24. sunnuntai helluntaista (1. vsk), Ap. t. 4:18–21

Jeesus vaietaan – Jeesus puhuu! Johdanto Keskitymme nyt kolmeen asiaan, joista Pyhä Henki päivän epistolassa puhuu. Ensinnäkin, tässä maailmassa Jeesuksen nimestä tahdotaan usein vaieta, ja Hänen nimessään saarnaaminen vaientaa. Toiseksi kuulemme, että Jumalan sana on näiden Kristuksen asian vaientajien yläpuolella, ja että siihen Hän itse tahtoo omiensa pitäytyvän. Kolmanneksi saamme vielä kuulla, millä tavalla Hän antaa […]

Uskonpuhdistuksen muistopäivä (1. vsk), Joh. 4:46–53

Usko Jeesuksen sanaa! Uskonpuhdistuksen muistopäivän pyhässä evankeliumissa pyhä Johannes kirjoittaa miehestä, joka asui Kapernaumin kaupungissa, Galileanjärven rannalla. Evankelista ei kerro tästä miestä kovinkaan paljoa. Hän kertoo kuitenkin sen, että tämä mies oli ”eräs kuninkaan virkamies”, tai ehkä tarkemmin sanottuna ”eräs kuninkaallinen” (τις βασιλικός tis basilikos). Mahdollisesti hän oli kuninkaan palvelija, ehkä juuri jossakin kuninkaan virassa, tai […]

21. sunnuntai helluntaista (1. vsk), Matt. 22:1–14, toinen saarna

Mikä on sinun paikkasi lähetystyössä? Kutsu taivaallisiin häihin Jumala on pyhä, mutta me ihmiset olemme luonnostamme syntiset. Oli kyse kenestä tahansa ihmisestä, me olemme ajatuksillamme, sanoillamme, teoillamme sekä tekemättä jättämisillämme rikkoneet Jumalan tahdon. Olemme kääntäneet selkämme Luojallemme, jonka rakkaudelliseen tahtoon meidän elämämme tässä maailmassa perustuu. Me olemme kääntäneet selkämme elämälle, ja siksi me itsessämme olemme […]

Mikkelinpäivä (1. vsk), Ilm. 12:7–12

Hengellinen taistelu ja sen Voittaja Kristityn taistelu maailmassa Sanansa kautta ja pyhässä kasteessa Kristus on ottanut sinut omakseen. Mutta mitä merkillistä? Vaikka olet tullut Kristuksen omaksi, ei sinun elämäsi tämän maailman ajassa välttämättä ole tuntunut kokonaan helpottuneen. Miksi näin on? Siksi, että sinä olet taistelukenttä. Sinussa on nyt paitsi uusi ihminen myös vanhakin vielä jäljellä. […]