Pääsiäispäivä (1. vsk), Luuk. 24:1–12

Jumala ja ihminen, kuoleman voittaja

Kristus, Jumalan ikuinen Poika tuli ihmiseksi ihmisten maailmaan. Hän tuli maailman pimeyteen, että Hän olisi maailman Valo (Joh. 8:12). Hän sikisi neitsyen kohdun pimeydessä. Hän syntyi tosi ihmisenä Betlehemin yön pimeydessä, sai ensimmäisen leposijansa eläinten luolan hämärässä.

Ajallisen vaelluksensa lopulla Jeesus Kristus, maailman Valo astui pimeään, kuoleman pimeyteen. Jumalan Poika, joka oli tullut tosi ihmiseksi ja maannut seimessä, Betlehemin luolan pimeydessä, kuoli nyt ihmisen kuoleman ja Hänet laitettiin makaamaan hautaluolan pimeään.

*

Kristus, Jumalan ikuinen Poika tuli ihmiseksi ihmisten maailmaan. Hän on ”Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra” (Ap. t. 17:24). Ja kuitenkin Hän tuli pieneksi ihmislapseksi, jolla on ihmisruumis, ja joka tarvitsi ruumiinsa suojaksi vaatteet ja kapaloiden kiinteän turvallisuuden, kun äidin kohdun ahdas ja turvallinen lämpö oli jäänyt taakse (Luuk. 2:12)

Kristus oli tullut tosi ihmiseksi, ruumiilliseksi, että Hän saisi kuolla ihmisen kuoleman. Siksi Jumalan Poika, joka Betlehemissä käärittiin kapaloihin, tuli nyt käärittäväksi kuoleman vaatteeseen, käärinliinaan.

*

Kun Jumalan ikuinen Poika tuli ihmiseksi, Hän siis tuli äidin kohtuun, ruumiiseen, pimeyteen, luolan ahtauteen, vaatteisiin, äidin syliin ja vanhempien hoitoon, kasvatukseen, ajalliseen elämään. Hän on Jumala, synnitön, puhdas ja pyhä. Ja kuitenkin Hän tuli ihmiseksi, että saisi tulla kantaa ihmisten synnit, tulla synniksi syntisten puolesta (2. Kor. 5:21). Siksi Hän tuli myös ihmisen kipujen mieheksi ja ihmisen sairauden tuttavaksi, kärsimykseen sekä viimein kuolemaan (Jes. 53:3–5), käärinliinoihin ja hautaluolan pimeään. Näin Hän, Jumala tuli osalliseksi kaikesta siitä, mikä ei kuulu jumalallisen luonnon elämään, vaan ainoastaan ihmisen elämään. Miksi Hän teki niin? Sinun vuoksesi. Hän teki niin, sillä sinä ihminen olet siinnyt äidin kohdussa, olet ruumiillinen, elät maailman pimeydessä, tietyssä paikassa, tarvitset vaatteiden suojaa ja lämpöä, äidin ja isän hoitoa, kasvatusta ja oppimista, sekä elät tämän maailman ajassa. Hän teki niin, sillä niin tämän maailman synnin kuin oman syntisikin tähden sinä tunnet kipua ja kärsimystä. Hän teki niin, sillä synnin palkkana sinäkin viimein kuolet (Room. 6:23), sinutkin puetaan liinaisiin vaatteisiin ja haudan pimeään.

Mutta tänään me riemuitsemme: Jeesus Kristus voitti kuoleman! Häntä eivät pidättäneet tiiviisti käärityt pellavaliinat sen paremmin kuin haudan luolakaan suurine kivisine ovineen. Uudessa, hengellisessä, mutta aivan todellisessa ylösnousemusruumiissaan Jeesus Kristus nousi ylös ja läpäisi nuo kuoleman käärinliinat (Luuk. 24:12) sekä haudan sinetöidyn kiven (ks. Matt. 27:66–28:6). Toisin sanoen Hän, ihminen teki sellaista, mikä on ihmiselle mahdotonta ja minkä vain Jumala voi tehdä. Isä herätti Hänet kuolleista (Room. 6:4; 8:11; ks. myös kr.: Matt. 16:21; 17:23; 26:32). Hän heräsi kuolleista (Mark. 9:31; Luuk. 18:33). Hän, Jumala ja ihminen Kristus Jeesus, ”esikoinen kuoloon nukkuneista” nousi esikoisena myös ylös, että Hän niin valmistaisi kuolevalle ihmiselle voiton kuoleman kahleista, ja että ihmiset Hänessä saisivat tulla osallisiksi Jumalan elämästä ja ylönousemuksesta (1. Kor. 15:20–23).

