Sexagesima (2. vsk), 1. Kor. 3:7–15

Kirkko – Jumalan viljelysmaa ja rakennus Johdanto Päivän epistolassa Pyhä Henki piirtää silmiemme eteen kaksi kuvaa Jumalan seurakunnasta, Kristuksen kirkosta. Ensimmäinen kuvista liittyy maanviljelykseen, toinen talonrakennukseen. Molemmat siis kuvaavat yhtä ja samaa asiaa, kirkkoa, mutta hieman eri näkökulmista. Nyt katsomme mitä kumpikin näistä kahdesta kuvasta meille Kristuksen kirkosta opettaa. Kirkko on Jumalan viljelysmaa Ensiksi Herra […]

4. sunnuntai pääsiäisestä (1. vsk), Jaak. 1:17–21

Apostoli Jaakob lausuu: ”ottakaa vastaan istutettu sana, joka voi pelastaa teidän sielunne.” (Jaak. 1:21) Apostoli puhuu tässä kristityille. Hän sanoo, että he ovat sellaisia ihmisiä, joihin on sana istutettu tai pantu kasvamaan (ἔμφυτος [ἐμφύω]). Miten tämä on tapahtunut? Jaakob viittaa tähän edellä ja lausuu, että Valkeuksien Isä on synnyttänyt nämä ihmiset totuuden sanalla (Jaak. 1:18). Toisin sanoen: Jumala on […]

Septuagesima (2. vsk), Matt. 19:27–30

Mistä Jeesuksen seuraaja luopuu ja mitä hän saa? Johdanto Kuulimme miten Pietari kysyi Jeesukselta: ”Katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua; mitä me siitä saamme?” tai tarkemmin käännettynä: ”Mitä (siis) on oleva meille?” (τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; Matt. 19:27) Tänään tarkastelemme kristilliseen elämään kuuluvaa luopumista. Ensiksi puhumme siitä, mihin tällainen luopuminen perustuu. Toiseksi puhumme siitä, mitä […]

Kynttilänpäivä, Joh. 12:35–36

Pimeydestä Valon valtapiiriin! Johdanto: kynttilät ja Jumalan valo Tällä pyhäpäivällä on hieman erikoinen nimi, kynttilänpäivä. Kerrotaan, että tällainen nimitys on peräisin vanhasta kirkollisesta tavasta. Ennen vanhaan juuri tänä sunnuntaina oli tapana siunata ne kynttilät, joita sitten vuoden aikana kirkossa käytettiin. Kynttilöiden käyttö jumalanpalveluksessa onkin toki kaunis ja hyvä tapa. Ei myöskään tietenkään ole haitallista pyytää […]