1. adventtisunnuntai (2. vsk), Mark. 11:1–10

Jeesus tulee pelastamaan syntisiä

Miten päästä Jumalan yhteyteen?

”Alussa jumala varmaankin loi taivaan ja maan. Mutta kun hän oli tämän tehnyt, ei häntä enää jaksanut kiinnostaa mitä tässä alhaisessa maailmassa tapahtuu. Hänhän on jumala! Miksi häntä kiinnostaisi olla tekemisissä maailman kanssa? Ja jos hän nyt joskus sieltä ylhäältä katselisikin tänne alas, ei hän ainakaan minun asioistani voi olla kiinnostunut.”

Tällainen uskomus ei liene kovin harvinainen tässä maailmassa. Moni ajattelee, että koska jumala on tuonpuoleinen, ei häntä kiinnosta meidän asiamme. Siksi moni haluaakin painottaa, että jokaisen ihmisen täytyy itse päättää elämästään ja elämäntavastaan aivan niin kuin itse haluaa. ”Jokainen olkoon oman elämänsä herra.”

Ja kuitenkin samalla moni kysyy: ”Miten minä voisin päästä yhteyteen jumalan kanssa?” Miksi näin on? Sana sanoo, että Jumala on pannut iankaikkisuuden ihmisten sydämeen (Saarn. 3:11a). Siksi moni sellainenkin, joka ei lainkaan tunne Jumalaa tai Hänen tahtoaan, saati ”käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua” (Saarn. 3:11b), kuitenkin aavistaa, että on olemassa jotakin enemmän kuin tämä näkyvä maailma, aavistaa jopa, että on olemassa jonkinlainen jumala. Ja niin ihminen alkaa kysyä: ”Miten minä voisin päästä yhteyteen jumalan kanssa?” Kysymys onkin aivan oikea. Onhan totta, että kukaan ihminen ei luonnostaan elä Jumalan yhteydessä. Siksi elääkseen Hänen yhteydessään ihmisen on ensin päästävä Hänen yhteyteensä.

Tätä samaa kysymystä pohtii myös moni kristitty, siis sellainen ihminen, joka on sanasta oppinut tuntemaan Jumalan ja jo elää Hänen yhteydessään. Myös kristityn kohdalla tämä kysymys on aivan oikea, onhan jokaisessa kristityssäkin on vielä vanha lihakin jäljellä, liha, joka vastustaa Jumalan tahtoa ja tahtoo houkutella ihmisen pois Hänen yhteydestään. Ehkä sinäkin olet tuntenut tällaista. Olet tuntenut, miten itsessäsi olet paha ja syntinen, langennut ihminen. Kuitenkin mielelläsi olisit kristitty ja eläisit Jumalan yhteydessä. Siksi sinäkin ehkä kysyt: ”Miten minä voisin päästä yhteyteen Jumalan kanssa?”

Samalla voi kuitenkin olla myös niin, että tämän kysymyksen taustalla oleva ajatus on väärä. Moni nimittäin näin sanoessaan pohtii sitä, mitä itse voisi tehdä päästäkseen Jumalan luo ja Hänen yhteyteensä. Ehkä sinäkin, rakas kristitty, olet tuskaillut tätä: kovasti haluaisit päästä elämään läheisemmässä yhteydessä Jeesuksen kanssa, mutta et tiedä, miten voisit päästä häntä lähemmäksi.

Jeesus ratsastaa kansansa keskuuteen

Kaikille niille, jotka tätä miettivät, tarjoaa ensimmäisen adventtisunnuntain evankeliumi ihanan vastauksen, hyvän sanoman. Pyhä Markus kirjoittaa, miten Jeesus tuli Jerusalemiin, siis oman kansansa keskuuteen. Huomaa, että Hän ei kirjoita, että ihmiset tulivat Jeesuksen luo, vaan että Jeesus tuli heidän luokseen. Mitä varten Israelin Kuningas (Joh. 1:49) ja Herra, itse Messias halusi nyt tulla? Vain yhtä ainoaa päämäärää varten: Hänen tarkoituksenaan oli tulla Jerusalemiin kärsimään ja kuolemaan kansansa syntien rangaistus, ja niin valmistaa heille vapahdus heidän synneistänsä (Matt. 1:21). Miksi Hän halusi tehdä niin? Siksi, että Hänen kansansa ei voinut pelastaa itseään synneistään – siis nimenomaan siitä, mikä erottaa heidät Jumalan yhteydestä. Hän halusi tehdä niin siksi, että Hän, Jumalan Poika voi pelastaa heidät heidän synneistään. Ja vielä enemmänkin: Jeesus halusi ratsastaa Jerusalemiin, että Hän Golgatalla, ruumiinsa ja verensä uhrissa sovittaisi paitsi vanhan liiton kansan synnit myös aivan koko maailman synnit (1. Joh. 2:2) ja ottaisi ne pois (Joh. 1:29). Sellainen Kuningas Hän on. Hän ei tullut etsimään omaa valtaansa ja kunniaansa sillä tavalla, kuin tämän maailman kuninkaat etsivät. Hän tuli kärsimään syntisten puolesta heidän syntinsä palkan, kuoleman (Room. 5:12; 5:17; 6:23), että he saisivat kuolemansa sijaan elämän.

