Jouluaamu, Luuk. 2:1–20, neljäs saarna

Jumala syntyi ihmiseksi – sinun vuoksesi!

Miksi pakanallinen keisari mainitaan evankeliumissa?

Täällä on varmasti monta, jotka ovat oppineet tuntemaan Luukkaan jouluevankeliumin hyvin. Ehkä joku teistä osaa sen jo aivan ulkoakin. Mutta voi myös olla, että joku ihmettelee niitä sanoja, jotka pyhä Luukas aivan evankeliumin alussa lausuu. Hän puhuu keisari Augustuksesta. Ehkä joku tämän kuullessaan huudahtaa mielessään, niin kuin varhaisen kirkon suuri opettaja aikanaan: ”Oi evankelista, mitä tämä kertomus minua hyödyttää? Miten minua auttaa se tieto, että ensimmäinen verollepano tapahtui keisari Augustuksen aikana, tai että Joosef ja Maria olivat näiden veroluetteloon lisättävien joukossa, tai lopulta että Jeesus syntyi tämän verollepanon aikana?” Niin, eikö tuo Augustus sitä paitsi ollut häikäilemätön vallantavoittelija, väkivaltainen sotapäällikkö, moninkertainen avionrikkoja, vieläpä epäjumalien palvelija ja epäjumalankultin ylipappi? Kyllä oli. Hän oli Julius Caesarin, jumalana pidetyn keisarin ottopoika, ja sen vuoksi piti itseään aivan jumalan poikana. Miksi ihmeessä tällaisen miehen nimi ja hänen määräämänsä verollepano tai väestönlaskenta on siis pitänyt tallentaa aivan Raamattuun? Tästä kuulemme saarnan ensimmäisessä osassa.

Jumalan ikuinen Poika tuli aikaan

Pyhä Henki ei ole turhaan antanut evankelista Luukkaalle tehtäväksi kirjoittaa Augustuksesta ja hänen väestönlaskennastaan. Tämä maininta muistuttaa meitäkin tärkeistä asioista: Ensiksi, näiden tapahtumien mainitseminen Jumalan Pojan ihmiseksitulon yhteydessä osoittaa, että Jumalan pelastustyö ei tapahdu erillään maailmasta, ikään kuin jossakin henkisessä sfäärissä. Koska me ihmiset olemme ajallisia, on Jumala lähettänyt iankaikkisen Poikansa nimenomaan aikaan niin, että voidaan sanoa: ”Ja tapahtui niinä päivinä” (Luuk. 2:1), ja että Hän tuli nimenomaan silloin, kun Augustus-niminen mies oli Rooman hallitsijana. Evankelista alleviivaa tätä vielä lisäämällä, että verollepano ”tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana.” (Luuk. 2:2) Kristuksen ihmiseksi tulemisessa on siis kyse todellisesta ja historiallisesta tapahtumasta.

Koska Jumalan Poika Kristus tällä tavalla tuli aikaan, ihmisten maailmaan, Hänen piti tulla sellaisessa muodossa, joka oli ajallinen ja ihmisten käsitettävissä. Siksi Hän omaksui ihmisyyden ihmisestä, Mariasta. Suuri ihme tapahtui tämän nuoren neitsyen kohdussa! Tietenkin jo se on valtava ihme, että Jumala yleensä antaa lapsen siitä naisen kohdussa ja sitten syntyä maailmaan. Tämä kaikki on Jumalan työtä. Tätä me emme saa unohtaa tänä aikana, jolloin monet ovat alkaneet ajatella, että he itse ”tekevät lapsia” milloin ja miten haluavat, taikka vielä vaativat saada päättää millaisen lapsen haluavat, aivan kuin ravintolan tiskillä päätetään, otetaanko kana- vai pekonihampurilainen. Edelleen, tietenkin sekin oli jo valtava ihme, että uusi elämä sikisi neitsyt Marian kohdussa ilman miehen myötävaikutusta, Pyhästä Hengestä (Luuk. 1:34–35). Mutta vielä enemmänkin: Hän, joka sikisi, oli itse Jumalan Poika, iankaikkinen Jumala, josta sana sanoo, että Hän täyttää taivaan ja maan (Jer. 23:24) eikä mahdu taivaisiin eikä taivasten taivaisiin (2. Aik. 6:18). Kuitenkin juuri Hän mahtui Marian kohtuun, ihmisyyteen. Ennenkuulumaton ihme! Se, että Jumalan Poika tällä tavalla tuli ihmiseksi, ei tarkoita sitä, että Jumala olisi siinä muuttunut ihmiseksi tai ihminen Jumalaksi. Kyse ei ole myöskään siitä, että jumaluus ja ihmisyys olisivat menneet jollakin tavalla sekaisin. Kyse on yksinkertaisesti ihmeellisestä jumaluuden ja ihmisyyden yhtymyksestä yhdessä persoonassa, Jeesuksessa Kristuksessa niin, että Hänestä voidaan sanoa: ”Jumala on ihminen ja ihminen on Jumala.” (Yksimielisyyden ohje. Tiivistelmä. 8. Kristuksen persoona, 2, 10).

