Kuudes sunnuntai pääsiäisestä (1. vsk), Room. 8:12–17

Synnin orjasta Jumalan lapseksi

Synnin ja perkeleen orjuudessa

Jo ennen kuin olet uskonut Kristukseen, Jumala on antanut sinulle valtavan lahjan: sinä olet saanut elämän! Sinun elämäsi, ainutlaatuiset ominaisuutesi ja kykysi eivät ole omaa ansiotasi. Ne ovat kaikki Jumalan lahjaa sinulle, Hänen armostaan.

Mutta Jumalan sana ilmoittaa, että sinä olet kuitenkin synnissä syntynyt ja äitisi on sinut synnissä siittänyt (Ps. 51:7). Siksi sinä olet perinyt vanhemmiltasi langenneisuuden. Sen mukaan olet myös luonnostasi elänyt. Olet elänyt perkeleen ja oman lihasi orjana, pelon valtaamaana (Room. 8:15a). Synti on painanut omaatuntoasi, Jumalan viha ja kadotus ovat  ahdistaneet sinua. Silti et ole kyennyt elämään Jumalan tahdon mukaan, vaan saatuaan lain käskystä aiheen synti on käskyn avulla pettänyt ja surmannut sinut. (Room. 7:11; Hedberg, Fredrik Gabriel: Elämän sanoja. Kesäkuun 26. päivä.)

Jumalan Pojan yhteydessä Hänen Isänsä lapseksi

Mutta Jumala on rakastanut maailmaa – siis myös sinua! – niin paljon, että Hän on varta vasten lähettänyt ainoan Poikansa Kristuksen ihmiseksi (Joh. 3:16). Kristus on tullut lihaksi ja asunut meidän keskellämme (Joh. 1:14), että Hän saisi lunastaa sinut synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Hän on täydellisesti täyttänyt Jumalan koko lain sinun, lain rikkojan puolesta. Hän on kantanut sinun syntitaakkasi kokonaan ja Golgatan ristillä kuollut syntiesi sovitukseksi. Näin Hän on lunastanut sinut, että sinä, perkeleen ja lihallisen mielesi orja pääsisit vapaaksi, Jumalan lapsen asemaan. (Gal. 4:4–5) Pyhän sanansa ja kasteen välityksellä Jumala on Pyhässä Hengessä lahjoittanut sinulle Kristuksen sovitustyön hedelmät uskon kautta vastaanotettaviksi. Näin Hän on ottanut sinut lapsekseen. Sanan kautta ja kasteessa sinä olet saanut – et enää orjuuden henkeä, ollaksesi pelossa, vaan – niin kuin apostolin sanat tässä kuuluvat – ”pojaksi asettamisen hengen” (πνεῦμα υἱοθεσίας, pneuma hyiothesias – Room. 8:15b). Sanat siis puhuvat pojaksi asettamisesta, mutta aivan yhtä lailla se tarkoittaa myös tyttäreksi asettamista. Toisin sanoen: Sinut, joka et ollut Jumalan lapsi, Hän on nyt armosta, Poikansa Kristuksen tähden asettanut lapsekseen, siis adoptoinut omakseen. Olet saanut Pyhän Hengen, ”lapseksi asettamisen Hengen” tai – niin kuin sanat voidaan myös ymmärtää – ”adoption hengen”.

Tässä Hengessä sinä, kristitty, nyt saat huutaa Jumalaa avuksesi, ja huudatkin, aivan niin kuin pieni lapsi isäänsä. Varmaan tunnet itsessäsi myös sen, miten vähän lopulta huudat taivaallisen Isäsi puoleen. Mutta kun sinä elät syntiesi tunnustamisessa ja anteeksi uskomisessa Kristuksen tähden, sekä saat päivittäin ikuisen elämän ravintoa Jumalan sanasta ja Herran ruumiin ja veren sakramentista, silloin ”lapseksi asettamisen Henki” asuu sinussa. Jos et sinä aina heikkoudessasi tiedäkään, miten sinun pitäisi rukoilla, Pyhä Henki kuitenkin itse jatkuvasti rukoilee sinun puolestasi sanattomilla huokauksilla (Room. 8:26). Eikä sana tässä turhaan puhu nimenomaan ”huutamisesta” Isän puoleen: mitä enemmän sinä nimittäin tunnet heikkouttasi, sitä enemmän saat huutaa rakasta Isääsi avuksi. Onhan huutaminen jotakin, joka nousee juuri hädästä ja tarpeesta. Ja kun huudat, kuule samalla Jumalan sanaa. Sanan kautta näet Pyhä Henki, ”lapseksi asettamisen Henki” todistaa sinulle, että sinä olet Jumalan lapsi (Room. 8:16). Hän todistaa yhä uudestaan, että kasteen ja uskon kautta olet Kristuksessa, ja niin Hänen Isästään on tullut sinun taivaallinen Isäsi. Isä tahtoo kuulla huutosi ja rukouksesi, sekä vastata niihin. Ajattele rakas ystävä, miten suuresta asiasta on kysymys! Getsemanen ahdistuksessa Herra Jeesus itse huusi Isäänsä sanoen ”Abba, Isä” – siis ”Isi!” – ”kaikki on mahdollista sinulle…” (Mark. 14:36) Aivan samalla tavalla silloin, kun laki sinua kauhistaa, kun synti jylisee, kuolema sinua järkyttää ja perkele karjuu, alkaa Pyhä Henki sydämessäsi huutaa: ”Abba! Isä!” (Room. 8:15b; Luther, Martti: Galatalaiskirjeen selitys. Gal. 4:6.) Hän todistaa sinulle: kaikesta kauhusta ja ahdituksestasi huolimatta sinä kuitenkin olet Jumalan rakas lapsi. Ja Hän haluaa olla sinun rakastava Isäsi, joka kuulee heikoimmankin avunhuokauksesi, niin kuin voimakkaan huudon.