*

Kun Kristus, Jumalan ikuinen Poika tuli ihmiseksi ihmisten maailmaan, ilmestyi Jumalan enkeli ilmestyi jouluyön pimeydessä paimenille. Hän ilmoitti suuren ihmeen: Kristus on syntynyt ihmiseksi (Luuk. 2:9–12).

Kun ihminen Jeesus Kristus voitti ihmisen kuoleman ja nousi kuolleista niin kuin vain Jumala voi nousta, ilmestyivät Jumalan enkelit pääsiäisaamun pimeydessä naisille. He ilmoittivat suuren ihmeen: Jumala ja ihminen Kristus Jeesus oli ristiinnaulittu – siis aivan kuollut niin kuin ihmiset – , mutta nyt Hän oli noussut ylös ja eli (Luuk. 24:4–7).

*

Noustuaan ylös on Jeesus Kristus, kuoleman voittaja lähettänyt tämän saman ilosanoman koko maailmaan. Hän on lähettänyt sen niin, että sinä ihminen, jotka vielä olet maailmassa, voit sen aivan henkilökohtaisesti vastaanottaa.

Herra Kristus on lähettänyt lähettiläänsä, joiden kautta Hän saarnaa: Hän, Jumala on tullut ihmiseksi sinun, ihmisen tähden. Hän, synnitön on tullut synniksi sinun, syntisen tähden. Hän, iankaikkinen Jumala on kuollut sinun, syntisairautesi vuoksi kuolevan ihmisen tähden. Ja tosi ihmisenäkin Hän on nyt noussut kuolleista, että sinä kuolemaan nukkuessasikaan et kuolisi ikuisesti, vaan eläisit ikuisesti.

Herra Kristus on lähettänyt lähettiläänsä, jonka kautta Hän on itse kastanut sinut pyhällä kasteellaan. Siinä sinä olet siis yhdessä Hänen kanssaan haudattu kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää sinunkin uudessa elämässä vaeltaman. Näin sinun vanha ihmisesi on nyt Kristuksessa naulittu Hänen ristiinsä ja kuoletettu. Sinä olet tullut osalliseksi Kristuksen Jeesuksen, kuoleman voittajan ikuisesta elämästä ja ylösnousemuksesta. (Room. 6:4–9)

*

Rakas ystävä, sinä Kristuksen oma, kaikki on nyt valmista! Jeesus Kristus on valmistanut sinulle syntien sovituksen, täydellisen lunastuksen synnistä, pahasta perkeleestä ja kuolemasta. Hän on ottanut sinun kuolemasi itselleen, voittanut sen ja valmistanut sinulle pääsyn ikuiseen elämään kolmiyhteisen Jumalan yhteydessä. Pyhässä sanassaan ja uudestisyntymisen pesussaan (Tiit. 3:5) Hän on nyt myös antanut tämän kaiken sinulle, aivan henkilökohtaisesti. Pidä nyt siis itseäsi kuolleena synnille, mutta elävänä Jumalalle Jeesuksessa Kristuksessa (Room. 6:11), joka on kuollut, mutta elää ikuisesti. Ota tänäkin päivänä vastaan Hänen eläväksitekevät lahjansa. Vahvistu Jeesuksen Kristuksen, sinun kuolemasi voittajan yhteydessä, Hänen ikuisessa elämässään. Hänelle kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen.

(Saarna on pidetty Samuelin luterilaisessa seurakunnassa Lahdessa sekä Jesajan luterilaisessa seurakunnassa Jyväskylässä 27.3.2016.)