Helluntai, Ap. t. 2:1–13, toinen saarna

Kolme huonetta

Johdanto

Jeesus oli ollut apostolien kanssa Öljymäellä. Siellä Hänet otettu heiltä taivaaseen (Ap. t. 1:11). Apostolit olivat palanneet takaisin Jerusalemiin, nousseet tuttuun yläsaliin. Siellä he nyt olivat päivittäin pysyneet yksimielisesti rukouksessa yhdessä kaikkien opetuslasten kanssa. (Ap. t. 1:12–14)

Juuri opetuslasten ollessa tällä tavalla yhdessä koolla (Ap. t. 2:1), Jumala antoi lupauksensa (Ap. t. 1:4) täyttyä: Pyhä Henki vuodatettiin opetuslasten päälle. Tämän saman Hengen inspiroimana Luukas kirjoittaa tästä tapahtumasta näin: ”Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat.” (Ap. t. 2:2) Tänään me tarkastelemme kolmea huonetta, joissa Pyhä Henki tahtoo toimia ja toimiikin.

Huone 1

Ensimmäinen huone, jossa Pyhä Henki toimii, on kirkko. ”Miten niin?” joku kysyy. ”Eihän tässä tekstissä puhuta kirkosta mitään!” Mutta katso mitä opetuslapset olivat tuossa huoneessa tekemässä. Olivatko he siellä lähinnä jutustelemassa mukavia tai kuluttamassa aikaa keskenään? Eivät! Päinvastoin, opetuslapsistahan sanottiin, että ”nämä kaikki pysyivät yksimieliseti rukouksessa” (Ap. t. 1:14). Varmaan he olivat siellä kuulemassa Jumalan sanaa, jota apostolit lukivat ja saarnasivat. Sana synnytti heissä myös yksimielisen rukouksen: rukoillen he odottivat luvattua Pyhää Henkeä. Tässä oli nyt tuleva uuden liiton seurakunta koolla, viettämässä ikään kuin kristillisen jumalanpalveluksen esimuotoa aikana ennen Pyhän Hengen vuodattamista.

Ja silloin, kun Jumalan sanaa luettiin ja saarnattiin koolla olevalle seurakunnalle, juuri silloin meille kerrotaan, että Pyhä Henki tuli ”ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat.” Jumalan sana ja sen saarna teki tuosta huoneesta uskovien seurakunnan jumalanpalveluspaikan, ensimmäisen kristillisen seurakunnan kirkon. Juuri Jumalan sanan ja sen saarnan yhteydessä Pyhä Henki halusi tulla Jeesuksen opetuslasten joukon luo ja tehdä heistä Jumalan hengellisen temppelin, jossa Hän itse asuu (1. Kor. 3:16).

Näin Pyhä Henki tahtoo toimia nykyäänkin. Hän tulee nimenomaan siellä, missä Jumalan sanaa saarnataan. Luther sanookin, että nuo tuliset kielet, jakaantuivat ja asettuivat opetuslasten päälle (Ap. t. 2:3–4), tarkoittavat saarnavirkaa (Huonepostilla, helluntai, ensimmäinen saarna, s. 438). Ja koska Pyhä Henki tällä tavalla sitoutuu Jumalan sanaan, Hän tulee myös siellä, missä sana liittyy aineeseen ja luo nuo ihanat sanan välikappaleet, sakramentit, pyhän kasteen ja Herran pyhän ehtoollisen (vrt. Iso katekismus V 10). Meidän luoksemme Pyhä Henki ei kylläkään enää ilmesty tällaisella kuultavalla ja nähtävällä tavalla, eikä tarvitsekaan, sillä meille on nyt Raamatussa – juuri tässä kohdassa! – ilmoitettu tämä tosiasia: tässä maailmassa Pyhä Henki sitoutuu nimenomaan Jumalan sanaan. Sen vuoksi me emme apostolien ja ensimmäisten opetuslasten lailla tarvitse enää suurta humausta taikka näkyvää todistusta Hänen tulostaan. Saamme yksinkertaisesti uskoa, että ”Sanaa ja sakramentteja välineinä käyttäen lahjoitetaan Pyhä Henki, joka niissä, jotka kuulevat evankeliumin, vaikuttaa uskon missä ja milloin Jumala hyväksi näkee.” (Augsburgin tunnustus V 2.) Kristuksen asettamien armonvälineiden kautta Pyhä Henki täyttää tämänkin huoneen, jossa me istumme, ja tulee meidänkin päällemme, jotka kuulemme sanaa ja osallistumme Herran ruumiin ja veren sakramentista.

