3. sunnuntai helluntaista (1. vsk), Fil. 2:12–16

Mitä on pelastusta varten ahkeroiminen?

Pyhässä epistolassa Herra lausuu Paavalin suulla merkilliseltä kuulostavat sanat. Hän kehottaa Filippin seurakuntaa: ”pelolla ja vavistuksella omaa pelastustanne [varten] ahkeroikaa”. (Fil. 2:12) κατεργάζομαι (katergazomai) – tämä sana merkitsee paitsi ahkeroimista, myös aikaan saamista tai vaikuttamista. Eikö tästä nouse mieleen kysymys: voiko ihminen omilla teoillaan hankkia itselleen pelastuksen, kun riittävästi ahkeroi?

Näinhän kyllä monissa kirkoissakin on vanhastaan opetettu. Toisinaan on esimerkiksi esitetty, että kun Kristus ensin on toimittanut pelastustekonsa, meidän ihmisten tulisi sitten pyrkiä saavuttamaan pelastus henkilökohtaisin ponnistuksin yhteistyössä Jumalan armon kanssa. Toisin sanoen ajatus on, että ihmisen henkilökohtainen pelastus ei olekaan pelkkä Jumalan lahja, vaan eräänlainen tapahtumien sarja, joka kehittyy kahden tekijän, Jumalan ja ihmisen yhteisvaikutuksella. Edelleen joidenkin mielestä kristityiltä tulee syntisten tekojen vastapainoksi vaatia niin ja niin monta kertaa sitä tai tätä rukousta taikka hyvitystekoja. Jotkut vaativat myös pyhimysten rukoilemista, toiset tietynlaisten rahallisten uhrien antamista. Vielä jotkut toiset edellyttävät kasteen ottamista tunnustustekona – aivan kuin kasteen sakramentti ei olisikaan lahja, vaan ihmisen työtä ja antautumistekoa Jumalalle.

Ehkä sinäkin olet teoillasi yrittänyt kelvata Jumalalle. Olet kovasti koettanut olla parempi ihminen. Olet ahkeroinut kaikkea sitä, mikä mielestäsi on hyvää, ettei Jumalalla olisi ainakaan ihan niin paljon sanomista sinua ja elämääsi vastaan. Mutta olet joutunut huomaamaan, että miten paljon yritätkään, koskaan et tällä tavalla saa itseäsi riittävästi parannelluksi. Omalla hyvien tekojen ahkeroinnillasi et milloinkaan voi saavuttaa rauhaa lain ja omantunnon syytöksistä. Et koskaan voi saavuttaa varmuutta pelastuksesta, koska et voi olla varma, milloin olisit tehnyt ja ahkeroinut riittävästi.

Pyhä Raamattu ei kuitenkaan opeta pelastuksen hankkimista omilla teoilla! Sanotaan se vielä selvemmin: Jumalan sanan vastainen on sellainen opetus, jonka mukaan pelastus on hankittava omilla teoilla tai yhteistyössä Jumalan kanssa. Jumalan sanan vastaisena sellainen opetus on myös hylättävä! Sen sijaan on suurta Jumalan armoa, että meillekin on välitetty Jumalan sanan mukainen, apostolinen ja ihanan evankelinen oppi. Se evankeliumin oppi sanoo: ihmisen tekoja ei saa sotkea Jumalan pelastustekoihin, Raamatun hyvästä sanomasta ei saa tehdä lakia ja vaatimusta! Ja niin mekin olemme nyt saaneet oppia, että itsessään syntiset ihmiset – siis kukaan meistä! – ”eivät voi tulla vanhurskautetuiksi Jumalan edessä omin voimin, ansioin tai teoin, vaan että heille annetaan vanhurskautus lahjaksi Kristuksen tähden uskon kautta, kun he uskovat, että heidät otetaan armoon ja että synnit annetaan anteeksi Kristuksen tähden, joka kuolemallaan on antanut hyvityksen synneistämme. Tämän uskon Jumala lukee edessään kelpaavaksi vanhurskaudeksi (Room. 3 ja 4).” (Augsburgin tunnustus. IV Vanhurskautus, 1–3.) Näin tunnustuksemme oikein opettaa. Toisin sanoen, syntisen ihmisen vanhurskauttaminen tapahtuu yksin Jumalan armosta Jeesuksen Kristuksen täydellisen lunastustyön perusteella. Tämä vanhurskaus otetaan vastaan uskolla, jonka senkin Jumala lahjoittaa Pyhässä Hengessä, evankeliuminsa sanaa ja pyhiä sakramentteja välineinä käyttäen. (Augsburgin tunnustus. V Kirkon virka, 1–2.) Rakas ystävä, sinunkin pelastuksesi on siis yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden!