Tämä näkyy myös siinä tavassa, jolla Jeesus tuli Jerusalemiin. Hän tuli kansansa keskuuteen alhaisena ja köyhänä. Markus kirjoittaa, niin kuin kuulimme: ”Ja kun he lähestyivät Jerusalemia, tullen Beetfageen ja Betaniaan Öljymäelle, lähetti hän kaksi opetuslastaan ja sanoi heille: ’Menkää kylään, joka on edessänne, niin te kohta, kun sinne tulette, löydätte sidottuna varsan, jonka selässä ei yksikään ihminen vielä ole istunut; päästäkää se ja tuokaa tänne. Ja jos joku teille sanoo: «Miksi te noin teette?», niin sanokaa: «Herra tarvitsee sitä ja lähettää sen kohta tänne takaisin.»’” (Mark. 11:1–3) Jeesus, Jumalan Poika siis halusi tulla oman kansansa luo ratsastaen aasinvarsalla, tavallisella kuormajuhdalla.

Kun Kuningas näin tuli Jerusalemiin, rupesivat Hänen palvelijansa, opetuslapset (Luuk. 19:37) ylistämään Häntä ja huutamaan: ”Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen!” (Mark. 11:9) הוֹשִׁיעָהנָּא (hoshi´anna) he huusivat. Se on: ”Auta, pelasta!” Nämä ihmiset siis tiesivät ja ääneen tunnustivat, että he eivät voineet itseään pelastaa ja tarvitsivat siksi juuri sitä, että Jeesus tulisi pelastamaan heidät. Ja koska vain Jeesus saattoi heidät pelastaa, he suostuivat siihen, että Hänen täytyi myös tehdä se sillä tavalla kuin Hän halusi, vaikka Hän sitten tulisi Jerusalemiin ulkoisesti alhaisessa muodossa, aasilla, ja hankkisi heille vapahduksen synneistä kauheassa ristin kuolemassa. Toki varmaan Jeesuksen näin tullessa siinä lähettyvillä oli myös monia, jotka eivät halunneet ottaa Jeesusta vastaan sitä varten, kuin mitä varten Hän halusi tulla. Ajallinen Messias ja omasta kansasta noussut vahva poliittinen hallitsija monille varmasti olisi kelvannut. Mutta ristin miestä, syntien sovittajaa eivät läheskään kaikki tunnustaneet tarvitsevansa. He eivät myöskään halunneet Jeesusta sillä tavalla, kuin miten Hän halusi tulla. Sotaratsullaan ratsastavan, suuren sotajoukon saattelemana saapuvan, parhaaseen haarniskaan puetun päällikön he varmaankin olisivat kelpuuttaneet, mutta ei aasilla ratsastavaa rakennusmiestä, joka saapui köyhien opetuslasten joukon keskellä.

Jeesus on jo tullut – ja tulee yhä uudelleen

Mutta kuitenkin Jeesus tuli Jerusalemiin. Siksi sinäkin saat tänään iloita: Jeesus, Jumala Poika on jo tullut. Hän on jo tullut ja kantanut sinun kaiken syntisi. Hän on kärsinyt sinun syntiesi rangaistuksen, kuollut ristillä sinun syntiesi sovitukseksi. Hän on myös noussut ylös haudasta. Se on totta: sinun syntisi on annettu anteeksi! Kristuksen Jeesuksen tähden sinulla on sovitettu Jumala!

Mutta silti sinä ehkä vielä kysyt, miten voisit päästä yhteyteen Jumalan kanssa. Kysyt, miten voisit päästä osalliseksi tästä kaikesta, mitä Jeesus on sinulle hankkinut. Evankeliumi siis antaa ymmärtää, että koska syntinen ihminen ei voi päästä Jumalan yhteyteen, täytyy Jumalan Pojan täytyy tulla syntisen ihmisen luo. Mutta se antaa ymmärtää myös, että Hänen tulemisensa ei rajoitu ainoastaan tuohon sunnuntaihin, jona Hän tuli Beetfageen ja Betaniaan ja ratsasti sitten sisään Jerusalemin kaupunkiin. Kristus Jeesus tahtoo tulla syntisten ihmisten luokse tänäänkin ja joka päivä niin kauan, kuin tämä maailma pysyy. Mitä varten tämä Kuningas, synnin, kuoleman ja perkeleen Voittaja haluaa tulla? Vain yhtä ainoaa päämäärää varten: Hän haluaa tulla tuomaan ristin, tuon Golgatan elämän puun työn hedelmän, siis syntien sovituksen sinulle. Sinulle, joka olet kauhistunut omaa syntisyyttäsi,  sinulle, joka luonnostasi olet kuoleman vallassa, juuri sinulle Herra Jeesus haluaa tulla tuoda syntien anteeksiantamuksen ja iankaikkisen elämän lahjat. Hän tahtoo tulla, että sinä saisit syntiesi sijaan vanhurskauden, kuolemasi sijaan elämän.