Rakkaat ystävät, olkaamme kiitolliset Jumalalle siitä, ettei Hän ole jättänyt meitä etsimään Henkensä työtä maailman keskeltä oman järkemme tai hengellisten pyrkimystemme varassa. Olkaamme kiitolliset siitä, että Herra tällä tavalla ilmoittaa meille, itsessämme sokeille syntisille, missä Hän varmasti toimii. Kiittäkäämme sanan puhtaasta saarnasta ja oikeista alttareista, joissa Henki tulee juuri meidän luoksemme ja lisää uskoamme Vapahtajaamme Kristukseen.

Tunnustakaamme myös Jumalalle se syntimme, että vaikka tiedämme Jumalan Hengen tekevät työtään sanassa ja sakramenteissa, olemme kuitenkin laittaneet harrastuksemme tai muut toimemme Hänen työnsä edelle. Laiskuudessamme olemme jääneet myös osallistumatta messuun, Jumalan sanan ja sakramenttien juhlaan, ja näin tulleet halveksineeksi Pyhää Henkeä, joka haluaa meissä toimittaa työtänsä. Ja silloinkin kun olemme tulleet tähän huoneeseen, jonka Henki haluaa täyttää, olemme kuitenkin usein tulleet Hänen lahjojensa äärelle puolinaisella tai aivan välinpitämättömällä sydämellä, jopa teeskennellen.

Rukoilkaamme Herralta, että Hän armahtaisi meitä syntisiä Poikansa Kristuksen tähden, ja antaisi kaikki syntimme anteeksi! Anokaamme, että Hän antaisi Pyhän Henkensä tehdä meissä työtään niin, ettemme väheksyisi Jumalan sanaa ja sen saarnaa, vaan pitäisimme sen pyhänä, kuuntelisimme ja oppisimme sitä mielellämme (Vähä katekismus, kymmenen käskyä, kolmas, 6). Pyytäkäämme, että Pyhä Henki saisi aina kutsua ja koota meidät siihen huoneeseen, jossa Herran seurakunta on yhdessä koolla ja jossa Hän tekee työtään. Pyytäkäämme, että Hän sitten myös valaisisi, pyhittäisi ja Kristuksen yhteydessä varjelisi meidät ja koko kristikunnan ainoassa oikeassa uskossa. (Vrt. Vähä katekismus, kolmas uskonkohta, pyhitys 6.)

Kun kristityt näin elävät Herran huoneessa, Pyhän Hengen työn äärellä ja sen vastaanottajina, alkaa myös tämän huoneen ulkopuolellakin tapahtua jotakin. Mitä se on, siitä kuulemme saarnan toisessa osassa.

Huone 2

On nimittäin olemassa myös toinen huone, jossa Pyhä Henki haluaa toimia: kristittyjen koti.

Kaikkivaltias taivaallinen Isä tahtoo antaa sinulle jokapäiväisen leivän, siis kaikki elämäsi tarpeet (Matt. 6:11; Vähä katekismus, Isä meidän, 14). Siksi Hän on antanut sinulle myös kodin, jossa sinä saat asua. Keskeistä ei nyt ole se, onko kotisi ulkoisesti loistelias taikka vaatimaton. Jumalan hyvä tahto on, että myös sinun kotisi olisi huone, jonka Hänen Pyhä Henkensä saa täyttää. Miten tämä sitten tapahtuu? Vastaus: Kun Herra on messussa ruokkinut Sinut sanallaan, Hän tahtoo, että sinä täytät myös kotisi Hänen sanallaan. En nyt tarkoita sitä, että sinun täytyisi käytännössä ripustaa seinät täyteen raamatunkohtia – toki tällaiset huoneentaulutkin voivat olla hyödyllisiä! Täytä kuitenkin kotisi sanalla sillä tavalla, että kaikissa tilanteissa luet sanaa ja puhut sitä itsellesi. Niin Pyhä Henki itse tulee sinun huoneeseesi ja täyttää sen.

Sinulle, jolle Herra on antanut perheen, kuuluu myös seuraava sana: Viisaudessaan ja armossaan Jumala, kaiken Luoja on asettanut miehen ja naisen välisen avioliiton ainoaksi oikeaksi yhdyselämän muodoksi. Tämän avioliiton myötä Hän on asettanut myös perheen. (1. Moos. 1:27–28; 2:21–25) Hän tahtoo antaa Pyhän Henkensä täyttämään sen huoneen, jonka Hän on aviopareille ja perheille asuttavaksi antanut. Siksi Hän on antanut kristittyjen perheiden isille tehtäväksi opettaa väelleen kristillisen uskon perusasiat sekä opettaa heitä rukoilemaan. Toki on totta, että lasten tasapainoiseen kasvuun tarvitaan sekä isää että äitiä. Molemmilla on tässä omat luovuttamattoman tärkeät tehtävänsä. Lasten kasvatus – siis myös hengellinen kasvatus – on paitsi isän myös äidin tehtävä. Mutta päävastuu perheen hengellisestä paimenuudesta ja kasvatuksesta kuuluu ensisijaisesti isän viralle.

