Helatorstai (1. vsk), Mark. 16:14–20

Jeesus Kristus otettiin ylös taivaaseen

Johdanto

Helatorstain evankeliumin äärellä tarkastelemme nyt kahta asiaa. Ensiksi sana ilmoittaa, että Jeesus otettiin ylös taivaaseen. Toiseksi kuulemme, että tämän jälkeen Herra työskenteli opetuslastensa kanssa.

Jeesus otettiin ylös taivaaseen

Ensiksi Pyhän Hengen inspiroima evankelista siis kirjoittaa, että kuoleman voittanut Jeesus otettiin ylös taivaaseen. Päivän epistolassa Luukas kertoo tästä tapahtumasta vielä yksityiskohtaisemmin, niin kuin äsken kuulimme. Hän kirjoittaa, että Jeesus ”nostettiin ylös” (ἐπαίρω, epairō) ja pilvi ”alta tarttui” (ὑπολαμβάνω, hypolambanō) Häneen, toisin sanoen vei Hänet pois. Tämä kaikki tapahtui opetuslasten nähden. (Ap. t. 1:9) He saattoivat siis aivan silmillään katsella Jeesuksen menevän taivaaseen, niin kuin Luukas myös kirjoittaa: ”Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään…” (Ap. t. 1:10)

Mitä ihmisen järki tähän sanoo? ”Käsittämätöntä! Eihän kukaan ihminen voi nousta pilvessä taivaaseen.” On kuitenkin huomattava, ettei tässä puhuta kenestä tahansa ihmisestä. Kyse on Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan Pojasta. Mutta vaikka Hän on Jumalan Poika ja siis tosi Jumala, Hän on myös tosi ihminen: Hän on Jumala ja ihminen yhdessä ja samassa persoonassa. Hän on Isästä Jumalasta ikuisuudessa syntynyt Poika, joka sitten tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja Neitsyt Mariasta, ja syntyi ihmiseksi. Toisin kuin taivaaseen astuminen, jota kuulimme opetuslasten ihmetelleen, tämä Herran sikiäminen ja syntymä toki näyttivät aivan tavallisilta: siinä oli nuori nainen raskaana ja ajan tullen synnytti pojan. Mutta joka on kuullut enkelin ilmoittaman Jumalan sanan, että Jumalan Poika sikiää Pyhästä Hengestä ja neitsyestä (Luuk. 1:30–35), ja joka uskoo tähän sanaan, se tietää, että jo Kristuksen ihmiseksi tuleminen oli aivan ihmeellinen ja ainutkertainen tapahtuma, joka ylittää kaiken järjellisen käsityskyvyn. Ja kuitenkin sana sanoo, että juuri niin tapahtui. Eikö nyt tämä Jumalan Poika Kristus, joka näin ihmeellisellä tavalla oli tullut ihmiseksi tähän luomaansa maailmaan, voisi nyt myös kuulemallamme ihmeellisellä tavalla astua taivaaseen? Tokikaan ihmisen järki ei tavoita tätä ihmettä eikä tiedä, miten se voi olla mahdollista. Mutta sana kuitenkin sanoo, että niin tapahtui. Jätä sinäkin siis nyt järkesi päätelmät sikseen, kuule Jumalan varmaa ilmoitussanaa ja ota se uskossa vastaan! Sana sanoo: Jeesus Kristus otettiin ylös taivaaseen.

Mutta sitten on kysyttävä myös mitä tarkoittaa, että kun Jeesus otettiin ylös taivaaseen, Hän ”istui Jumalan oikealle puolelle.” (Mark. 16:19b) Mille ”oikealle puolelle”? Eikö Jumala ole Henki? (2. Kor. 3:17) Eikö Hän ole kaikkivaltias? Eikö Hän sellaisena ole kaikkien meidän konkreettisten paikkojemme tai suuntiemme tuolla puolen? Kyllä, juuri niin. Jumalan ”oikealla puolella” ei tässä tarkoitetakaan mitään taivaallista paikkaa, vaan Jumalan kaikkivaltiasta voimaa, joka täyttää taivaat ja maan. Jumalan oikealla puolella istumisella puolestaan tarkoitetaan sitä, että siinä istuva saa käyttää Jumalan kaikkivaltaa ja voimaa mitä täydellisimmällä tavalla. Mutta eikö Jumalan Pojalla ollut tämä jumalallinen valta jo ikuisuudesta? Oli toki. Mutta koska Kristuksessa Jeesuksessa Jumala ja ihminen ovat yhdessä persoonassa, korotettiin tässä Hänen ihmisluontonsakin taivaaseen. Opetuslapsethan aivan omilla silmillään saivat nähdä Hänen nousevan taivaaseen ihmisruumiissa – toki kirkastetussa ylösnousemusruumiissa, mutta kuitenkin ihmisruumissa. Ja nyt tultuaan otetuksi taivaaseen Herramme myös ihmisluontonsa puolesta sai kaiken kirkkauden, majesteetin, voiman ja vallan kaikkivaltiaana Kuninkaana ja Hallitsijana (Ps. 110:1–2). Toisin sanoen, taivaassa Isän luona, kirkkautensa valtaistuimella istuu nyt ihminen ja Jumala Jeesus Kristus, sinun veljesi, sinun syntiesi sovittaja ja sinun Vapahtajasi. Vaikka tässä maailmassa mitä tapahtuisi, Hänen on kuitenkin kaikki valta taivaassa ja maan päällä (Matt. 28:18). (Vrt. Yksimielisyyden ohje. 8. Kristuksen persoona, 27–28, 51, 61.)