Mutta tämäkin näkyy siinä tavassa, jolla Jeesus nyt tulee. Meidän luontomme on niin synnin vääristämä, suorastaan turmeltunut ja kirottu, ettei se voi paljaaltaan oppia tuntemaan Jumalaa eikä käsittää, millainen hän on. Juuri sen takia on välttämätöntä, että Hän tulee meidän luoksemme verhottuna tavallisiin, arkisiin välineisiin sekä niiden välityksellä. (Vrt. Luther, Martti: Ensimmäisen Mooseksen kirjan selitys, 1:2; WA 42, 9.) Juuri siksi Jeesus ei ainoastaan tullessaan Jerusalemiin lähettänyt apostoleitaan hakemaan aasia Hänen kuninkaalliseksi ratsukseen. Myös tänään Herra Jeesus lähettää apostolinsa, sananpalvelijansa hakemaan Hänelle välineitä, joilla Hän voi tulla niiden luo, jotka Häntä tarvitsevat. Evankeliumissa Herra siis käski opetuslastensa hakea ”varsan, jonka selässä ei yksikään ihminen vielä ole istunut” ja tuoda sen Hänelle. Samalla tavoin Hän tänäänkin käskee sananpalvelijoitaan hakemaan tavallista, arkista vettä, mutta puhdasta vettä, jota kukaan ei ole vielä käyttänyt. Tämän tavallisen veden, jota voitaisiin juoda taikka käyttää vaikkapa kylpemiseen, tämän veden Hän nyt pyhittää ainoastaan omaan pyhään käyttöönsä. Hän käskee sananpalvelijoitaan tuomaan tavallista, arkista viiniä ja leipää, joita kukaan ei ole vielä maistanut. Nämä tavalliset elintarvikkeet, jotka sopisivat aivan luonnolliseksi ruumiin ravinnoksi, ne Hän nyt pyhittää ainoastaan omaan pyhään käyttöönsä. Nämä arkiset aineet Jeesus sanallaan pyhittää armonvälineiksi, jonka myötä Hän tahtoo tulla meidän luoksemme, meidän, joille kuuleminen, peseminen, syöminen ja juominen ovat hahmotettavissa ja ymmärrettävissä.

Taivaallinen Herra tarvitsee alhaisia välineitä

Tokikaan kaikki eivät halua ottaa taivaallista Kuningasta ja Herraa Kristusta vastaan sillä tavalla, kuin millä Hän haluaa tulla. Herra ilmoittaa tässä apostoleille jo etukäteen, että ihmiset tulevat sanomaan heille, alhaisen kuormajuhdan hakijoille: ”Miksi te noin teette?” (Mark. 11:3) Näin juuri tekee epäuskoinen maailma, joka ei halua uskoa Jeesukseen, taivaalliseen Kuninkaaseen, saati siihen, että Hän tahtoisi varta vasten tulla ihmisten luo. Kun maailman ihmiset kuulevat pastorien saarnaavan tai näkevät heidän kastavan ja jakavan ehtoollista, he pitävät tätä kaikkea aivan mielettömänä touhuna ja aivan sanovat: ”Miksi te noin teette?” Mutta näin eivät tule Herran sananpalvelijoille sanomaan ainoastaan maailman ihmiset, vaan myös monet niistä ihmisistä, jotka haluavat uskoa Jumalaan ja tuoda Hänelle kunniaa, korottaa Hänen suuruuttaan. He sanovat: ”Eihän kaikkivaltiaan Jumalan arvolle voi mitenkään sopia, että Hän käyttäisi tällaisia alhaisia välineitä! Eihän kai Hän, kaikkivoipa Kuningas voi haluta toimia tällaisen vaatimattomuuden välityksellä? Miten Hänen ääretön suuruutensa voisi edes mahtua tällaiseen rajallisuuteen? Miten Hän voisi tulla tällaisten vaatimattomien kulkuvälineiden mukana.”

