Mitä tekemistä kirkolla on lähetystyön kanssa?

Monet kristityt pitävät lähetystyön tekemistä olennaisen tärkeänä asiana ja puhuvat siitä mielellään. Mutta onko kirkolla jotakin tekemistä lähetystyön kanssa? Jos on, niin mitä? Tässä artikkelissa asiaa tarkastellaan kirkon olemusta käsittelevien Uuden testamentin kohtien sekä Lutherin kirkon tuntomerkkejä käsittelevän opetuksen valossa:

mita-tekemista-kirkolla-on-lahetystyon-kanssa_riston-juhlakirja_huovinen

Artikkeli on julkaistu alunperin teoksessa:

Hiltunen, Petri & Pohjola, Juhana (toim.): Seurakunta lähellä ja kaukana. Risto Soramiehen 70-vuotisjuhlakirja. Helsinki: Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta ja Suomen Luther-säätiö. 2016.