Jeesus työskentelee yhdessä opetuslasten kanssa

Mutta sitten toiseksi me kuulemme asian, joka edellä sanotun valossa kuulostaa merkilliseltä. Markus kirjoittaa, että Herra vaikutti opetuslasten kanssa – tai niin kuin sana kuuluu, ”työskenteli yhdessä” (συνεργέω, synergeō) heidän kanssaan. Tästä herää kysymys: Miten Herra Jeesus saattoi nyt tällä tavalla työskennellä yhdessä opetuslastensa kanssa? Eikö Hän juuri edellä ollut astunut ylös taivaaseen Isän luo? Miten tähän vastataan?

Vastaus liittyy juuri siihen, mitä edellä kuulimme: Jeesuksella Kristuksella on kaikki valta. Hänet otettiinkin ylös taivaisiin ja Hän istui valtaistuimelleen, että Hän jumalallisessa kaikkivaltiudessaan voisi täyttää kaiken ja olla kaikkialla, niin kuin Pyhä Henki apostolin suulla lausuu: ”Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki.” (Ef. 4:10) Psalmissakin sanotaan: ”Herra, meidän Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa, sinun, joka olet asettanut valtasuuruutesi taivaitten ylitse!” (Ps. 8:2) Jeesus Kristus ei siis taivaaseen astututtuaan ole sillä tavalla poissa meidän luotamme, että Hän ainoastaan istuisi ylhäällä taivaassa. Päinvastoin – sanotaan se vielä – Hän täyttää kaiken ja on kaikkialla. Ja missä hän onkin, Hän on siellä kaikessa majesteettisuudessaan, Jumalana ja ihmisenä. Miten se on mahdollista? Sitä ei sinun järkesi voikaan käsittää. Jätä siksi taas järkesi ääni sikseen ja kuule Raamatun sanaa, joka tämän kaiken sinulle selvästi ja varmasti ilmoittaa. (Vrt. Luther, Martti: Kirkkopostilla II. Helatorstai. Ensimmäinen evankeliumisaarna; Yksimielisyyden ohje. 8. Kristuksen persoona, 68.)

Koska Jumalan voima – jota käyttämään Kristus Jeesus on nyt siis asetettu – on kaikkialla, voi Kristus Jeesus myös olla ja työskennellä opetuslastensa kanssa. Pyhä Henki saarnaakin apostolin suulla, että Jumala herätti Kristuksen ”kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää.” (Ef. 1:20–23) Hän siis sanoo, että Jeesus Kristus on paitsi kaiken pää ja hallitsija, mutta että Hän on myös seurakunnan pää. Toisin sanoen, Hän ei ole poissa opetuslastensa luota, vaan mitä läheisimmässä elämänyhteydessä heidän kanssaan – niin kuin luonnollisessakaan elävässä ruumiissa pää ei ole irrallaan, vaan juuri elämänyhteydessä muiden jäsenien kanssa.

Mutta millä tavalla Herra sitten on ja työskentelee omiensa kanssa? Tämä on tärkeä kysymys, sillä eihän sinua hyödytä, että Kristus kaikkivaltiudessaan on kaikkialla, jos et tiedä, mistä sinä saat Hänet itsellesi. Mutta evankelista lausuu tämän meille: ”Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta.” (Mark. 16:20) Jumalan sanassa ja sen puhtaassa saarnassa Herra Jeesus Kristus on läsnä. Sanan kautta Hän tahtoo tulla sinun luoksesi joka aamu, joka päivä ja ilta. Ja juuri sanansa välityksellä – kun sitä kuullaan – Kristus tahtoo antaa sinulle myös uskon lahjan (Room. 10:17). Lue sinäkin siksi joka päivä Jumalan sanaa, joka Raamatussa meille on annettu! Ja tule säännöllisesti kirkkoon kuulemaan sanaa ja sen saarnaa! Siinä sinä saat itsellesi kuolemasi voittajan Kristuksen Jeesuksen lahjoineen.