Mutta jos kerran ihmisteoilla ei ole eikä kuulu olla mitään sijaa pelastuksen saamisessa, mitä apostoli sitten tarkoittaa, kun hän kehottaa seurakuntaa ahkeroimaan oman pelastuksensa eteen? Miten sinun tulisi ahkeroida pelastuaksesi? Vastauksena nostamme esiin nyt muutamia aivan käytännöllisiä ohjeita.

*

Jos ja kun pelastus on yksin Jumalan työtä, on ihmisen pelastuakseen mentävä sinne, missä Jumala tekee tätä pelastavaa työtään. Missä Hän sitä työtään tekee? Hän tuo pelastuksen lahjansa meidän, pyhän seurakuntansa keskelle jumalanpalveluksessa. Pyhän sanansa kautta, joka messussa luetaan ja saarnataan, Kristus tuo syntien anteeksiantamuksen lahjan sinulle Pyhässä Hengessään. Hän tuo sen sinulle, että sinä voisit ottaa sen uskossa vastaan. Pyhässä kasteessa Kristus tuo saman syntien anteeksiantamuksen lahjan sinulle Pyhässä Hengessään, että sinä voisit ottaa sen uskossa vastaan. Vielä ruumiinsa ja verensä pyhässä sakramentissa, ehtoollisessa Hän tarjoaa saman syntien anteeksiantamuksen lahjan kastetuilleen, pyhän seurakuntaruumiinsa jäsenille, joille on vielä opetettu Hänen pelastusoppinsa perusteet ja jotka ymmärtävät ne.

Jumalan Pyhän Hengen uskoa synnyttävä ja pelastava työ sitoutuukin aina sanaan ja sakramentteihin. Toki Jumalalla olisi valta toimia ilman näitä armon välikappaleitakin, mutta näin Hän on kuitenkin meille ilmoittanut tahtovansa toimia. Siksi pelastuksen kannalta on suorastaan välttämätöntä, että syntinen ihminen saa kerran tulla osalliseksi Jumalan pelastavasta evankeliumista ja syntien anteeksiantamisesta juuri näiden välikappaleiden, sanan, kasteen ja ehtoollisen kautta. Lisäksi on välttämätöntä, että syntinen ihminen saa myös aivan jatkuvasti, yhä uudestaan tulla osalliseksi syntien anteeksiantamisesta näiden armovälineiden yhteydessä. Siksi sinullekin tänään painotetaan: pelastuksen kannalta on välttämätöntä, että sinä kuulut Jumalan sanan mukaisen saarnatuolin ja alttarin yhteyteen, ja pysyt siinä.

Messussa käynnin lisäksi on vielä hyvin tarpeellista, että sinäkin kristittynä ravitset itseäsi päivittäin Jumalan sanaa lukemalla. Lukutapoja ja -ohjelmia on erilaisia. Uusiakin voi aina kokeilla. Joku esimerkiksi lukee Raamattua alusta loppuun, luku luvulta, järjestyksessä. Toinen lukee luvun Vanhaa testamenttia aamulla, luvun Uutta testamenttia illalla. Kolmas noudattaa toisinaan niin sanottua kursorista lukutapaa ja lukee Raamatun kirjoja läpi hieman nopeammin, nähdäkseen suuria aihekokonaisuuksia. Vielä joku keskittyy lyhyisiin katkelmiin kerrallaan, tarkastellen jokaista pientä kielellistä yksityiskohtaa. Ja sitten vielä raamattupiirissä luetaan ja keskustellaan yhdestä raamatunkohdasta kerrallaan. Lukutapoja on siis monia, eivätkä mitkään niistä sulje toisiaan pois. Monenlaista lukemista kannattaa kokeilla ja harjoitella. Pääasia on, että Jumalan pyhää sanaa luetaan! Raamatun sana on nimittäin Jumalallinen, ihmeellinen, elävä ja eläväksi tekevä, uskon synnyttävä sana. Sen kautta Jumala tahtoo antaa sinulle lahjansa! Siksi sanan lukeminen säännöllisesti – vaikka vähänkin kerrallaan – on tärkeää.

