Miksi tutkia tunnustuskirjoja?

Miksi luterilaiset lukevat tunnustuskirjoja? Mitä ne oikein ovat? Mihin niitä tarvitaan? Eikö Raamattu muka riitä?

Tämäntyyppisiä kysymyksiä kuulee usein. Vastauksia löytyy seuraavasta linkistä:

miksi-tutkia-tunnustuskirjoja_concordia-piiri_harri-huovinen

Teksti on laadittu alustukseksi Lahdessa 12.9.2016 pidettyyn Concordia-piiriin.

Pyhän liturgian perusteet

Miksi meidän seurakunnissamme vietetään ”liturgista” jumalanpalvelusta? Mitä liturgia oikeastaan on? Millaista varhaisen kirkon liturginen elämä oli ja miksi? Seuraavassa kirjoituksessani esitetään vastauksia näihin tärkeisiin kysymyksiin:

pyhan-liturgian-perusteet_harri-huovinen

Artikkeli on julkaistu alunperin teoksessa:

Pohjola, Juhana (toim.): Vuosikirja 2015. Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta. 3. vuosikerta. Helsinki: Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta ja Suomen Luther-säätiö. 2015.

Voisiko jumalanpalvelusmusiikkia uudistaa?

Nykyään monet ehdottavat, että jumalanpalvelusta ja etenkin sen musiikkia olisi syytä uudistaa, muokata ajanmukaisemmaksi. Mitä tästä pitäisi ajatella? Seuraavassa kirjoituksessani tarkastelen asiaa yhtäältä luomisen ja toisaalta seurakunnan kontekstin näkökulmasta:

voisiko-jumalanpalvelusmusiikkia-uudistaa_harri-huovinen

Artikkeli on julkaistu alunperin teoksessa:

Hiltunen, Murto & Pohjola (toim.): Yhdeksi ruumiiksi kastettuina. Piispa Matti Väisäsen 80-vuotisjuhlakirja. Helsinki: Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta ja Suomen Luther-säätiö. 2014.

17. sunnuntai helluntaista (1. vsk), Room. 8:18–23

Katoavaisuudesta kirkkauden vapauteen

Katoavaisuuden kärsimys

Seuraavan tunnin aikana noin kuusi suomalaista kuolee. Vaikka sinä et olisi yksi heistä, tekee kuolema, tuo synkkä vihollinen kuitenkin hivuttavaa työtään sinussakin. Niin kauan kuin elät tässä maailmassa, tämä tapahtuu vääjäämättä, aivan riippumatta iästäsi tai tämänhetkisestä terveydentilastasi. Ja jos Herramme tulo vielä viipyy, sinun elämäsi loppuu kerran.

Päivän epistolassa apostoli kutsuu tätä meidän nykyistä tilaamme katoavaisuudeksi, turmeluksen orjuudeksi (Room. 8:20–21). Mistä tämä karmea tila johtuu? Se johtuu siitä, että ensimmäiset ihmiset, joille Jumala antoi elämän lahjan, kapinoivat Luojaansa ja Hänen pyhää sanaansa kohtaan. Mekin olemme näiden ihmisten jälkeläisiä, ja siksi myös tuon ylpeän kapinamielen ja Jumalan sanaa halveksivan asenteen perillisiä. Me synnymme synnin vallassa (Ps. 51:7) ja luonnostamme myös elämme synnin vallassa. Synnin palkkana meidän osaksemme on tullut kuolema (Room. 6:23). Tämä ei johdu siitä, että Jumala olisi tahtonut pahaa sinulle tai minulle. Mutta Jumala on itse Elämä ja kaiken elämän lähde. Siksi kapina Häntä vastaan ja ero Hänestä ei voi merkitä mitään muuta kuin eroa elämästä, toisin sanoen kuolemaa. Niin sinä huomaat: Jumalalta saamamme hyvän elämän lahjan turmeltuneisuus, katoavaisuus ja kuolema ovat meidän omaa syytämme.

Tästä katoavaisuudesta ja kuolemasta seuraa kärsimys. Sinäkin tunnet sen. Ehkä sinä tiedät, mitä se on, kun sinun ruumiisi sairastuu ja toimii ainoastaan kivulla, tai jopa lakkaa osittain toimimasta. Ehkä sinä tiedät, mitä se on, kun sinulle rakkaimman ihmisen mieli järkkyy, kun hän ahdistuu ja pelkää. Ehkä sinä tiedät, mitä se on, kun rakas puolisosi, jonka kanssa jaoit kaikkesi, ei aamulla enää herää. Ehkä sinä tiedät, mitä se on, kun huomaat, että myös oma aikasi tässä elämässä on käynyt vähiin. Sinä kärsit, sinä pelkäät, ja sinä kysyt: ”Mahdanko minä olla Jumalan armossa? Mahdanko minä olla Jumalalle rakas tai tärkeä ollenkaan? Entä jos Hän onkin unohtanut minut?”