Toiseksi, Augustuksen ja hänen väestönlaskentansa mainitseminen muistuttaa meitä siitä, että Kristus tuli maailmaan, jossa ei ainoastaan ole kaikenlaista pahaa, vaan joka itsessään on pahan vallassa. Jeesus tuli maailmaan, jonka ajalliset hallitsijatkaan eivät tunne sitä Jumalaa, joilta he kuitenkin ovat valtansa saaneet (Room. 13:1). Jeesus tuli maailmaan, jonka ajalliset hallitsijat tässä epäuskossaan jopa asettavat itsensä jumaliksi Jumalan paikalle.

Kolmanneksi, Kristus ei tullut maailmaan ainoastaan samaan aikaan, kuin maailmassa oli kaikenlaista pahuutta. Hän, taivaan ja maan Herra käytti tätä kaikkea työnsä välikappaleena. Hän käytti jumalatonta keisaria ja tämän määräystä, jotta pyhä perhe väestönlaskennan myötä siirtyisi Nasaretin kaupungista Juudean Betlehemiin. Näin Hän halusi tehdä, että täyttyisi Hänen lupauksensa, joka kuului: ”Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.” (Miika 5:2)

Se kaikki tapahtui sinun vuoksesi

Mutta tässä on vieläkin enemmän, niin kuin nyt saarnan toisessa osassa saat kuulla: Joulun evankeliumi ei ensisijaisesti ole siinä, että Jumalan Poika tuli tähän maailmaan ja syntyi ihmiseksi. Evankeliumi ja suuri ilosanoma on siinä, että Jumalan Poika tuli tähän maailmaan ja syntyi ihmiseksi sinun vuoksesi. Kun Hän näin ”astui alas taivaista, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi”, Hän teki tämän kaiken ”meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden” (Nikaian–Konstantinopolin uskontunnustus). Ja koska sinäkin aivan ilmeisesti olet ihminen, on Hänen tulonsa ihmiseksi tapahtunut juuri sinua, ihmistä varten. Mutta siis mitä varten? Kuule tarkoin:

