Septuagesima (3. vsk), Luuk. 17:7-10

Herra ja Hänen palvelijansa

Päivän evankeliumissa Jeesus puhuu palvelijasta, joka toimii isäntänsä työssä. Hän käyttää kreikan sanaa δοῦλος (doulos), jolla tarkoitetaan paitsi palvelijaa myös orjaa. Tässä onkin siis kyse sellaisesta palvelijasta, jonka kaikki aika, työ ja koko elämä kuuluvat hänen isännälleen.

Jeesus sanoo, että tämä palvelija tai orja on asetettu palvelemaan isännän pellolla kyntötöissä, taikka laitumella, laumaa paimentamassa. Kyntämisen ja paimentamisen lisäksi hänen on vielä palveltava isäntää kolmannellakin tavalla: Hänen on tarjoiltava isännän pöydässä, kunnes tämä on syönyt ja juonut. Tämä kaikki kuuluu itsestäänselvänä osana palvelijan työhön isännän talossa. Vasta kaiken tämän tehtyään palvelija saa itse syödä ja juoda. Kukaan ei odota, että isäntä edes kiittää palvelijaansa tästä työstä. Tämähän tekee vain sen, mikä hänen tehtäviinsä isännän palvelijana kuuluukin.

Mitä Jeesus tällä kaikella tarkoittaa? Kuka on tuo vertauksen suuri Herra ja isäntä? Ketkä ovat hänen palvelijoitaan? On tärkeää huomata, että Jeesus puhuu tämän vertauksen opetuslapsilleen, apostoleilleen (vrt. Luuk. 17:1, 5). Jeesus itse on tuo suuri Herra, ja nämä miehet, jotka Hän on valinnut apostoleikseen, he ovat Hänen palvelijoitaan ja orjiaan.

Herra kuvaa tässä apostoliensa tehtävät tarkasti. Heidän työnsä on ensinnäkin kyntämistä. Apostoli Paavali vahvistaakin tämän, kun hän kirjoittaa korinttolaisille: ”Sillä me olemme Jumalan työtovereita; te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus.” (1. Kor. 3:9) Tätä Jumalan viljelysmaata apostolit on lähetetty kyntämään. Toiseksi, apostolien työ on paimentamista: Herran seurakunta on Hänen laumansa, jossa Hän itse on ylimmäisenä Paimenena. Hän on kuitenkin asettanut laumansa kaitsijoiksi apostoliset palvelijansa. He paimentavat laumaa Herransa sanalla. (Joh. 21:15-17) Kolmanneksi, apostolien työ on myös Herran pöydässä palvelemista, siis Hänen omiensa ruokkimista Hänen pyhillä lahjoillaan.

Työtä on siis paljon. Mutta kuitenkaan Herran apostolin ei kuulu vaatia tai odottaa, että hän tällä palveluksellaan ansaitsisi mitään Jumalan edessä. Taivaallinen Isäntä ei ole hänelle mitään velkaa. Kaikki Hänen palvelijansa ovat itsessään ansiottomia. He tekevät vain sen, mitä Isäntä oli heille tehtäväksi antanutkin.

Kukaan ei siis voi omalla kristillisellä aktiivisuudellaan tai hyvälläkään palveluksellaan ansaita pelastusta tai siunausta. Tämä koskee juuri apostoleita ja heidän seuraajiaan seurakunnan kaitsijan virassa, seurakunnan pastoreita. Mutta tämä koskee aivan yhtä hyvin myös kaikkia muitakin kristittyjä. Mitä pelastuksen asiaan tulee, me kaikki olemme Jumalan edessä täysin ansiottomia ja riippuvaisia yksin Hänen armostaan.

Mutta juuri siksi, että Herran palvelijoilla ei ole eikä voi olla mitään omaa ansiota Herransa ja Isäntänsä edessä, juuri siksi Isäntä antaa heille kaiken lahjaksi. Itse asiassa jo se, että joku ylipäätään saa olla Herran palvelija, on Hänen armoaan ja hyvää lahjaansa.

Jumala on lähettänyt ikuisen Poikansa Jeesus Kristuksen maailmaan, että tämä olisi Hänen palvelijansa. Kristus, joka on itse Jumala, on tullut ansiottomaksi orjaksi ja palvelijaksi. Hän on tullut jopa kärsiväksi palvelijaksi. Hän on ottanut päälleen meidän laiminlyöntimme, rikkomuksemme ja syntimme. Hän on tullut rangaistavaksi meidän puolestamme, että meillä olisi rauha ja parantuminen Hänen haavoissaan. (Jes. 53:5)