Jumalan lasten ajallinen kärsimys ja ikuinen kirkkaus

Kuule, rakas kristitty, joka tuskailet katoavaisuutesi ja ajallisen kärsimyksesi kanssa. Sinulle on päivän epistolassa talletettu ihana evankeliumi. Ensiksi: Kun Pyhä Henki tässä Paavalin välityksellä puhuu katoavaisuudesta ja kärsimyksestä, niin katso keille Hän tästä puhuu! Hän puhuu heille, joille Hän juuri edellä on sanonut näin: ”Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme.” (Room. 8:16–17) Pyhä Henki siis puhuu tässä Kristukseen uskoville ja Hänen omilleen, Jumalan lapsille. Heillä on kyllä tässä elämässään vielä kärsimyksiä, mutta kuitenkin he ovat jo nyt Jumalan lapsia. Ja niin se on sinunkin elämässäsi: Sinä olet kyllä vielä osallinen synnin seurauksista, tämän nykyisen ajan katoavaisuudesta, kärsimyksistä ja kuolemasta. Mutta Jumala on lähettänyt Poikansa Kristuksen ihmiseksi, että Hän, synnitön Herra ottaisi sinun syntivelkasi kantaakseen. Kristus on tullut, että Hän, iankaikkinen Jumala tekisi sinun kärsimykseksi, kipusi ja kuolemasi omikseen. Hän on tullut, että Hän maksaisi sinun rangaistuksesi omalla hengellään, että Hänen elämänsä nielisi sinun kuolemasi. Ja Hänessä koko tämä ihmeellinen pelastussuunnitelma on täytetty (Joh. 19:30), kaikki on toteutettu viimeistä piirtoa myöten. Kristus on tullut, että vaikka sinä vielä tämän elämäsi aikana kärsitkin, saisit Hänen täydellisen lunastustyönsä tähden, Hänen omakseen kastettuna ja uskossa Häneen jo nyt olla Jumalan lapsi, Jumalan perillinen ja Kristuksen kanssaperillinen. Ja kun sinä nyt kärsit, sinun kanssasi on kuitenkin sinun armollinen Vapahtajasi Kristus Jeesus, joka itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, ja joka juuri siksi voi sinua, kiusattua auttaa (Hepr. 2:18).

Toiseksi: Sinä, joka näin elät Jumalan lapsena, huomaa, mitä Pyhä Henki tässä sanoo sinulle. Hän sanoo, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät kestä ikuisesti. Nykyinen maailmanaika päättyy. Silloin sinun kärsimystesi sijaan tulee kirkkaus. Tästä kirkkaudesta Pyhä Henki vielä sanoo, että se aivan ”ilmestyy meihin” (Room. 8:18). Näin on siksi, että Kristus, sinun Herrasi, joka kantoi sinun kuolemasi rangaistuksen, herätettiin ja päästettiin ”kuoleman kivuista, niinkuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää.” (Ap. t. 2:24) Kristus voitti kuoleman! Hän nousi ylös kolmantena päivänä ja ilmestyi opetuslapsille kirkastetussa ylösnousemusruumiissa. Ja siksi, kun sinä olet Kristuksessa, Hänen, kuolemasi Voittajan kirkkaus ilmestyy viimeisenä päivänä sinuunkin. Jos kuolet ennen Hänen paluutaan, saat nousta ylös iankaikkiseen kirkkauteen. Vielä Pyhä Henki painottaa: myöskään tämän nykyisen ajan turmelus, katoavaisuus ja häviäminen (φθορά fthora) ei kestä ikuisesti. Sen orjuus ei kestä ikuisesti. Nykyinen maailmanaika päättyy, ja silloin sinun turmeluksesi ja orjuutesi sijaan tulee kirkkauden vapaus. (Room. 8:20–21) Silloin sinun nykyinen katoavaisuutesi pukeutuu katoamattomuuteen. (1. Kor. 15:42, 53–54)