Ja vielä: Juuri siksi, että Herra Jeesus Kristus otettiin ylös taivaaseen ja kaikkivaltiaana hallitsee Jumalan oikealla puolella, juuri sen vuoksi Hänen elävä ruumiinsa ja verensä voi nyt olla läsnä olevana myös ehtoollisen sakramentissa. Joku varmaan kysyy: ”Miten Herra voi yhtäaikaa olla taivaassa ja kuitenkin Hänen ruumiinsa ehtoollisessa, vieläpä niin monissa ehtoollispöydissä, niiden monissa ehtoollisleivissä?” Tätä ihmettä me emme voi tavoittaa, koska – niin kuin Luther sanoo – ”emme tiedä Jumalan mahtia. Hänen vallassaan on kyllä löytää tapa, jonka mukaan molemmat ovat totta, nimittäin Kristus on taivaassa ja hänen ruumiinsa ehtoollisessa.” (Luther, Martti: Kristuksen ehtoollisesta. Suuri tunnustus. WA 26, 317.) Uskonpuhdistaja selittää edelleen: ”Havaitsemistapamme on sellainen, että taivas silmillä katsoen on korkealla ylhäällä ja ehtoollinen täällä alhaalla maan päällä […] Me kyllä itsekin tiedämme, että silmillä katsoen se ei voi olla ylhäällä, mikä on alhaalla ja päinvastoin. Tämä on ihmisen näkökyvyn ulottuvilla oleva tapa. Mutta Jumalan sana ja teko ei kulje tätä rataa eikä seuraa meidän silmämme näkökykyä, vaan se on käsittämätön kaikkien ihmisten, jopa enkelienkin ymmärrykselle. Niin Kristus ei ole taivaassa eikä ehtoollisessa meidän näkemällämme tavalla, eivätkä meidän ruumiilliset silmämme kykene arvioimaan mitä täällä ja siellä oleminen oikein tarkoittavat.” (WA 26, 318) Mutta vaikka sinä et ymmärrä, miten tämä kaikki on mahdollista, saat kuitenkin Jumalan ilmoitussanasta kuulla, että se on totta! Se on mahdollista, koska Kristus Jeesus, Jumala ja ihminen hallitsee kaikkivaltiudessaan. Ja se on totta juuri sitä varten, että sinulla, joka tarvitset Kristusta ja Hänen anteeksiantamustaan, ehtoollisen sakramentissa olisi Hänen tosi ruumiinsa ja verensä syntiesi anteeksi antamiseksi. (Yksimielisyyden ohje. 7. Pyhä ehtoollinen, 105–106.)

Näin ylösnoussut ja taivaaseen astunut Herra Jeesus Kristus siis sanansa ja sakramenttiensa kautta tänäänkin on läsnä meidän keskellämme ja tekee työtään, aivan niin kuin Hän ”työskenteli yhdessä” opetuslasten kanssa. Kun tänäänkin Hänen apostoliensa seuraajat seurakunnassa saarnaavat, Herra itse on siinä ja tekee työtään. Kun apostolien seuraajat seurakunnassa jakavat Kristuksen ehtoollisen sakramenttia, ”Hän on läsnä ruumiissaan ja veressään testamenttinsa sanan voimasta.” (Yksimielisyyden ohje. 8. Kristuksen persoona, 29.) Siinä Hän antaa sinun syntisi anteeksi. Siinä Hän pitää sinut omassa yhteydessään, jäsenenä siinä pyhässä Ruumiissaan, jolle Hän, Pää, itse antaa elämän.

Lopuksi

Rakas kristitty, helatorstain evankeliumi tarjoaa sinulle valtavan suuren lohdutuksen. Sinulle, joka olet heikko, sana julistaa: Kristus Jeesus on otettu ylös taivaaseen, että Hän, kaikkivaltias Herra olisi sinun voimallinen Kuninkaasi ja Herrasi. Sinulle, joka tunnet mahdottomuutesi etkä kykene itseäsi pelastamaan, sana julistaa: Kristus Jeesus on otettu ylös taivaaseen, että Hän tulisi sinun luoksesi sanassaan ja sakramentissaan, antamaan syntisi anteeksi ja ikuisen elämän lahjan. Sinulle, joka tunnet jääneesi yksin, sana julistaa: Kristus Jeesus on otettu ylös taivaaseen, että Hän sanansa ja sakramenttinsa kautta olisi sinun kanssasi tänään, ja enemmänkin, että Hän niin myös pitäisi sinut siinä seurakunnassaan, jonka Pää Hän itse on, ja jossa Hän antaa sinulle yhteyden itseensä ja samalla myös kaikkiin muihin, jotka Hän on pelastanut. Tästä kaikesta me kiitämme ylistämme Jumalaa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. ”Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen.” (1. Piet. 4:11)

(Saarna on pidetty Samuelin luterilaisen seurakunnan helatorstain seuroissa Hollolassa 5.5.2016.)