Miten tämä perheen hengellisen elämän hoitaminen sitten käytännössä tapahtuu? Mitä perheenisän pitäisi tehdä? Moni miettii myös sitä, mahtaako tämä olla jotakin kauhean vaikeaa? Vastaus: on ja ei. Jokainen isä ja äiti tietää, että lasten kasvattaminen on ylipäätäänkin vaikea tehtävä. Vaikeaa se on siksi, että lapset ovat syntisiä, mutta myös siksi, että vanhemmatkin ovat syntisiä. Monet lasten kasvattamisen ja vanhemmuuden vaikeuksista heijastuvat valitettavasti myös perheen hengelliseen kasvatukseen. Mutta toisaalta, itsessään perheen hengellinen paimenuus ei ole mitään ydinfysiikkaa! Isän tehtävänä on yksinkertaisesti pitää huolta siitä, että koko perhe saa kuulla säännöllisesti Jumalan sanaa. Käytännössä tämä tapahtuu seuraavasti: Ensiksi, kun pyhäaamu koittaa, isä ei ainoastaan lähetä vaimoaan ja lapsiaan kirkkoon. Hän lähtee sinne itse ja ottaa perheensä mukaan. Toiseksi hän pitää huolta siitä, että joka aamu ja ilta kotona luetaan jokin kohta Raamatusta – pienikin katkelma on parempi kuin ei mitään! Edelleen, Vähää katekismusta käydään läpi pieni kohta kerrallaan. Näin luetaan vähitellen kymmenen käskyä, uskontunnustus ja Isä meidän -rukous selityksineen. Opetellaan, mitä Herra lahjoittaa kasteessa, ehtoollisessa ja ripissä. Kun Jumalan sanaa tällä tavalla perheissä käytetään, tämän sanan kautta Pyhä Henki tahtoo tulla täyttämään koko sen huoneen, jossa perhe asuu. Kyse ei siis ole siitä, että perheenisällä tulisi olla jokin erityinen saarnaajan tai raamattuopettajan lahja. Kyse on siitä, mitä Herra itse sanassaan haluaa tehdä ja tekeekin. Hänen sanastaan nousee sitten myös rukous perheen keskellä. Perheenisän tehtävänä onkin opettaa väelleen myös aamu- ja iltarukoukset. Tässäkin ovat oivallisena ohjeena Vähän katekismuksen aamu- ja iltarukoukset. Ne ovat niin lyhyet ja tiiviit, että lapset ja aikuisetkin oppivat ne nopeasti ulkoa. Samalla ne ovat äärettömän syvälliset rukoukset, sillä ne nousevat Isä meidän -rukouksen – siis Herran oman sanan – varmalta pohjalta.

Rakkaat ystävät, olkaamme kiitolliset Jumalalle siitä, että sanassaan Hän tahtoo lähettää Pyhän Henkensä täyttämään nekin huoneet, joissa me perheinemme asumme. Kiittäkäämme Häntä siitä, että Hän tahtoo antaa Henkensä niin pienten kuin suurten päälle, ja niin pyhittää meidät itsemme, avioliittomme ja perheemme.

Tunnustakaamme Jumalalle myös se syntimme, että vaikka tiedämme Pyhä Hengen toimivan sanassa, emme kuitenkaan ole aamuin illoin rientäneet avaamaan Raamattuamme ja katekismustamme. Luulotellussa tärkeydessämme olemme usein avanneet kiireelliset sähköpostit, laiskuudessamme ja mukavuudenhalussamme päivän lehden, sosiaalisen median tai television. Näin olemme laiminlyöneet paitsi oman hengellisen elämämme hoitamisen myös lastemme hengellisen kasvatuksen. Näin olemme tulleet myös halveksineeksi Pyhää Henkeä, joka haluaa meissä toimittaa työtänsä.

Rukoilkaamme Herralta, että Hän armahtaisi meitä syntisiä Poikansa Kristuksen tähden, ja antaisi kaikki syntimme anteeksi! Anokaamme, että Hän myös antaisi Pyhän Henkensä tehdä meissä työtään niin, ettemme enää väheksyisi Jumalan sanaa, vaan kuuntelisimme ja oppisimme sitä mielellämme, sekä sitten lapsillemmekin jakaisimme.