Sama Jumalan pyhä sana on sitten annettu meille myös katekismuksessa. Katekismus on toki ihmisen kokoama kirja, mutta kuitenkin lopulta senkin keskuksessa on Jumalan sana. Miten niin? Katekismus on Jumalan sanan pääasiallisen sisällön tiivistelmä. Siinä on sanottuna kaikki, mitä sinä pelastukseen tarvitset. Martti Luther on aivan oikein kutsunut katekismusta ”lasten opetukseksi” (Iso katekismus. Esipuhe, 1), opetetaanhan pelastusopin asiat siinä lyhyesti ja helposti mieleen painettavalla tavalla. Erityisesti Vähää katekismusta on hyvä juuri tästä syystä käyttää. Vähä katekismus ei kuitenkaan ole ainoastaan lapsille tai rippikoululaisille tarkoitettu kirja. Koska sen keskuksessa on Jumalan pyhä ja elävä sana, riittää sen syvyydestä ammennettavaa meille jokaiselle aivan elämän loppuun asti. Myös katekismusta voi lukea monin tavoin. Yksi hyvä tapa voi olla vaikka lukea yhtenä päivänä Kymmenen käskyä ja niiden selitykset, seuraavana päivänä uskontunnustus selityksineen, sitä seuraavana Isä meidän selityksineen, ja niin edelleen. Näin muutaman minuutin päivittäisellä lukemisella koko Vähä katekismus tulee luettua läpi joka viikko. Ja jos haluat lukea vielä yksityiskohtaisemman ja pidemmän selityksen samoista evankeliumin asioista, suositellaan lämpimästi Lutherin Ison katekismuksen lukemista, vaikkapa yksi kohta ja selitys kerrallaan. Tällä tavalla katekismusta voi käyttää hartauskirjan tavoin, pieni katkelma kerrallaan.

Jumalan pyhä ja pelastava sana tulee sinun luoksesi myös hyvissä, raamatullisissa virsissä. Siksi virsien laulamista yhdessä ja yksinkin on syytä suositella. Tärkeintä tässä ei nyt ole se, minkälaisesta musiikista sinä ehkä muuten satut pitämään. Kerrotaan eräästäkin luterilaisesta pastorista, joka iloitsee luomisen lahjoista jazzmusiikissa sekä nykyaikaisessa elokuvamusiikissa. Virret ovat kuitenkin jotakin muuta kuin viihdettä. Ne ovat Jumalan sanan julistusta Hänen omilleen, seurakunnalle. Ne ovat myös seurakunnan rukoilevaa ja ylistävää vastausta Jumalalle. Juuri virsissä olevan Jumalan sanan vuoksi niitä onkin hyvä laulaa sekä yhdessä että yksityisesti.

Huomaatko nyt rakas ystävä, miten tuhlailevan rikas Jumala on armossaan? Näin monin eri tavoin Hän tahtoo tuoda sinulle pelastavan evankeliuminsa lahjat! Hän tekee sen messun suullisessa saarnassa, kasteessa, alttarin sakramentissa sekä synninpäästössä. (Schmalkaldenin opinkohdat. Kolmas osa. 4. Evankeliumi.) Tämän lisäksi hän antaa evankeliuminsa tulla luoksesi myös arjessa, yksityisessä tai yhteisessä Raamatun sanan lukemisessa, katekismuksessa, virsissä, ja toki myös monenlaisessa hyvässä hengellisessä kirjallisuudessa.

*

Edellä sanotusta alat nyt varmaan ymmärtää, miksi Jumala kehottaa omiaan ahkeroimaan pelastustaan varten. Asia tulee ymmärrettäväksi viimeistään, kun ajattelet, mikä on ahkeroimisen vastakohta. Eikö se ole laiskuus?

