Mitä vastaan taistelua käydään? – Ef. 6:12

”Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.” (Ef. 6:12)

Mikäli kirkko ymmärretään varsinaisessa mielessä inhimillisenä organisaationa tai instituutiona, ei ole yllättävää, että sen piirissä mahdollisesti esiintyvien harhojen vastustajia pidetään ihmisten vastustajina tai jopa vihaajina.

Jos kirkko taas ymmärretään Kristuksen ruumiina, ”ylhäältä” olevana (tai – inkarnaation näkökulmasta katsottuna – ”ylhäältä alas” tulevan pelastustodellisuuden myötä ”alhaalla” jumalallisesti synnytettynä) organisaationa, voidaan tehdä oikea erottelu sen piirissä esiintyvien harhojen vastustamisen ja toisaalta tällaisen harhaopetuksen vankeuteen joutuneiden ihmisten vihaamisen välillä.

Jälkimmäistä älköön sallittako, edelliseen Jumalan sanan johdattamana rohkaistakoon.

Lopulta voitaneen esittää, että monissa tapauksissa Jumalan sanaan sitoutuneiden kristittyjen pitäminen ihmisten vihaajina lienee ainakin osaltaan seurausta puutteellisesta kirkko-opista.

– Kotona Lahdessa 8.6.2016.