20. sunnuntai helluntaista (3. vsk), Joh. 7:40–52

Kuule Kristuksen sanaa!

Kristus, Jumalan Poika on tullut ihmiseksi. Toisin sanoen Hän on ihminen, mutta ei vain ihminen, vaan Jumala ja ihminen. Jumalan Poika on tullut ihmiseksi, että Hän pelastaisi ihmiset. Tämä on totta.

Mutta kuinka moni epäileekään tätä! Kuulimme, miten Johannes kertoo: kansassa syntyi eripuraisuutta Hänen tähtensä (Joh. 7:43). Riideltiin sen kysymyksen johdosta, kuka Jeesus on. Niin on nykyäänkin. Moni kysyy: ”Miten muka joku voisi olla Jumala ja ihminen samassa persoonassa?” Tämän kysymyksensä vuoksi moni jääkin epävarmuuteen siitä, kuka Jeesus on. Joku sanoo, että asia on niin vaikea, ettei siitä voi saada varmuutta. Toinen esittää, että olisi jopa aivan ylimielistä väittää tietävänsä miten asia on. Sanotaan, että siksi onkin parempi jäädä tämän kysymyksen äärellä vain etsijäksi ja kyselijäksi. Mutta mitä tästä asiasta todella pitäisi ajatella? Yhtäältä onkin aivan oikein sanoa, että asia on ihmisjärjelle vaikea. Niin, sitä tosiasiaa, että Jeesus Kristus on Jumala ja ihminen, on ihmisen järjellä jopa täysin mahdotonta ymmärtää. Mutta toisaalta on myös aivan väärin sanoa, että asiasta ei voi saada varmuutta, sillä siitä voi saada varmuuden! Nyt me kysymme: miten? Vastaus on yksinkertainen: Kuulemalla Kristuksen itsensä sanaa.

Nimittäin kun Kristus on tullut ihmiseksi, että Hän pelastaisi ihmiset, niin juuri ihmisten tähden Hän myös käyttää kaikille ihmisille ymmärrettävää kieltä. Mutta niin kuin Hän todellisena ihmisenä ja ihmiseltä näyttävänäkin on enemmän kuin tosi ihminen, siis tosi Jumala, niin on myös Hänen puheensa laita. Hänen puheensa on kyllä aivan selvää, hänen kuulijoilleen tuttua Lähi-Idän kieltä, mutta silti se on jotakin aivan muuta kuin ihmisten puhe. Se on jumalallista puhetta ihmisen kielellä. Ihmeellinen on Jumala armo ihmistä kohtaan, että Hän näin on ilmoittanut meille sanansa!

Mutta juuri siksi, että Jeesus on tosi ihminen ja näyttääkin tavalliselta mieheltä, juuri siksi moni haluaa nähdä Hänessä vain sen, mikä ulkoisesti voidaan nähdä. Siksi moni sanoo: ”Jos Jeesus ehkä onkin vähän erityisempi ihminen kuin muut, Hän on kuitenkin vain ihminen.” Ja sitten: koska Kristuksesta puhuttaessa puhutaan Jumalan elävästä Sanasta, aivan sama arvioinnin tapa kohdistuu usein myös Kristuksen sanaan ja sen saarnaan. Moni nimittäin sanoo, että saarnat, joita jumalanpalveluksessa kuullaan, ovat vain ihmisten puhetta. Jopa jotkut kristityt kysyvät: ”Miten te luulette voivanne väittää, että teillä voi olla Jumalan sana ja sen oikea oppi? Ihmisiähän ne teidänkin saarnaajanne vain ovat! Eivät kai teidän pappinne ole sen virheettömämpiä ihmisiä kuin muutkaan?” Mitä tähän vastataan? Ei tietenkään meistä kukaan ole tai saa luulla olevansa itsessään virheetön ihminen tai erinomaisempi kristitty kuin muut! Mihin me silloin tarvitsisimme messuakaan, syntien anteeksiantamuksen paikkaa? Mutta kun meitä näin arvostellaan, arvostelijat eivät ota huomioon, että Herra Kristus on itse antanut meille pyhän sanansa. Hän on myös asettanut pyhän saarnaviran, jonka kautta Hän itse tahtoo puhua. Nimittäin se sana, jota saarnataan, on Hänen sanansa. Sen vuoksi, kun tätä sanaa saarnataan, niin silloin Herra Jeesus Kristus itse puhuu. Toki asia on tietenkin toinen silloin, jos pastorit alkavat saarnata omiaan, eivätkä enää Jumalan sanaa ja yksin Jumalan sanaa. Ehkä jossakin pidetäänkin opetuksia siitä tai tästä ajankohtaisesta kysymyksestä, perunanviljelystä, nykyaikaisesta elämänhallinnasta, jostakin uudesta, hengelliseksi julistautuvasta kirjasta. Samalla Kristuksen sana jää näin usein syrjään. Silloin onkin kysymys vain ihmisten puheesta. Mutta apostolisen saarnaviran tehtäväksi Kristus on antanut saarnata Hänen sanaansa. Meidän tehtävämme on puhua siinä, missä Hänen sanansa puhuu, ja vaieta siinä, missä Hänen sanansa vaikenee. Tämä on valtavan lohdullinen asia saarnaajalle, sillä näin Hänen ei tarvitse yrittää itse keksiä ohjelmajulistustaan. Tämä on valtavan lohdullinen asia myös koko seurakunnalle, sillä näin sinä ihminen voit omalla äidinkielelläsi kuulla, mitä Herra Jeesus sinulle puhuu.

