se sitten myös ja nimenomaan sitoo raadellun, herättää kuolleen ja tekee hänet eläväksi, niin että hän saa elää Jumalan yhteydessä.

Miten suuri ero onkaan tällaisella Jumalan sanan saarnalla ja toisaalta sillä, jota maailmalla niin usein kuulee. Saarnat ja kokonaiset jumalanpalvelukset puhuvat monin tavoin Jumalasta ja Jeesuksesta, kuitenkin ikään kuin poissaolevasta Jeesuksesta. On aivan eri asia saarnata laista ja evankeliumista, kuin saarnata lakia ja evankeliumia. Saarnan tulee olla pelkkää Jumalan sanaa. Se sana ei vain puhu tappamisesta, vaan tappaa ja kuolettaa (ks. myös Hoos. 6:5). Toisaalta sana ei ainoastaan puhu parantamisesta, vaan antaa meidän syntiemme vuoksi raadellun ja tapetun, mutta kolmantena päivänä herätetyn Kristuksen tulla kuulijansa luokse sitomaan, tekemään eläväksi ja herättämään. Näin parannettu ja eläväksi tehty saa aina elää Jumalan edessä ja Hänen yhteydessään.

– Koben luterilaisen teologisen seminaarin vierasasunnossa 8.6.2015.