Jumalan lapsen elämä maailman ahtaudessa

Mutta miten tämä muutos oikein tapahtuu? Sana ilmoittaa, että se tapahtuu synnytystuskien kautta. Synnytystuskat on asia, joka edellyttää tietenkin lähestyvää synnyttämistä. Synnyttäminen puolestaan edellyttää sitä, että kohdussa on lapsi, joka voidaan synnyttää. Huomaatko? Kun Pyhä Henki tässä puhuu tämän katoavan maailmanajan kärsimyksistä, Hän vertaa niitä niihin polttaviin kipuihin, joita nainen synnyttäessään joutuu kokemaan. Ja voidaan jopa sanoa, että kun Hän puhuu synnytystuskista, on aivan kuin Hän vertaisi sinun ajallista elämääsi lapsen elämään äidin kohdussa. Millaista se elämä oikein on?

Jokainen äiti ja ehkä joku meistä isistäkin tietää, että pienen lapsen elämä äidin kohdussa on kovin rajoitettua. Lapsi voi liikkua vain hyvin vähän tuossa ahtaassa tilassa. Hän ei myöskään voi silmillään nähdä paljoakaan kohdun hämärässä. Korkeintaan hän voi aistia hieman valoa, joka kuultaa äidin vatsanpeitteiden läpi. Samalla tavalla sinun liikkumisesi ja elämisesi tässä ajassa on rajoitettu ruumiisi puitteisiin ja sen liikuntakykyihin. Samoin myös sinun ruumiillinen näkökykysi rajoittuu vain siihen paikkaan, missä kulloinkin satut olemaan. Hengellisillä silmilläsikin voit nähdä Jumalan kirkkautta vasta niin kuin peilistä, hämäränä heijastuksena (1. Kor. 13:12; vrt. 2. Kor. 3:18).

Toisaalta: Äidin kohdussa olevalta lapselta ei koskaan puutu unta, ravintoa, eikä mitään muitakaan elämän tarpeita. Niin myös sinun taivaallinen Isäsi tietää, mitä sinä tarvitset elääksesi tässä Hänen kauniisti luomassaan maailmassa. Hän tahtoo pitää sinusta huolta ja antaa sinulle kaiken tarvittavan. (Matt. 6:32–33) Ja edelleen: Vaikka kohdussa oleva lapsi ei vielä näe äitinsä kasvoja, hänellä on kuitenkin siellä hyvä olla äitinsä omana rakkaana lapsena, äidin lähellä, aivan hänen ruumiinsa sisällä. Niin sinäkin, vaikka et vielä näekään Jumalaa kasvoista kasvoihin, saat jo tämän elämäsi aikana olla Hänen oikea lapsensa. Ja vielä: Vaikka lapsi ei kohdussa ollessaan näekään äitiänsä taikka sitä maailmaa, johon hänen on määrä syntyä, hän kuitenkin kuulee rakkaan äitinsä äänen ja perheenjäsenten äänet kohdun ulkopuolelta. Aivan samalla tavalla sinäkin, vaikka et vielä näe Herraa kasvoista kasvoihin, saat nimenomaan kuuloaistin kautta olla yhteydessä Häneen ja korvillasi ottaa vastaan Hänen taivaallisen ilmoitussanansa.

Syntymisen kipu ja iankaikkinen elämä taivaassa

Mutta elämä tässä tilassa ei jatku ikuisesti. Jos lapsi elää äitinsä kohdussa yhdeksän kuukautta ja syntyy sitten, niin myös tämä nykyinen maailmanaika tulee kerran päätökseensä ja silloin me, jotka olemme kasteen kautta uudestisyntyneet Kristuksen omiksi, saamme tulla osallisiksi ikään kuin syntymästä uuteen elämään Jumalan taivaassa. Jokainen äiti tietää sen käsittämättömän tuskan ja kivun, jonka kautta lapsi syntyy maailmaan. (Me vierestä seuranneet miehet voimme vain aavistella jotakin siitä kivusta, ihmetellä rouviemme naisellista urheutta sekä sitten rakastaa heitä parhaamme mukaan.) Ja vaikka yksikään vastasyntynyt ei voi meille kertoa, millaista oli syntyä tähän maailmaan, jokainen synnytyssalissa ollut voi kuitenkin aavistella, ettei lapsi itsekään taida päästä ilman suurta kipua tähän avaraan maailmaan. Aivan niin kuin yksikään lapsi ei synny maailmaan ilman suurta kipua, niin ei myöskään uuden maailman ja sen elämän esiintuleminen tapahdu ilman tuskaa. Kristityn tie Jumalan taivaaseen käy elämän kärsimysten kautta. Mutta jos sinä vielä nyt kärsitkin, niin kuule, miten Pyhä Henki painokkaasti sinulle sanoo: ”tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole arvolliset siihen tulevaan kirkkauteen nähden, joka ilmestyy meihin.” (Room. 8:18) Millaista se kirkkaus sitten on?