Mutta tätä ei sanota ainoastaan sananpalvelijoille, joiden tehtävänä on käyttää näitä välineitä ja niin antaa Kristuksen tulla ihmisten luo. Tällä ajatuksella tullaan muistuttamaan myös sinua, kristittyä, joka tahtoisit ottaa Kristuksen vastaan syntiesi anteeksiantamukseksi ja elämäksesi. Ihmiset sanovat: ”Miksi te noin teette?” ”Miksi sinäkin luotat tuollaisiin ulkoisiin, heikkoihin ja rajallisiin välineisiin? Etkö sinä siten yritä laittaa Jumalan työn ikään kuin johonkin laatikkoon? Ei kai Hän, kaikkivaltias Herra voi sellaisiin sitoutua, saati haluta tehdä niin?”

Mutta nyt me kuulemme, että Herra Jeesus vastaa näihin vastusteluihin. Hän ohjeistaa apostoleita, jotka lähettää hakemaan aasia, että kun ihmiset kysyvät heiltä juhdan ottamisesta, he vastaisivat heille: ”Herra tarvitsee sitä” (Mark. 11:3). Näin mekin saamme vastata niille, jotka meiltä tivaavat, miksi me emme halua emmekä voi luopua ulkoisesta sanan saarnasta ja ulkoisista sakramenttien toimittamisesta. Me saamme sanoa heille: ”Herra tarvitsee niitä.” Ajattele mikä ihana evankeliumi tässä on! Elävä Jumala on omassa olemassaolemuksessa kaiken luodun ja konkreettisen tuollapuolen. Herra, joka on Henki (2. Kor. 3:17), ei todellakaan tarvitse mitään tämänpuoleista voidakseen olla olemassa tai toimiakseen. Mutta kuitenkin Hän niin paljon rakastaa meitä, tämänpuoleisiksi luotuja ja sitten myös alhaisuuteen langenneita ihmisiä, niin mielellään Hän tahtoo tulla meidän luoksemme ”meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden”, että Hän itse haluaa ikään kuin ”laittaa työnsä laatikkoon”, siis sitoa itsensä ja työnsä tällaisiin välineisiin. Hän haluaa sitoa itsensä sanan saarnaan, kasteeseen ja ehtoolliseen, että me niissä voisimme käsittää Hänet ja ottaa Hänet vastaan. Niin paljon Hän tätä haluaa, että Hän sanoo, että aivan ”tarvitsee” näitä välineitä.

Jeesus tulee meidän keskellemme, meidän vuoksemme

Sen vuoksi, kuulkaamme rakkaat ystävät: Kun nyt Jeesus tänäänkin tulee meidän luoksemme sanansa saarnassa ja ruumiinsa ja verensä sakramentissa, älkäämme halveksiko Hänen tulemisensa arkista ulkomuotoa. Huutakaamme sen sijaan uskossa ”Hoosianna!” Auta, pelasta! Suostukaamme toisin sanoen siihen, että me emme voi itse itseämme pelastaa ja juuri siksi tarvitsemme sitä, että Jeesus tulee pelastamaan meidät. Suostukaamme myös siihen, että Hänen täytyy myös tehdä tämä juuri sillä tavalla kuin Hän haluaa, vaikka Hän sitten tulisi luoksemme ulkoisesti alhaisilla kulkuvälineillä: sanan saarnassa, kasteen vedessä, ehtoollisen leivässä ja viinissä. Juuri näin Hän tahtoo tulla meidän luoksemme! Mutta se, että Jeesus näin tulee meidän luoksemme tarkoittaa myös, että kun Hän näin on tullut, Hän ei ole enää poissa, tavoittamattomissa. Siksi sinun ei enää tarvitse miettiä, millä tavalla pääsisit poissaolevan Jumalan yhteyteen. Hän ei nimittäin ole poissa, vaan aivan meidän keskellämme niin, että me voimme yhä uudelleen ottaa Hänet vastaan! Hän on meidän keskellämme ja enemmänkin: sanansa ja kasteen kautta Hän tekee meistä, itsessämme syntisistä pyhiä, jäseniä pyhässä omaisuuskansassaan, uuden liiton seurakunnassa. Ruumiinsa ja verensä sakramentissa Hän yhä uudelleen antaa syntimme anteeksi, sekä sitoo ja yhdistää meidät kiinteästi itseensä, sekä Hänessä toinen toiseemme. (Yksimielisyyden ohje. 7. Pyhä ehtoollinen, 44.) Herra Jeesus tulee! Ottakaamme Hänet ja Hänen pelastuksen lahjansa uskossa vastaan, uskossa, jonka senkin Hän itse näiden ihanien armonvälineidensä välityksellä meille lahjoittaa. Aamen.

(Saarna on pidetty Samuelin luterilaisessa seurakunnassa Lahdessa 27.11.2016.)