3. sunnuntai helluntaista (2. vsk), Luuk. 19:1–10

Jumala ja Jumalan lahjat Johdanto ”Mitä tarkoittaa, että jollakulla on Jumala tai mikä on Jumala? Vastaus: Jumalaksi kutsutaan sitä, jolta tulee odottaa kaikkea hyvää ja johon on turvauduttava kaikessa hädässä. Jonkun Jumala on juuri se, mihin hän sydämen pohjasta luottaa ja uskoo.” (Iso katekismus I 2.) ”Sinun Jumalasi on oikeastaan […] se, mihin sydämesi kiintyy […]

Verenluovuttajat – 1. Piet. 1:18–19

Yleensä kukaan ihminen ei halua itseään vahingoitettavan. Pikemminkin on tavallista, että ihminen haluaa ruumiilleen hyvää, ja pyrkii ravitsemaan ja vaalimaan sitä (vrt. Ef. 5:29). Jo pieni lapsikin tietää, että on kurja juttu, jos käteen tai jalkaan tulee haava ja siitä vuotaa verta. Toisaalta on myös ihmisiä, jotka ainakin tiettyjen rajojen puitteissa antavat vahingoittaa itseään suuremman hyvän […]

Jumalan sana – autuuden ravinto! – Luuk. 11:27–28

”Niin hänen tätä puhuessaan eräs nainen kansanjoukosta korotti äänensä ja sanoi hänelle: ’Autuas on se kohtu, joka on kantanut sinut, ja ne rinnat, joita olet imenyt.’ Mutta hän sanoi: ’Niin, autuaat ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja sitä noudattavat.’” (Luuk. 11:27–28) Moni haluaa tehdä julkisesti tiettäväksi pienetkin sattumukset, joissa on sattunut näkemään jonkun tunnetun […]

Kaipuu Jumalan valoon – Matt. 17:2

”Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään, ja hänen kasvonsa loistivat niinkuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niinkuin valo.” (Matt. 17:2) Herra, milloin saan nähdä sinun kasvosi? Nuo kasvot, loistavat kuin aurinko. Nuo kasvot, joista kirjoittaminen tuntuu niin kankealta ja arkiselta, niin kuin koko tämä elämä tässä ajallisessa ruumiissa, poissa siitä valkeasta valon vaatteesta, joka […]

Minä olen – 2. Moos. 3:14

”Jumala vastasi Moosekselle: Minä olen se, joka minä olen. Ja hän sanoi vielä: Sano israelilaisille näin: ’Minä olen’ lähetti minut teidän luoksenne.” (2. Moos. 3:14) ”Minä olen”, Hän sanoo. Se on Hänen nimensä. Hän on se, joka on. Minut Hän on tahtonut olemaan. Siksi Hän on luonut minut. Niin minä olen. Ja kuitenkin olemiseni on mennyt […]

Mitä vastaan taistelua käydään? – Ef. 6:12

”Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.” (Ef. 6:12) Mikäli kirkko ymmärretään varsinaisessa mielessä inhimillisenä organisaationa tai instituutiona, ei ole yllättävää, että sen piirissä mahdollisesti esiintyvien harhojen vastustajia pidetään ihmisten vastustajina tai jopa vihaajina. Jos kirkko taas ymmärretään […]

Kristus tulee sanansa välityksellä – Ilm. 3:20

”Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.” (Ilm. 3:20) Kristuksen sanat piirtävät eteemme kuvan seurakunnasta, joka on luopunut Hänen sanastaan. Toisin sanoen seurakunta on luopunut siitä välineestä, jonka välityksellä Herra tahtoo tulla seurakuntansa keskelle […]