Kristus Jeesus on valmistanut sinulle täydellisen lunastuksen synnistä, kuolemasta ja perkeleestä. Tämän Hän on tehnyt täydellisessä elämässään, kärsimisessään ja kuolemassaan. Hän on noussut ylös kuolleista, että sinulle olisi valmistettu ylösnousemus ja iankaikkinen elämä Hänen yhteydessään. Tämän kaiken Hän on jo kerran aivan henkilökohtaisesti lahjoittanut sinulle: evankeliumin sanan ja kasteen kautta olet saanut tulla osalliseksi Pyhän Hengen työstä. Hän on vaikuttanut sinussa uskon ja syntien anteeksiannon, Jumalan lapseksi ottamisen, pelastuksen.

Mutta mitä nyt? Etkö sinä ole ollut vastahakoinen elämään siinä, mitä Herra on sinussa vaikuttanut ja mitä Hän on sinulle lahjoittanut? Vaikka evankeliumin lahjat ovat olleet sinulle tarjolla joka sunnuntai messussa ja joka päivä Jumalan sanassa, etkö kuitenkin ole joskus katsonut paremmaksi jäädä tällä kertaa kotiin, katsoa mieluummin sosiaalisen median tärkeät päivitykset, internet-kanavien uusimmat videot taikka saippuasarjojen ihmissuhdekäänteet? Ehkä Raamattusi on jäänyt hyllyyn, samoin katekismuksesi. Ja kun sinä näin olet laiskuudessasi jättänyt kuulematta Jumalan armolupauksia, olet alkanut myös nurista Jumalaa vastaan ja epäillä Hänen hyvyyttään (Fil. 2:14), aivan kuin se kaikki ei olisi ollut sinulle koko ajan tarjolla!

Kuule, sinä Jumalan rakas lapsi! Sinun rakastava taivaallinen Isäsi tahtoo puhua sinulle! Joka päivä Hän aivan ojentaa käsiään sinua kohti (Jes. 65:2), että saisi antaa sinulle kaiken, mitä pelastukseen tarvitset. Ahkeroitse siis nyt pelastustasi varten! Toisin sanoen: ahkeroitse tulla sen täydellisen pelastuksen lahjojen vastaanottajaksi, jonka pelastuksen Kristus on sinulle jo kerran kertakaikkisesti valmistanut. Laita elämäsi käytännöllisissä ratkaisuissa Jumalan sana sen edelle, mitä maailma tahtoo sinulle sanoa. Kuule maailman epämääräisen kohinan ja hälyn sijaan kirkasta Jumalan sanaa! Älä myöskään jätä omaa seurakunnankokoustasi, vaan kuule sanan kehotusta tulla Herran huoneeseen ja kehota toisiakin sitä enemmän, mitä enemmän näet Herran päivän lähestyvän (Hepr. 10:25). Päätä kuulla aina ensin sanaa, vasta sitten sosiaalista mediaa, televisiota tai ihmisten puheita siinä määrin, kuin se on rakentavaa.

Kun sinä näin ahkeroitset tulla Jumalan pyhän sanan kuuloon ja alttarin sakramentin osallisuuteen, Jumala itse on se, joka vaikuttaa sinussa kaiken hyvän. Hän antaa syntisi runsain määrin anteeksi ja pitää sinut Kristuksen yhteydessä, pelastettujen joukossa. Hänen Pyhän Henkensä vaikuttaa vielä senkin, että sinä aivan mielelläsi teet kaiken tämän, niin kuin Hänen hyvä tahtonsa on (Fil. 2:13). Hänen työtään on, että Kristuksen, tosi Viinipuun (Joh. 15:1–17) yhteydessä ja Hänen elämästään osallisena sinä myös saat kantaa hyvää hedelmää tässä maailmassa. Tästä koituu yhä enemmän ylistystä Hänelle (Matt. 5:16). Pysy siis Herrasi yhteydessä! Niin Jumala on ”rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa, Kristuksessa Jeesuksessa” (Fil. 4:19), jonka on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen.

(Saarna on pidetty Samuelin luterilaisessa seurakunnassa Lahdessa sekä Jesajan luterilaisessa seurakunnassa Jyväskylässä 5.6.2016.)