Elämää kuoleman teoilla? – Hoos. 4:8

”Minun kansani synnistä he saavat ruokansa, heidän pahoja tekojansa heidän sielunsa himoitsee.” (Hoos. 4:8)

Miten irvokas onkaan se langenneen ihmisen tila, josta profeetta tässä todistaa. Jumala on luonut ihmiset ja antanut heille elämän. Jumala on antanut heille maan ja käskenyt heitä tekemään työtä siinä, sekä niin pitämään huolta siitä. Jumala on vielä luvannut antaa heille jokapäiväisen leivänkin. Silti profeetta todistaa, että ihmiset haluavat ansaita elantonsa synnin tekemisellä. Toisin sanoen he tahtovat perustaa elämänsä – jonka siis ovat Jumalalta saaneet – Luojansa mielen vastaisten asioiden tekemiselle. He elävät, mutta ovat kuolleita. He tahtovat säilyttää elämänsä, mutta tavoittelevat tätä kuoleman teoilla, erossa Hänestä, joka on Elämä ja kaiken elämän lähde. Sen sijaan, että ihmiset kaipaisivat yhteyttä Jumalaan ja tavoittelisivat maallisenkin elämänsä tarpeita Häneltä, jolta ne yksin tulevat ja joka myös tahtoisi ne heille antaa, he himoitsevat pahoja tekojaan, vapautta Jumalan tahdosta, joka kuitenkaan ei ole mitään vapautta, vaan pelkkää synnin orjuutta.

– Koben luterilaisen teologisen seminaarin vierasasunnossa 6.6.2015.