Jos tämä ajallinen elämä on elämää ikään kuin kohdun ahtaudessa, Jumalan taivaassa ei ole enää mitään ahtautta tai rajoitteita. Siellä on täydellinen vapaus. Siellä ei myöskään ole pimeyttä. Siellä eletään luomattomassa valossa: Jumalan kirkkaus valaisee kaiken, ja lamppuna on Jumalan Karitsa, Kristus. (Ilm. 21:23) Siellä ei enää tarvitse katsoa jumalallista todellisuutta ainoastaan kuin heijastuksena, vaan siellä sinä saat nähdä Jumalan kirkkauden kasvoista kasvoihin.

Taivaassa elämä ei ole riippuvaista ajallisesta levontarpeesta, sillä siellä ei ole enää ajallista ruumista, joka väsyisi. Siellä sinulla on ihmeellinen, kirkastettu, hengellinen ruumis (1. Kor. 15:44), joka ei koskaan väsy eikä sairastu. Siellä ei ole yötä (Ilm. 21:25), ei edes aikaakaan. Siellä sinä saat elää ikuisuudessa, jossa kaikki ajat ja hetket ovat yhtäaikaisesti läsnäolevia. Siellä sinun elämäsi ei ole riippuvaista ruumiillisesta ravinnonsaannista, eikä edes hengellisestä ravinnosta armonvälineiden ”napanuoran” välityksellä. Siellä saat elää täydellisessä, rikkumattomassa elämänyhteydessä Herrasi, itse Elämän kanssa ja tulla ravituksi Hänen sylissään. Siellä ei myöskään enää tarvita kuuloaistia sitä varten, että sen välityksellä kuultaisiin lain ja evankeliumin saarnaa. Siellä ei näet enää tarvita lakia eikä evankeliumia, sillä Jumala on kaikki kaikissa (1. Kor. 15:28). Siksi sinä saat siellä kuulla ihanaa, iankaikkista ylistystä ja kiitosta Jumalan yhteydessä.

Vaikka sinun tiesi tähän uuteen elämään taivaassa vie synnytystuskien ja kärsimysten kautta, siellä Herra itse pyyhkii kaikki kyyneleet silmistäsi. Siellä ei ole enää katoavaisuutta, ei murhetta, ei itkua eikä kipua, ei kuolemaa. Siellä kaikki on niin hyvin, että sinä enää lainkaan muista entistä ahdistustasi ja synnytystuskiasi sen ilon tähden, että olet saanut päästä Herran luo. (Ilm. 21:4; vrt. Joh. 16:21)

Sama ihminen tässä elämässä ja tulevassa

Huomaatko nyt, miten valtava ero vallitsee meidän nykyisen elämämme ja tulevan taivaallisen elämän välillä? Se on ikään kuin syntyminen äidin kohdun ahtaasta hämärästä  avaraan maailmaan. Synnytyssalissa tapahtuva siirtyminen vapauteen ja avaruuteen on niin suuri muutos, että syntynyt lapsi tarvitsee aluksi huolella käärittyjen kapaloiden tiivistä turvaa. Mutta huomaa: vaikka muutos on näin suuri ja järisyttävä, lapsi itse on kuitenkin sama ennen syntymäänsä ja sen jälkeen. Äidin kohdussa pieni lapsi opettelee tarttumaan varpaisiinsa, laittamaan peukalon suuhun, liikuttamaan silmiään ja potkimaan. Ajallaan hän sitten tekee aivan erilaisia asioita, pelaa baseballia, opettaa lapsia koulussa, ajaa panssarivaunua tai toimii firman myyntipäällikkönä. Mutta jo kohdussa otetuissa ultraäänikuvissa hänen nenänsä muoto voidaan huomata samaksi kuin myöhemmin ekaluokan luokkakuvassa tai kiireisen liikemiehen passikuvassa.