Vaikka ihmiset pitäisivät Jeesuksen puhetta vain tavallisen ihmisen puheena, on Hänen sanansa kuitenkin vaikuttava. Evankeliumista kuulimme ylipappien ja fariseusten palvelijoista, jotka oli lähetetty ottamaan Jeesusta kiinni (Joh. 7:32). Nämä miehet tulivat Jeesuksen luo ja kuulivat Hänen puhettaan. Ja kun he kuulivat Hänen puhettaan, he tajusivat: tässä on jotakin enemmän kuin vain tavallinen ihminen. Jeesuksen puheen voima oli niin suuri, että nämä ylipappien ja fariseusten palvelijat eivät siis ainoastaan huomanneet Herran puheen ihmeellisyyttä. He myös jättivät tekemättä sen, mikä heille oli tehtäväksi annettu. He eivät ottaneet Jeesusta kiinni, eivätkä edes voineet ottaa. Heitä vastassa oli suurempi voima. He siis palasivat tyhjin käsin isäntiensä luo, eivätkä kuitenkaan palanneet tyhjin käsin, sillä heillä oli valtavan suuri asia tuotavanaan: todistus Jeesuksesta. He sanoivat: ”Ei ole koskaan ihminen puhunut niin, kuin se mies puhuu.” (Joh. 7:46) He todistivat isännilleen, siis itselleen suuren neuvoston jäsenille. He todistivat siitä huolimatta, että he näin asettivat itsensä suoranaiseen vaaraan Jeesusta vainoavien johtajiensa edessä. Kaikki tämä, vakuuttuminen Jeesuksen ihmeellisyydestä ja siitä seuraava todistus, kaikki tämä oli Herran työtä heissä.

Huomaatko mitä ihmeellistä tässä tapahtuu? Huomaatko, miten Jumala osoittaa evankeliuminsa vastustajat valehtelijoiksi? Evankeliumitekstin edellä Johannes on kirjoittanut, että Jeesus oli puhunut temppelissä yhteydestään taivaalliseen Isäänsä. Hän oli sanonut, että itsestään Hän ei ole tullut, vaan että Hän on Isästä. Taivaallinen Isä on lähettänyt Hänet maailmaan. (Joh. 7:28–29) Juuri tämän puheen vuoksi ylipapit ja fariseukset tahtoivat nyt ottaa Jeesuksen kiinni ja tuomita Hänet jumalanpilkkaajana. He siis tahtoivat saada Jeesuksen kiinni Hänen sanoistaan. Ja kuitenkin juuri Jeesuksen sanat ja Hänen puheensa ovat se väline, joilla Hän tässä tekee tyhjäksi kaikki nämä perkeleen juonet. Jouduttiin myöntämään: ”Ei ole koskaan ihminen puhunut niin, kuin se mies puhuu.”