Siinä kodissa, missä Jumalan sanaa tällä tavalla käytetään, myös Pyhä Henki varmasti tekee työtään. Luulenpa, että tämä ei voi jäädä huomaamatta niiltäkään ihmisiltä, joita kotiisi tulee vieraaksi. Miksi? Siksi, että Pyhä Henki on itse Herra, voimallinen ja toimiva Jumala, joka tahtoo tehdä työtään sinussa ja koko huonekunnassasi. Tästä kuulemme lähemmin saarnan kolmannessa osassa.

Huone 3

Vielä on olemassa kolmaskin huone, jossa Pyhä Henki haluaa toimia: kristityn sydän. Jumala on siis antanut sanansa ja sakramenttinsa Kirkolleen jaettavaksi, sanansa kotihartauksissa ja katekismushetkissä luettavaksi. Mitä varten? Siksi, että Hän haluaa niiden välityksellä antaa Pyhä Henkensä täyttämään sinun sydämesi huoneen. Hän haluaa, että Pyhä Henki asuu sinussa (Room. 8:9, 11; vrt. Room. 5:5).

Kun sinä tulet kirkkoon, Herra tahtoo sanansa saarnalla ja Pyhässä Hengessä liikuttaa sinun sydäntäsi ja koko seurakuntansa sydämiä. Hän tahtoo sytyttää sydämiimme uskon valon, uuden tulen. Tämä ei tarkoita sitä, että sinun pitäisi sanaa kuullessasi välttämättä kokea sydämessäsi järisyttäviä tunteita. Paremminkin Herra tahtoo Henkensä kautta näin tehdä työtään sydämessäsi niin, että sinä yhdessä Hänen muun seurakuntansa kanssa opit oikein tuntemaan Jumalan ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen, sekä ymmärtämään Raamattua. (Vrt. Huonepostilla, helluntai, ensimmäinen saarna, s. 438.)

Sanansa saarnalla Herra tahtoo liikuttaa sinun sydäntäsi ja koko seurakuntansa sydämiä armollaan. Hän tahtoo pyhittää meidät, jotka ennen olimme epäpyhiä ja syntisiä. Me itse olemme kyllä liian heikkoja voittamaan perkelettä ja vastustamaan hänen viettelyksiään. Mutta meillä on kuitenkin lohdutuksena se tieto, että Kristuksen kautta meillä on Pyhä Henki, joka antaa meille synnit anteeksi. (Huonepostilla, helluntai, ensimmäinen saarna, s. 440.) Jumala tahtoo, että vaikka meissä toki vielä on syntiä, emme kuitenkaan enää epäilisi, vaan turvaisimme Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Ja kun Henki näin pyhittää meidän sydämemme, tästä seuraa se, että Hän pyhittää myös meidän ruumiimme. Hän taivuttaa meitä oikeaan kuuliaisuuteen Jumalaan kohtaan. Näin me emme enää elä synneissä saati rakasta syntiä. Pikemminkin me luovumme synneistämme ja alamme ahkeroida sitä, mikä on Jumalalle otollista. (Huonepostilla, helluntai, ensimmäinen saarna, s. 440, 441.) Hengessään Herra tahtoo myös antaa sinulle ja koko seurakunnalleen sellaisen rohkeuden, ettemme enää pidä salassa sitä, että Hän on opettanut meidät tuntemaan Kristuksen ja Hänen sanansa. Hengessään Hän saa aikaan sen, että uskallamme tunnustaa Hänen sanaansa rohkeasti ja julkisesti, kaikkien kuullen. (Huonepostilla, helluntai, ensimmäinen saarna, s. 438.)

Olkaamme aina kiitolliset Jumalalle siitä, että sanassaan Hän tahtoo lähettää Pyhän Henkensä täyttämään meidän sydämemme huoneen, antamaan meille uuden sydämen (Huonepostilla, helluntai, ensimmäinen saarna, s. 443) ja uskon.

Tunnustakaamme Jumalalle myös se syntimme, että niin usein olemme sulkeneet korvamme Hänen sanaltaan ja siten myös sydämemme Hänen Henkensä työltä. Rukoilkaamme Herralta, että Hän armahtaisi meitä syntisiä Poikansa Kristuksen tähden ja antaisi kaikki syntimme anteeksi. Rukoilkaamme, että Hän sanansa kautta herättäisi meissä yhä uutta uskoa Kristukseen, että me kaikessa synnin hädässämme turvaisimme Häneen ja Hänessä saisimme syntimme anteeksi (Huonepostilla, helluntai, ensimmäinen saarna, s. 441–442). Tätä Pyhän Hengen uudistusta saamme Herralta aina pyytää. Sen Hän meille mielellään sanansa kautta myös antaa poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden, jonka on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen.

(Saarna on pidetty Samuelin luterilaisessa seurakunnassa Lahdessa 4.6.2017.)