  • Itsessäsi sinä olet ajallinen ihminen. Ennen sinä olit vielä osaton iankaikkisesta elämästäkin, siis kuoleman vallassa. Mutta Jumalan ikuinen Poika tuli sinun tähtesi aikaan, että Hän voisi tuoda sinulle, ajalliselle ja kuolleelle ihmiselle osallisuuden iankaikkiseen elämään.
  • Itsessäsi sinä olit vailla Jumalan sanaa ja Hänen tuntemistaan. Mutta Kristus, Jumalan elävä Sana (Joh. 1:1) tuli sinun tähtesi sanattomaksi pienokaiseksi, että Hän voisi sanansa saarnan välityksellä lahjoittaa sinulle, sanaa vailla oleva ihmiselle Pyhän Henkensä ja Hänessä uskon lahjan sekä pelastuksen (Augsburgin tunnustus V 1–2).
  • Itsessäsi sinä olit vieras Jumalan lupausten liitoille, elit ilman Jumalaa maailmassa (Ef. 2:12). Mutta Kristus, joka on samaa olemusta kuin Isä, tuli sinun tähtesi ihmiseksi, että Hän sinun ihmisen syntitaakkaa kantaessaan voisi tulla Isänsä hylkäämäksi (Matt. 27:46), ja että niin sinä pääsisit Hänessä lähelle Jumalaa ja Hänen yhteyteensä (Ef. 2:13).
  • Itsessäsi sinä olit langennut. Olit käyttänyt ruumiillista elämääsi Jumalan tahtoa vastaan. Olit kokonaan vailla pyhyyttä, synnin vallassa. Mutta Kristus, itse Jumala omaksui sinun tähtesi ruumiillisuuden, siis ihmisruumiin ja veren, kuitenkin ilman syntiä (Hepr. 4:15). Hän omaksui ruumiillisuuden sitä varten, että Hän, kansansa Israelin Paimen (Ps. 80:2) tulisi myös Jumalan Karitsaksi, joka elämässään ja verisessä uhrikuolemassaan ristillä ottaisi pois maailman synnin (Joh. 1:29), sekä ruumiinsa uhrilla pyhittäisi sinut kerta kaikkiaan (Hepr. 10:10).
  • Sinä et itse voinut – etkä voi – hankkia elämääsi todellista, hengellistä täyteyttä. Mutta Kristus, itse Jumala, joka antaa ruoan ja juoman kaikille luoduilleen, tuli sinun tähtesi nälkäiseksi (Luuk. 4:2) ja janoiseksi (Joh. 19:28), että Hän tulisi sinulle iankaikkisen elämän Leiväksi ja iankaikkisen elämän vedeksi (Joh. 4:14; 6:35).
  • Itsessäsi sinä olet Jumalan edessä kelvoton, alaston. Mutta Kristus, jolla oli Jumalan muoto, tuli sinun tähtesi alastomaksi pieneksi lapseksi, ettet sinä joutuisi astumaan vanhurskaan Jumalan eteen alastomana (Ilm. 3:17), vaan saisit kasteessa pukeutua Hänen vanhurskauteensa (Gal. 3:27), joka yksin kelpaa Jumalalle.
  • Itsessäsi sinä olit synnin tahraama, jopa niin, että kaikkein parhaimmatkin tekosi ja kaikki oma vanhurskautesi oli Jumalan edessä pelkkää saastaa (Jes. 64:6). Mutta Kristus, itse jumalallinen valkeus, jossa ei ole mitään pimeyttä (1. Joh. 1:5) pukeutui sinun tähtesi muotoon johon ihmiset eivät mielistyneet (Jes. 53:2), jopa pimeyteen (vrt. Ps. 97:2), ja Hänet tehtiin synniksi sinun synnistäsi, että Hän saisi riisua sinun saastaiset vaatteesi ja pukea sinut täydellisen vanhurskautensa juhlavaatteisiin (Sak. 3:4–5; 2. Kor. 5:21).
  • Itsessäsi sinä elit pimeydessä, jopa olit itse pimeys, niin kuin apostoli sanoo (Ef. 5:8). Mutta Kristus, Jumalan totinen Valkeus (Joh. 1:9), tuli sinun tähtesi maailman pimeyteen, että Hän voisi valaista sinun pimeytesi, ja että sinä Hänessä näin tulisit valkeudeksi Herrassa (Ef. 5:8).
  • Sinä olit ja olet ruumiillinen ihminen. Mutta Jumalan Poika, siis itse Jumala, ruumiiton (vrt. Augsburgin tunnustus I 2), omaksui sinun tähtesi ihmisyyden ja ruumiillisuuden. Hän teki niin, että sinä voisit käsittää Hänet, nähdä Hänet, katsella ja käsin koskettaa Häntä, (1. Joh. 1:1) syödä Hänen todellisen ja sinun vuoksesi uhratun ruumiinsa, juoda Hänen todellisen ja sinun vuoksesi vuodatetun verensä, ja että Hän näin voisi tehdä sinut osalliseksi itsestään ja kaikesta, mikä Hänen on.
  • Itsessäsi sinä olit vailla Jumalan pelastuksen lahjoja, olit alhainen ja köyhä Jumalan edessä. Myös ne luomisen lahjat, jotka Jumala oli sinulle antanut, sinä laitoit usein palvelemaan omia himojasi ja ahneuttasi, joka on epäjumalanpalvelusta (Kol. 3:5). Mutta Kristus, itse kaikkein rikkain Herra tyhjensi itsensä sinun tähtesi ja otti orjan ja palvelijan muodon (Fil. 2:7) ja tuli sinun tähtesi köyhäksi, että Hän saisi palvella sinua kaikilla taivaallisilla lahjoilla ja että sinä, itsessäsi köyhä rikastuisit Hänen köyhyydestään (2. Kor. 8:9). Itse Korkein tuli sinun tähtesi alhaiseksi, että sinut Hänessä korotettaisiin Jumalan taivaaseen.

Katso nyt siis tätä joulun ihmettä! Jumala on taivaassa ja sinä ihminen sen sijaan maan päällä (Saarn. 5:1). Mutta kun Kristus on ilmestynut lihassa ja tullut ihmiseksi, on Jumala nyt tullut maan päälle (1. Tim. 3:16). Hän on tullut maan päälle ja lunastustyönsä täytettyään astunut ylös taivaaseen ihmisenä ja Jumalana. Hänessä ihminen on siis jo nyt taivaassa (Joh. 3:13; vrt. Yksimielisyyden ohje. Tiivistelmä. 8. Kristuksen persoona, 15). Tämän Jeesus Kristus on tehnyt sitä varten, että sinä, ihminen voisit sanan ja kasteen kautta olla osallinen Hänestä ja Hänessä taivaasta, jo nyt ja iankaikkisesti (Joh. 17:3). Ja tällä tavalla joulun evankeliumi palauttaa meidät keisari Augustuksen väestönlaskentaan: Jumalan Poika Kristus tuli itse ihmiseksi, kirjattavaksi koko muun maailman kanssa kuolevien ja kuoleman vallassa olevien ihmisten laatimaan veroluetteloon. Hän teki niin, että että Hän ihmisenä voisi valmistaa koko maailman ihmisille pelastuksen kuolemasta ja kirjoituttaa heidän nimensä elämän kirjaan taivaassa (Ilm. 13:8).

Huomaatko nyt, miten taivaallinen Isä ”on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa” (Ef. 1:3)? Sinullekin on tänään tarjolla kaikki hengellinen siunaus tässä aarreaitassa, joka on avattu Kristuksen ihmiseksi tulemisessa. Tule siksi, rakas ystävä, ota Hänet uskossa vastaan ja rikastu Hänen rikkaudestaan! ”Herran Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne.” (1. Kor. 16:23) Aamen.

(Saarna on pidetty Samuelin luterilaisessa seurakunnassa Lahdessa 25.12.2016.)