Rakas ystävä, oletko sinä väsynyt tämän maailman turhiin puheisiin? Oletko väsynyt ihmisten mielipiteiden, kertakäyttömusiikin, kertakäyttöviihteen, sosiaalisen median päivitysten tai juorulehtien tyhjään sanatulvaan? Jos olet väsynyt, niin tule Jeesuksen luo! Hän näet tahtoo puhua sinulle. Ja kun tulet, älä pelkää kuulla sitä, mitä Hän sanoo. Äläkä pelkää itsekin lukea pyhästä Raamatusta sitä, mitä Hän sanoo. Nimittäin sanassaan Jeesus Kristus, Jumala ja ihminen puhuu sellaista kieltä, jota sinä ihminen voit ymmärtää. Ja kuitenkin Hän puhuu aivan eri lailla kuin ihmiset, eri lailla kuin tämä maailma puhuu. Hänen sanansa on vaikuttava!

Kun Herra Jeesus puhuu, Hänen sanansa on voimallinen avaamaan sinun korvasi kuulemaan, mitä Hän sanoo. Hänen sanansa on voimallinen avaamaan myös sinun sydämesi kuulemaan, mitä Hän sanoo. Ja kun Herra Jeesus puhuu, Hänen sanansa on voimallinen vapauttamaan sinut kaikesta pahasta. Siksi, kun perkele, maailma ja oma lihasi sinua kiusaavat ja viettelevät, kuule heti Herran Jeesuksen sanaa, lue heti Herran Jeesuksen sanaa! Herran Kristuksen jumalallinen ja vaikuttava sana näet ajaa pakosalle perkeleen ja kaikki hänen joukkonsa. Herran sana vaikuttaa sen, että sinä pääset pahasta, etkä myöskään itse tee sitä pahaa, mihin maailma tai oma lihasi sinua kehotti. Ja vielä Kristuksen sana vakuuttaa, että sinun kaikki syntisi on sovitettu Hänen ristinkuolemassaan. Näin sana tekee nytkin! Sinut on lunastettu tämän maailman turhasta vaelluksesta ja omastasi turhasta vaelluksestasi. Sinut on lunastettu Kristuksen kalliilla sovintoverellä. (1. Piet. 1:18–19) Sinä olet kasteessasi saanut pukeutua Kristuksen pyhyyteen (Gal. 3:27). Olet saanut Pyhän Hengen asumaan sydämessäsi. Sinä olet Jumalan lapsi, olet pelastettu! Aivan joka hetki saat uskoa: tänäänkin, juuri nytkin Kristuksen veri puhdistaa sinut kaikesta synnistä! (1. Joh. 1:7) Ja vielä Kristuksen sana vakuuttaa sinulle senkin, että Herra tahtoo antaa sinulle jokapäiväisen leipäsi, myös tänään (Matt. 6:11). Siksi sinun ei tarvitse yrittää hankkia itsellesi mitään lihan käsivarrella, omin avuinesi, ei rahaa, ei ruokaa, ei kotia, ei vaimoa tai miestä, ei mitään. Herran sana näet vakuuttaa: Hän tahtoo antaa sinulle sen, mitä sinä tänään tarvitset. Kuule siis Jeesuksen sanaa! Tämä sana on vaikuttava, se on voimallinen tekemään sinut aivan autuaaksi, niin kuin se itse sanoo: ”Autuas se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on; sillä aika on lähellä!” (Ilm. 1:3) Ja kun Herra Jeesus näin sanassaan sinulle puhuu, on Hänen sanansa sitten voimallinen myös avaamaan sinun huulesi, että sinunkin suusi voi rohkeasti julistaa Hänen kiitostaan (Ps. 51:17), jopa aivan Hänen vihollistensa keskellä. Tämä kaikki on Kristuksen Jeesuksen ja Hänen pyhän sanansa työtä. Olkoon Hän ylistetty ikuisesti Isän ja Pyhän Hengen kanssa. Aamen.

(Saarna on pidetty Samuelin luterilaisessa seurakunnassa Lahdessa 11.10.2015.)