Jeesus siis sanoo tässä, että palvelijan tehtäviin kuuluu kyntää. Nyt Hän on itse tullut maailmaan taivaallisen Isänsä Palvelijaksi, että Hän saisi kyntää. Kaikille vähänkään maataloutta tunteville on selvää, että pelto täytyy ensin kyntää, ja vasta sitten siihen voidaan kylvää. Lopulta sitten saadaan myös niittää sato. Jeesus on tullut, että saisi kyntää ja muokata meidän sydämemme kovettuneen maan lakinsa sanalla. Eihän Hän tullut kumoamaan Jumalan lakia, vaan pikemminkin täyttämään sen (Matt. 5:17). Hän on tullut olemaan taivaallisen Isäntänsä täydellinen Palvelija, joka kuuliaisessa elämässään täydellisesti täyttää Herransa tahdon. Mutta Jeesus on ollut kuuliainen ja täyttänyt Isänsä tahdon myös toisella tavalla, kärsimyksessään ja ristinkuolemassaan. Ristinkuolemassaan ja ylösnousemuksessaan Hän on sovittanut sinun kuuliaisuuden puutteesi, sinun syntisi. Jeesus on tullut, että saisi antaa sinulle oman vanhurskautensa sinun syntisi sijaan. Ja nyt Hän on kyntänyt meidän sydämemme lain sanalla. Hän on tehnyt niin juuri osoittaakseen meille, että me tarvitsemme Häntä ja Hänen armoaan. Hän on tullut kyntämään juuri siksi, että sinun sydämesi olisi se hyvä maa, johon myös Hänen pyhän verievankeliuminsa kylvetty sana saisi juurtua, tuoda pelastuksen ja tuottaa vielä moninkertaisen hedelmänkin (Luuk. 8:8, 15).

Ja kun me näin olemme evankeliumin kautta saaneet tulla Kristuksen omiksi, on Hän sitten tullut myös meidän Paimeneksemme ja Kaitsijaksemme. Tämän pyhän Palvelijansa Jeesuksen taivaallinen Isä on lähettänyt paimentamaan meitä, jotka ennen vaelsimme eksyksissä niin kuin lampaat (Jes. 53:6) emmekä omin neuvoin tienneet tietä. Jeesus on tullut meitä etsimään, kantamaan, kärsimään, turvaamaan ja johtamaan lopulta perille. (Luuk. 15:4-6)

Ja vielä: Herra Jeesus on tullut palvelijaksi, joka kaiken tämän tehtyään myös vyöttäytyy, asettaa meidät aterioimaan ja palvelee meitä omassa pyhässä pöydässään (Luuk. 12:37; 22:27). Hän on tullut meidän palvelijaksemme, mutta myös meidän ruoaksemme. Ehtoollispöydässään Hän itse tarjoaa meille oman pyhän ruumiinsa ja verensä syntiemme anteeksiantamiseksi ja ikuiseksi elämäksemme.

Juuri tähän Kristuksen armolliseen palvelustyöhön nyt perustuukin se, että me saamme olla Hänen palvelijoitaan, Hänen, joka on myös taivaallinen Kuningas. Mutta on tärkeää huomata, millasta palvelijana oleminen on: Se ei ole pelkästään työtä tai vaatimusten täyttämistä. Palvelijana tai orjana olemiseen kuuluu ensin se, että talon isäntä antaa palvelijalleen kaiken, mitä tämä tarvitsee. Palvelija saa asua isäntänsä talossa ja olla osallinen sen turvasta, lämmöstä ja ravinnosta. Isäntä ottaa vastuun palvelijastaan ja pitää hänestä huolen. Ja sitten hän lähettää palvelijansa myös työhön. Siksi kaikki palvelijan työ ja palvelus nouseekin juuri isännän hyvyydestä häntä kohtaan, ei voiton tai oman hyödyn tavoittelemisesta.

Näin on myös Jumalan palvelijoiden laita. Evankeliumin sanalla Herra on kutsunut meidät yhteyteensä, sekä tehnyt meidät osallisiksi ikuisesta valtakunnastaan. Ja koska olemme näin tulleet osallisiksi Hänen ikuisesta valtakunnastaan, Hänen taivaallisesta talostaan, jossa Hän on Isäntänä, me olemme tulleet myös Hänen palvelijoikseen.

Ja sitten: Juuri siksi, että ihana evankeliumi Herran kärsivästä ja kuoleman voittaneesta Palvelijasta saisi tulla yhä uusien ihmisten ikuiseksi elämäksi, Herra ja Isäntä Jeesus Kristus kutsuu ja lähettää palvelijansa työhön. Ensin hän kutsuu apostolinsa. Sitten Hän käskee heitä myös asettamaan itselleen työnsä jatkajat, apostolisen palveluviran kantajat. Tämän apostolisen paimenviran tehtävänä on ensinnäkin kyntää. Mutta kukaan näistä Herran palvelijoista ei saa kerskailla tästä työstään tai vaatia siitä kunniaa itselleen. Viljelysmaa on nimittäin Herran, ei noiden palvelijoiden. Kyntökalustokin on Herran, ei palvelijoiden. Kuitenkin juuri näiden palvelijoidesa hoidettavaksi Herra antaa sekä maan että työvälineet. Apostolisen viran kantajat kyntävät Jumalan viljelysmaata lain sanalla, pehmittääkseen kuulijoiden sydämet vastaanottamaan evankeliumin siemenen. Ja sitten he saavat myös kylvää tähän maahan evankeliumin sanaa, jonka Isäntänsä on heille uskonut.