Jumalan perillisenä ja Kristuksen kanssaperillisenä

Mutta jos ja kun sinä olet Kristuksen veli ja sisar, ja Hänessä siis myös Jumalan lapsi, sinä olet myös tullut Hänen perillisekseen ja Kristuksen kanssaperilliseksi (Room. 8:17a). Saat periä Isältä kaiken sen, minkä Hän on luvannut.

Ajattele: Sinä, joka itsessäsi olet syntinen, olet Kristuksessa saanut syntisi anteeksi! Sinä, joka itsessäsi olet saastainen, olet saanut pukeutua Kristuksen pyhyyteen! Sinä, joka itsessäsi olet kelvoton elämään Jumalan yhteydessä, olet puettu Kristukseen (Gal. 3:27), saanut lahjaksi Kristuksen vanhurskauden, Hänen kelpaavuutensa Jumalan edessä! Sinä, joka itsessäsi olit kuollut, olet saanut tulla osalliseksi siitä ikuisesta elämästä, joka Kristuksessa on.

Kristukseen kastettuna ja uskon kautta sinulla on siis pelastuksen ja ikuisen elämän lahja! Ja vielä Pyhä Henki julistaa sinulle:”Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa?” (Room. 8:32) Jos ja kun rakastava taivaallinen Isäsi on antanut sinulle Poikansa Kristuksen, eikö Hän antaisi sinulle jokapäiväistä leipääsi, kaikkia elämäsi tarpeita? Kaikki mitä sinulla on – sinun ajallinen elämäsi, pelastuksesi, hengellinen elämäsi, jokapäiväinen ruokasi, juomasi ja asumisesi, hengellinen ravintosi – se kaikki on Hänen lahjaansa! Etkö sinä nyt siis olisi kokonaan Hänen käytössään, niin kuin Pyhä Henki Kristuksen omia kehottaakin: ”Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne”? (Room. 12:1) Kun sinä näin saat olla Kristuksessa ja kaikki mitä sinulla on, on Isältä tullut ja Hänen omaansa, etkö mielelläsi antaisi Hänen omastaan Hänen käyttöönsä? Eihän Hän, rakas Isäsi jätä sinua puutteeseen, vaan mielellään avaa sinulle taivaan ikkunat ja vuodattaa sinulle siunausta ylenpalttisesti (Mal. 3:10b).

Osallisena Kristuksen kärsimyksistä ja kirkkaudesta

Jos meille Kristuksen omina ja Jumalan lapsina kuuluu kaikki se, mikä Kristuksen on, saamme myös – niin kuin Pyhä Henki tässä sanoo – kärsiä Kristuksen kanssa (Room. 8:17b). Näin myös tapahtuu väistämättä. Kristuksen omana sinäkin varmasti tiedät, mitä  tämä tarkoittaa: saat joutua syrjään, vaietuksi, pahojen ja perättömien puheiden päähenkilöksi, jopa fyysisesti vainottavaksi. Muista kuitenkin silloin, mitä Henki apostolin suulla sanoo: ”Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan Henki lepää teidän päällänne. Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä tahi sentähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin; mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa.” (1. Piet. 4:14–16) Tämä kaikki on kärsimistä Kristuksen tähden ja Hänen kanssaan. Sinä et siis myöskään ole yksin kärsimyksissäsi, vaan yhdessä sinun syntiesi ja koko maailman syntien vuoksi kärsineen ja kuolleen Kristuksen kanssa. Ja juuri siksi – koska olet jäsen Hänen pyhässä seurakuntaruumiissan – olet tässä kaikessa koko Hänen taistelevan seurakuntansa kanssa. Kun yhtä Kristuksen seurakuntaruumiin jäsentä vainotaan, vainotaan Häntä itseään (Ap. t. 9:4) sekä Hänen seurakuntaansa.

Mutta tässä kaikessa sinä olet myös sinun syntisi ja koko maailman synnit voittaneen Kristuksen kanssa, kuoleman ja perkeleen voittaneen Kristuksen kanssa. Ja koska kerran voitto on Hänen, saat sinä Hänen koko seurakuntansa kanssa olla osallinen myös Hänen voitostaan. Hänet on nyt kirkastettu, otettu ylös taivaaseen. Siksi sinä saat Hänen seurakuntansa kanssa olla osallinen myös Hänen kirkastamisestaan (Room. 8:17b). Kristuksen tulemisen päivänä sinulla on pääsy taivaaseen, Hänen taivaallisen Isänsä ja sinun taivaallisen Isäsi luo. Siellä tulee kertakaikkisella tavalla ilmeiseksi, millainen asemasi Jumalan perillisenä on: ruumiisi lunastamisen myötä (Room. 8:23) se iankaikkinen elämä, joka sinulla Kristuksessa on jo nyt, tulee sinun osaksesi täydellisesti. Jos siis vielä nyt elät oman lihasi, maailman ja perkeleen kiusaamana, kuule nyt, mitä sana sinulle sanoo: ”Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti, meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.” (2. Kor. 4:17–18) Rakas ystävä, pysy Kristuksessa, Jumalan lapsena! Niin sinä voitat sen iankaikkisen elämän, jonka Kristus Jeesus on jo valmistanut sinulle, omalle rakkaalle veljelleen ja sisarelleen, Isän Jumalan lapselle (Ilm. 21:1–7). Aamen.

(Saarna on pidetty Samuelin luterilaisessa seurakunnassa Lahdessa 8.5.2016.)