Niin on meidänkin kohdallamme: Me elämme nyt ajallista elämää ajallisessa ruumiissa, mutta siellä me elämme kirkastetussa ylösnousemusruumiissa, olemme niin kuin enkelit taivaissa (Mark. 12:25). Muutos on aivan valtava ja ylittää kaiken ymmärryksen. Mutta vaikka meidän elämämme ennen tätä muutosta eroaa kokonaan elämästä sen jälkeen, me itse pysymme kuitenkin samoina ihmisinä. Sillä Hän, joka teki ihmisen maan tomusta (1. Moos. 2:7) on kyllä voimallinen nostamaan sinunkin ruumiisi ylös siitä maan tomusta, jonne se on kerran hajonnut. Vaikka sinä kuolisit, vaikka sinun ruumiisi hajoaisi maan tomuun ja vaikka sen syöneet madotkin hajoaisivat, saat kuitenkin olla varma ruumiisi ylösnousemuksesta. Jumalalla on koko maailma kädessään. Hänellä on voima koota sinun ruumiisi ja nostaa se kirkastettuna ylös kuolleista.

Eikö tämä ole ihana evankeliumi? Jo tässä ajassa Jumala on Pojassaan Kristuksessa siirtänyt sinut kuolemasta elämään (Joh. 5:24), kutsunut sinut pimeydestä ihmeelliseen valoonsa (1. Piet. 2:9). Ja kerran Hän antaa kirkkautensa ilmestyä sinuun. Jo tässä ajassa Kristus on vapauttanut sinut evankeliumin vapauteen (Gal. 5:1). Kerran Hän on vielä vapauttava sinut Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Jo tässä ajassa sinä saat olla Jumalan lapsi, Kristuksen tähden. Kerran Jumala on tekevä sinut osalliseksi siitä lapseksi ottamisesta tai lapseksi asettamisesta (υἱοθεσία hyiothesia), jonka myötä mikään ei enää voi erottaa sinua Hänestä. Jo tässä ajassa sinä saat olla lunastettu Kristuksessa kaikista orjuuttavista voimista (Room. 3:24), Hänen täydellisen kuuliaisuutensa perusteella. Ja kerran Jumala on vielä lunastava sinun ruumiisi, ostava sen vapaaksi (ἀπολύτρωσις apolytrōsis) katoavaisuuden orjuudesta. Silloin sinä saat uuden, kirkastetun ja katoamattoman ruumiin. Siinä ruumiissasi sinä saat Isäsi valtakunnassa loistaa niin kuin aurinko (Matt. 13:43). Siellä sinä saat elää ikuisesti meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kanssa. Saat nähdä Hänet ja tulla Hänen näkemäkseen. Saat nauttia loppumatonta autuutta, joka Kristuksessa on, ylistäen Häntä, sekä Isää ja Pyhää Henkeä iankaikkisesta iankaikkiseen. Tämän kaiken suokoon meille kuolemamme Voittaja, Herramme Jeesus Kristus, jonka on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen.

(Saarna on pidetty Samuelin luterilaisessa seurakunnassa Lahdessa 11.9.2016.)

16. sunnuntai helluntaista (1. vsk), Matt. 6:25–34

Lintujen oppitunnilla

Lintujen elämä on taivaallisen Isän lahjaa

Mitä linnut syövät? Jyviä ja siemeniä, marjoja ja hedelmiä, eikö niin? Jotkut linnut taas syövät matoja tai hyönteisiä, toiset kaloja tai lihaakin. Mutta mistä linnut tämän kaiken saavat? Ruoka ja juoma ovat niille valmiina luonnossa. Taivaallinen Isä, kaiken Luoja on valmistanut sen niille. Linnut saavatkin ruokansa niityn kasveista ja metsän puista. Joku niistä nappaa maasta madon, ilmasta hyttysen tai muun lentävän hyönteisen. Toinen taas osaa pyydystää meressä tai joessa uivia kaloja. Vettä linnut saavat juodakseen lammikoista ja joista, jotkut merestä, tai vaikkapa kukan terälehdeltä.

Miten linnut sitten pukeutuvat? Onko niillä hankittuna hienot puvut? On! Niiden Luoja on hankkinut niille jokaiselle omanlaisensa puvun, käytännöllisen, sopivan ja kauniin.

Missä linnut nukkuvat? Pesissä tietenkin. Jokaisella niistä on omanlaisensa pesä, kullekin sopiva ja hyvä. Mutta mistä ne nämä pesänsä saavat? Useimmat linnut tekevät työtä ja rakentavat itselleen sellaisen. Mutta mistä ne saavat rakennusaineet pesiinsä? Rakennusaineet ovat niille luonnossa valmiina. Taivaallinen Isä, kaiken Luoja on valmistanut ne niille. Joku lintu rakentaa pesänsä oksista, toinen heinistä ja korsista, joskus myös savesta. Vielä joku linnuista tekee pesänsä puun koloon.