Sitten suuri Herra ja Isäntä Kristus lähettää apostoliset palvelijansa myös paimentamaan laumaa, kristillistä seurakuntaa. Mutta kukaan Herran palvelijoista ei saa kerskailla tästä työstään tai vaatia siitä kunniaa itselleen. Laumahan on Herran, ei palvelijoiden. Myös kaitsemisen väline, paimenen ääni on Herran ja Ylipaimenen, ei palvelijoiden. Kuitenkin juuri näiden palvelijoiden hoidettavaksi Isäntä antaa sekä lauman että paimenäänensä. Apostolisen viran tehtävänä ei olekaan minkään omien ajatusten tai pohdintojen levittäminen, vaan yksin taivaallisen Isännän pyhän Sanan saarnaaminen ja opettaminen. Ainoastaan sen kautta, mutta juuri sen kautta lauma saa elämän.

Edelleen Herra Kristus lähettää apostoliset palvelijansa toimittamaan palvelusta pyhässä pöydässään. Ja taas: kukaan Herran palvelijoista ei saa kerskailla tästä työstään tai vaatia siitä kunniaa itselleen. Pöytähän on Herran, ei palvelijoiden taikka aterialle osallistuvien. Myös Kristus-isännän pöydässä tarjottava ruoka on Hänen. Hän jopa itse on tuo ruoka. Siksi pyhä ehtoollinen on nimeltään nimenomaan Herran pyhä ehtoollinen. Se ei ole palvelijoiden taikka vastaanottajien. Toki se on heidän kyllä siinä mielessä, että he saavat ottaa sen vastaan. He saavat ottaa sen vastaan Herralta, kun Hän itse jakaa sen sanansa perusteella, jonka Hän lausuu apostolisen orjansa suulla. He saavat ottaa sen vastaan Herralta, kun Hän itse jakaa sen palvelijansa käsien välityksellä. Kukaan näistä palvelusta toimittavista ei ole valtuutettu keksimään, miten Herran lahjat Hänen pöydässään jaetaan taikka kenelle. Isännän pyhä sana ilmoittaa sen. Apostolisen palvelijan tehtävänä on pitää huolta, että kaikki tapahtuu Herran sanan mukaan. Silloin sekä hän itse että myös koko lauma saa Isännän tarjoaman aterian ikuiseksi elämäkseen ja autuudekseen.

Tämän valtakuntansa apostolisen palvelustyön kautta taivaallinen Herra Kristus Jeesus on ottanut sinutkin omakseen. Hän on tehnyt sinut talonsa asukkaaksi, osalliseksi ikuisen valtakuntansa hyvyyksistä. Siksi myös sinä olet nyt Hänen palvelijansa. Apostolisen palvelijansa kautta Hän on pessyt syntisi ja saastasi pois kasteessa, pukenut sinut omaan vanhurskauden vaatteeseensa (Gal. 3:27). Hän puhuu sinulle pyhässä sanassaan, opastaa ja ojentaa, sekä sitten myös hoitaa ja armahtaa. Talon Isäntänä Herra Kristus Jeesus myös ruokkii sinut. Apostolisten palvelijoidensa käsien kautta saat Häneltä ja Hänen pöydässään kaiken hengellisen ravinnon, jota Hänen talonsa asukkaana pysymiseen tarvitset.

Ja kun Herra sinut näin taivaallisen talonsa asukkaana puhdistaa, vaatettaa, sinua armahtaa ja sinut ruokkii, silloin sinäkin saat palvella iloiten Häntä, talon Herraa. Saat iloisesti palvella Häntä ja lähimmäisiäsi siinä työssä, jonka Hän on luomassaan maailmassa sinulle antanut. Saat omalla paikallasi todistaa Kristuksesta, hyvästä Herrastasi, joka on tullut palvelijaksi meidän syntisten tähden. Saat kertoa kaikille, että Hänessä meidän syntimme on anteeksiannettu. Saat kuuluttaa, että Hän tahtoo kaikkien pelastuvan ihmeellisen ja taivaallisen talonsa yhteyteen. Saat myös kutsua kaikkia lähimmäisiäsi Hänen yhteyteensä, Hänen pyhien lahjojensa äärelle, Hänen talonsa asukkaaksi! Näin sinä saat palvella Herraa Hänen valtakuntansa työssä. Tästä palveluksesta Herrasi ei kylläkään lupaa sinulle mitään lisäansiota tai bonusta sen suhteen, mitä pelastukseesi tulee. Mutta sinulla on jo kaikki Herran armosta! Kaikki tämä palvelustyösi nouseekin siitä, että itse olet jo saanut tulla osalliseksi kaikesta Hänen talonsa hyvyydestä. Rakkaat ystävät, Herra on hyvä! Palvelkaamme Häntä iloiten!

(Saarna on pidetty Samuelin luterilaisessa seurakunnassa Lahdessa 1.2.2015.)