4. sunnuntai pääsiäisestä (1. vsk), Jaak. 1:17–21

Apostoli Jaakob lausuu: ”ottakaa vastaan istutettu sana, joka voi pelastaa teidän sielunne.” (Jaak. 1:21) Apostoli puhuu tässä kristityille. Hän sanoo, että he ovat sellaisia ihmisiä, joihin on sana istutettu tai pantu kasvamaan (ἔμφυτος [ἐμφύω]). Miten tämä on tapahtunut? Jaakob viittaa tähän edellä ja lausuu, että Valkeuksien Isä on synnyttänyt nämä ihmiset totuuden sanalla (Jaak. 1:18). Toisin sanoen: Jumala on kylvänyt elävän ja pysyvän sanansa katoamattoman siemenen ihmiseen (1. Piet. 1:23). Tämä kylväminen ja istuttaminen on tapahtunut korvien kautta, kun Jumala on saarnauttanut sanansa ja kun tätä saarnaa on kuultu. Kylväminen ja istuttaminen on tapahtunut myös kasteessa, jossa Jumalan sana veteen yhdistyneenä on tullut ihmisen luo. Tällä sanallaan Jumala on uudestisynnyttänyt ihmisen, itsessään kuolleen. On tapahtunut jotakin sellaista, mitä voi tapahtua kukkaruukussa: Siinä on kyllä maata, mutta ei vielä mitään elävää ja kasvavaa. Mutta kun tuohon ruukkuun kylvetään siemen ja istutetaan kasvi, silloin siihen tulee uusi elämä, joka myös edelleen kasvaa.

Sellaisia nämä Jaakobin kirjeen vastaanottaneet kristityt olivat. Sellaisia tekin, rakkaat kristityt, saatte Jumalan armosta olla. Heissä ja meissä on uusi elämä. Se sielu, joka ennen oli kuoleman vallassa, on nyt sanalla uudestisynnytetty ja pelastettu uuteen elämään.

Mutta tässä ei ole vielä kaikki. On huomattava, että näitä samoja kristittyjä, kerran uudestisyntyneitä apostoli kehottaa nyt ottamaan vastaan tuon sanan, joka heihin on istutettu. Miksi niin? Eikö tämä sana ole Jumalan armosta heissä jo ennestäänkin? Kyllä on, mutta kuitenkin sitä vielä joka päivä tarvitaan. Myös kristityssä on vielä vanha, lihallinen mieli jäljellä. Se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. (Room. 8:7) Sen vuoksi, jos sinun, Kristuksen yhteyteen kastetun on mieli pysyä Jumalan yhteydessä, se vanha ihminen, joka sinussakin vielä on, täytyy joka päivä Jumalan muuttumattoman lain saarnalla tappaa, sinut johtaa syntieso tunnustamiseen. Silloin sinä voit myös ottaa vastaan evankeliumin muuttumattoman ja eläväksitekevän sanan Kristuksesta, joka on lunastanut sinut vapaaksi synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta, ja joka evankeliumi tuo sinulle syntiesi anteeksiannon. Silloin saa myös yhä uudestaan nousta se uusi ihminen, jonka sana on kuultuna ja kasteen kautta jo kerran synnyttänyt sinussa. Tällä sanallaan Jumala tahtoo sinua, kristittyä myös joka päivä myös ravita, vahvistaa ja johdattaa. Tee siis niin kuin apostoli tässä sinua kehottaa ja ota sana vastaan! Ota se vastaan joka päivä: lue Raamattua! Ja ota sana nytkin vastaan, kun se sinulle saarnassa ja alttarin sakramentissa, sekä myös messun liturgiassa ja virsissä tuodaan. Ota sana vastaan! Niin sana voi tänäänkin saada sinussa otollisen kasvualustan, sekä lopulta kantaa myös moninkertaisen sadon.

(Rippisaarnasta Samuelin luterilaisen seurakunnan neljännen pääsiäisen jälkeisen sunnuntain messussa 24.4.2016.)