Huomaatko? Lintujen elämä on Jumalan, Luojan lahjaa niille. Samoin kaikki se, mitä ne tarvitsevat elääkseen on Jumalan lahjaa. Linnut eivät ole ansainneet tai itse valmistaneet siitä mitään. Niiden tehtävänä on vain kerätä Jumalan hyvät lahjat luonnosta ja sitten iloisesti käyttää niitä.

Linnut opettavat uskoa taivaalliseen Isään

Tämän päivän evankeliumissa Jeesus puhuu murehtimisesta. Aivan viisi kertaa Hän toistaa sanan, joka tarkoittaa murehtimista tai huolissaan olemista. Mutta Hän sanoo myös, että ei tarvitse murehtia. Hän sanoo: ”Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte.” (Matt. 6:25) Etkö sinäkin joskus murehdi sitä, miten päiväsi tänään menee? Tai ehkä sinä murehdit, onko sinulla huomiselle kaikki tarvittava, tai ylihuomiselle taikka ensi kuulle. Ehkä monen aikuisen tai isän ja äidin päivät kuluvat murehtiessa miten rahat riittävät. Ehkä täällä on myös joku, joka aivan öisinkin pyöriskelee murehtien sitä, että tili alkaa olla tyhjä. Niin, rahasta sinä usein huolehdit. Mutta mitä raha muka on? Se on vain vaihtamisen väline. Ihmiset ovat keksineet, että kun antaa toiselle tietynlaisia metallin- tai paperinpaloja, voi saada vastineeksi vaikkapa jauhoja, paidan tai kumisaappaat. Miksi tällaisesta ihmisten keksimästä vaihtovälineestä on tullut sinulle niin tärkeä asia? Onko se muka sinun auttajasi, vapahtajasi hädästä? Vai murehditko sinä lopulta pääasiassa sitä, onko sinulla riittävästi syötävää tai juotavaa, taikka päälle puettavaa? Ehkä.

Mutta nyt Jeesus asettaa linnut meidän opettajiksemme. Hän sanoo: ”Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne?” (Matt. 6:26) Jeesus tahtoo meidän oppivan linnuilta. Mitä ihmettä? Pitäisikö sinun, viisaan ja älykkään ihmisen oppia tällaisilta pieniltä eläimiltä? Mutta miten on, eikö sinulla kuitenkin olisi niiltä paljonkin opittavaa? Mitä se on? Huomaa: linnut eivät murehdi mistään! Katso nyt vaikkapa noita lintuja, jotka lentävät leikkipuiston pensaissa tai ikkunasi ulkopuolella. Ihmisten keksimistä rahoista tai vaihtovälineistä ne eivät tiedä mitään. Eivät ne murehdi siitä, mitä huomenna söisivät tai joisivat, taikka mitä päällensä pukisivat. Siksi ne eivät myöskään viljele elintarvikkeitaan saati kerää niitä aittoihin tai varastoihin. Jos jotkut niistä keräisivätkin ruokaa puun koloon, eivät ne kuitenkaan rakenna mitään erityisiä aittarakennuksia, sellaisia kuin ihmiset rakentavat, joihin kerätään ruokaa jopa moneksi vuodeksi. Linnuille riittää, että ne kunakin päivä keräävät sen, mitä ne juuri silloin tarvitsevat. Ja aina Jumala armossaan laittaa kaiken niille tarjolle. Linnut luottavat, että niillä on taivaallinen Isä. Toisin sanoen ne luottavat, että niillä on Luoja ja elämän antaja. Ne luottavat, että tämä Isä on hyvä ja huolehtii niistä. Siksi niiden ei tarvitse murehtia mistään. Ne keräävät kaikki Jumalan lahjat talteen, laulavat iloisesti oksalla ja nukkuvat sitten turvallisesti pesässään.

Näin Jeesus asettaa linnut meille opettajiksi, opettamaan uskoa ja luottamusta Jumalaan, kaiken Luojaan ja ylläpitäjään. Jos kerran linnuilla on kaikki tarvittava, miksi sinun asiasi olisivat huonommin kuin noilla pienillä luontokappaleilla? Vai ajatteletko sinä, että olet ehkä vähempiarvoisempi, kuin ne? Kuule, mitä Jeesus sanoo: ”Ettekö te” – siis ihmiset – ”ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne?” (Matt. 6:26) Sinä olet Luojasi silmissä valtavan suuriarvoinen! Hän on maailmakaikkeuden Luoja ja Isä, siis Hän, joka on antanut sinullekin elämän. Aivan varta vasten Hän on antanut sinulle tämän elämäsi lahjan. Hän on ihmeellisellä tavalla luonut sinut elämään tässä kauniissa maailmassaan. Hän on luonut sinun ruumiisi ja kaikki ominaisuutesi aivan ainutlaatuisiksi. Siksi Jumala jos kuka tietää, että sinun lihaksesi tarvitsevat ravintoa, että jaksat juosta tai pelata jalkapalloa taikka tehdä työtä tehtaassa. Jumala jos kuka tietää, että sinun aivosi tarvitsevat energiaa, että voit piirtää kauniita kuvia tai tehdä kauniita askarteluja, tai että voit ratkaista matematiikan tehtäviä taikka hoitaa vaikeat neuvottelut työpaikalla. Jumala on luonut sinun koko ruumiisi ja siksi Hän myös tietää, että esimerkiksi pakkasella sinä tarvitset lämpimät vaatteet ja kengät. Hän, joka on luonut yön ja päivän vaihtelun ja käskenyt ihmisen tehdä töitä, Hän tietää, että sinun tarvitsee välillä myös nukkua. Siksi Hän myös tietää, että sinä tarvitset kodin, jossa voit levätä ja nukkua rauhassa, ilman huolta ja vaaraa. Kun nyt Jumala on sinut näin luonut ja tuntee sinun koko elämäsi, eikö Hän siis myös tahtoisi antaa sinulle aivan kaiken, mitä sinä tarvitset elämässäsi? Miksi sinä siis vielä murehdit?

Mutta katso nyt aivan tarkkaan itseäsi. Ehkä huomaat myös, ettei sinun murehtimisesti varsinaisesti aina johdu siitä, onko sinulla riittävästi syötävää tai juotavaa taikka päälle puettavaa. Pikemminkin sinä murehdit usein siitä, onko sinulla juuri sellaisia herkkuja tai tällaisia muotivaatteita, kuin mitä itse haluaisit. Tai ehkä tosiaan murehdit, että rahaa, siis noita metalli- ja paperipaloja ei ole vielä tarpeeksi säästössä. Ja taas tulevat linnut sinun opettajiksesi: Eivät ne nirsoile tai kiukuttele Jumalan lahjojen äärellä. Eivät ne haali aittoihinsa mitään itse keksimiään tarvikkeita. Ne luottavat Jumalan hyvyyteen ja Hänen lahjoihinsa. Ne käyttävät tyytyväisenä kaiken, mitä niiden Luoja niille armossaan antaa.

Tee nyt siis parannus! Tunnusta Jumalan edessä, että sinä olet ollut epäuskoinen Häntä ja Hänen hyvyyttään kohtaan. Tunnusta, että olet epäillyt Jumalan hyvien lahjojen riittävyyttä. Tunnusta, että olet ollut kiittämätön Hänen lahjoistaan. Tunnusta myös rahanahneutesi, joka on epäjumalanpalvelusta (Kol. 3:5). Ja kun sinä näin tunnustat syntisi Jumalalle, niin kuule sitten, mitä Hänen sanansa sinulle sanoo.

Jeesus on sovittanut kaikki syntisi

Jumala on lähettänyt ainoan Poikansa Kristuksen tähän luomaansa maailmaan. Kristus on tullut ihmiseksi, että Hän voisi sovittaa sinun kaikki syntisi ja koko maailman kaikki synnit. Kristus Jeesus, synnitön Jumalan Poika onkin kantanut koko sinun syntivelkasi. Hän on kantanut sinun epäuskosi Luojaasi kohtaan: Hän on kantanut sinun kiittämättömyytesi elämän lahjasta. Hän on kantanut sinun murehtimisesi elatuksen asioista. Hän on kantanut sinun rahanhimosi, sinun epäjumalanpalveluksesi synnin. Jeesuksessa Kristuksessa se kaikki on naulittu ristiin, kuoletettu. Sinun syntiesi palkka on maksettu Kristukselle: Hän on kuollut sinun syntiesi vuoksi (vrt. Room. 6:23). Sinun lunastusmaksusi on kokonaan maksettu.

Usko nyt tähän Jeesukseen! Ja sinulle, joka uskot, sanotaan juuri nyt: Sinun syntisi on anteeksiannettu, Jeesuksen Kristuksen, Jumalan ainoan Pojan, sinun Vapahtajasi tähden. Mene rauhaan, ”äläkä tästedes enää syntiä tee.” (Joh. 8:11)

Sinun ajallinen ja ikuinen elämäsi ovat taivaallisen Isän lahjaa

Kaikkivaltiasta Jumalaa voidaan kutsua Isäksi, koska Hän on maailman Luoja. Niin kuin lapsen syntymiseen tarvitaan aina äidin lisäksi myös isä, niin maailmakin on syntynyt Jumalan, taivaallisen Isän luomistyön tuloksena. Mutta kaikkivaltias Jumala tahtoo olla sinun Isäsi ja kaikkien luomiensa ihmisten Isä myös toisessa merkityksessä. Hän on Poikansa Jeesuksen Isä. Ja nyt sinä joka uskot Jeesukseen, saat uskon kautta olla Jeesuksen veli ja sisar. Niin Jeesuksen taivaallisesta Isästä on nyt tullut sinunkin rakastava taivaallinen Isäsi. Kuulitko sen nyt tarkkaan? Kaikkivaltias Jumala, taivaan ja maan Herra ja Isä tahtoo Poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden olla sinun oma, rakastava Isäsi.

Sinun taivaallinen Isäsi tahtoo, että Kristuksen tähden ja Kristuksen kanssa sinä saisit rukoilla Häntä ja sanoa: ”Isä meidän, joka olet taivaissa.” (Matt. 6:9) Jumala tahtoo näin rohkaista sinua uskomaan, että Hän on sinun oikea Isäsi ja sinä Hänen oikea lapsensa. Hän tahtoo, että sinä näin voit pelottomasti ja täysin luottavaisesti rukoilla Häntä niin kuin rakkaat lapset rakasta isäänsä. (Vähä katekismus. Isä meidän, 2.) Hän tahtoo, että sinä voit joka päivä tuoda Hänen kuultavakseen kaiken sen mitä tarvitset. Päiväkodissa, koulussa, työpaikalla, kotona, kävelyllä, missä vain sinä voit rukoilla Häntä ja sanoa: ”Rakas taivaallinen Isä! Kiitos, että olet luonut minut ja haluat pitää minusta hyvää huolta. Minusta tuntuu, että minä tarvitsisin nyt […]. Anna minulle kaikki se mitä minä tänään tarvitsen. Tapahtukoon minun elämässäni Sinun hyvä tahtosi. Kuule minua Jeesuksen, rakkaan Poikasi tähden! Aamen.” Ja kun sinä näin Jeesuksen nimessä rukoilet, silloin Hän, sinun taivaallinen Isäsi tahtoo antaa sinulle kaikki hyvät lahjansa, joita sinä tarvitset (Matt. 7:11). ”Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa?” (Room. 8:32) Jumala tahtoo kyllä, että sinä toimitat kaikki askareesi ja teet työsi ahkerasti, niin kuin linnutkin tekevät ruokaa etsiessään. Mutta samalla saat tietää, että lopulta sinut elättää – ei sinun työsi, vaan Jumalan siunaus. Kun teet työsi ja tehtäväsi, niin saatpa nähdä, että Hän antaa sinulle apunsa ja lahjaksi kaiken sen, mitä tarvitset. Näetkö nyt, miten paljon Hän sinua rakastaa, miten suuriarvoinen sinä olet Hänen silmissään?

Älä siis enää murehdi mistään! Luota sen sijaan Jumalan armoon Jeesuksessa Kristuksessa ja heittäydy uskon luottamuksessa Hänen, rakkaan taivaallisen Isäsi kannateltavaksi kaikissa asioissa. Hän tietää kaiken, Hän voi kaiken ja Hän tahtoo aina sinulle kaikkea hyvää. Pidä elämäsi tärkeimpänä asiana sitä, että saat pysyä Hänen, kaikkivaltiaan Jumalan rakkaana lapsena, Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden. Etsi aina ensin Hänen valtakuntaansa ja Hänen vanhurskauttansa, niin Hän mielellään antaa sinulle kaiken, mitä tarvitset (Matt. 6:33). Aamen.

(Saarna on pidetty Samuelin luterilaisessa seurakunnassa Lahdessa 4.9.2016.)