11. sunnuntai helluntaista (3. vsk), Matt. 11:20–24

Jeesus tulee… että olisit valmis

Johdanto

”Jeesus tulee, oletko valmis?” Autolla ajaessasi tai iltakävelyllä olet ehkä nähnyt tämän tekstin lyhtypylväässä. Sen sanoma on: ”Tässä ei ole vielä kaikki. Jeesus tulee takaisin, viimeinen tuomio on lähellä. Mitä sinulle sinä päivänä sanotaan?” Nykyaikana monen mielestä voi tuntua epäkorrektilta puhua tällaista. Edes kirkoissa ei taideta mielellään sallia puhetta tuomiosta. Mutta Jumalan sana ei muutu ja tänäänkin Jeesus puhuu juuri tästä. Tämä maailma ei pysy ikuisesti. Tulee päivä, jolloin kaikki seisovat Kristuksen tuomioistuimen edessä.

Voi-huudot Galilean kaupungeille

Päivän evankeliumitekstissä Jeesus uhkaa Galilean kaupunkeja ankarilla sanoilla. Hän sanoo, että viimeisellä tuomiolla jopa Tyros ja Sidon – nuo foinikialaisten pakanoiden kaupungit, epäjumalanpalveluksen tyyssijat – nekin pääsisivät helpommalla, kuin Galilean tutut pikkukaupungit Korasin tai Betsaida. Sitten Jeesus mainitsee Sodoman nimen. Kaikki Hänen kuulijansa muistavat heti, mitä Sodoman kaupungille oli käynyt: Jumala oli tuhonnut kaupungin sen siveettömän elämän ja epäuskon tähden. Mutta nyt Jeesus sanoo, että jopa Sodoma – tuo tulella ja tulikivellä tuhottu kaupunki – pääsisi viimeisenä päivänä kevyemmällä tuomiolla kuin tuttu Kapernaumin kaupunki.

Miksi Jeesus puhuu tällä tavalla? Mitä pahaa näissä kotikulmien kaupungeissa oli, että ne ansaitsivat kuulla tällaiset sanat? Betsaidassa juutalaiset harjoittivat kalastusta, Korasinissa ja Kapernaumissa oli synagogat, joissa varmaan oli luettu Jumalan sanaa. Eikö tunnu suorastaan epäreilulta? Miksi Jeesus sanoo tällaisia ihan kunnialliselta näyttäviä pikkukaupunkeja pahemmiksi, kuin yleisesti tunnettuja pakanuuden pesiä? Sen voisi ymmärtää helpommin, että Herra soimaisi vaikkapa Roomaa, tuota pakanallisen keisarin pääkaupunkia. Jopa Jerusalemia, maan pääkaupunkia vastaan kohdistetun kritiikin olisi voinut ymmärtää. Olihan Jumala sana ennenkin puhunut Jerusalemin pappeja ja kuninkaita vastaan, kun nämä täyttivät kaupungin Herran profeettojen verellä. Ja vielä Jeesuksen omana aikanakin oli totuttu kuulemaan kritiikkiä Jerusalemin temppelin papiston väärinkäytöksistä (essealaiset jne). Mutta Jeesus ei kuitenkaan nuhtele suurkaupunkeja tai niiden hallitsijoita, vaan kohdistaa ankarat sanansa näihin vaatimattomiin kaupunkeihin. Miksi? Ei kai näissä pikkukaupungeissa ollut tehty sellaista räikeää syntiä kuin Tyyron tai Sidonin baalinpalvelus?

Jeesus ei kuitenkaan puhu näitä sanoja kevein perustein. Ei Hän julista tätä sanomaa näille kaupungeille kuin jostakin kaukaa, omasta korkeudestaan. Ei, vaan Jeesus on itse ollut läsnä Korasinissa, Betsaidassa ja Kapernaumissa. Hän, Jumalan Sana itse on tullut näiden kaupunkien asukkaiden luo. Jumalan Poika on tullut näiden ihmisten luo niin, että hekin olisivat voineet Johanneksen kanssa sanoa: ”Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta”. (1. Joh. 1:1) Näissä kaupungeissa Herra on tehnyt voimallisia tekoja. Evankeliumeista me voimme lukea, miten Jeesus Kapernaumissa paransi sadanpäämiehen halvaantuneen palvelijan ja Pietarin anopin kovasta kuumetaudista. Siellä Hän paransi myös toisen halvaantuneen, joka tuotiin Hänen luokseen. Jeesus teki monia muitankin voimallisia tekoja alueella: Hän herätti Jairuksen tyttären kuolleista, paransi verenvuodosta kärsivän naisen, sokeita ja mykkiä… Ei Jeesus siis puhu tässä niin kuin olisi tullut varta vasten tuomitsemaan näitä kaupunkeja kadotukseen. Hänhän sanoo Johanneksen evankeliumissa näin: ”Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.” (Joh. 3:17) Jeesus oli tullut taivaallisen Isän luota kantaakseen myös Korasinin, Betsaidan ja Kapernaumin asukkaiden sairaudet ja synnit. Hän oli tullut näihinkin kaupunkeihin etsimään kadonneita ja kutsumaan heitä omaan laumaansa, niinkuin Hän itse sanoo: ”sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on.” (Luuk. 19:10) Mutta kaupunkien asukkaat eivät ottaneet vaarin näkemästään ja kuulemastaan. He eivät olleet tehneet parannusta ja katuneet syntejänsä. Kyllä näissä kaupungeissa hyvin tiedettiin, kuka Jeesus on; kyllä ihmiset siellä tiesivät, mitä Jeesus teki ja opetti. Herrahan oli itse jopa asunut juuri Kapernaumissa. Voi olla, että kapernaumilaiset olivat ylpeilleet tästä kuuluisasta Jeesuksesta, oman kylän saarnamiehestä; ehkä he jopa luulivat, että tämän suuren hengenmiehen mukana koko kaupunki korotetaan taivaaseen (Matt. 11:23a). Mutta Jumalan Poikana he eivät kuitenkaan halunneet ottaa Jeesusta vastaan. Voimallisilla teoillaan Jeesus oli monet kerrat kutsunut heitä kääntymään pois omavanhurskaudestaan, huutamaan armahdusta Jumalalta. Mutta he eivät olleet tahtoneet, siitäkään huolimatta, että olivat saaneet nähdä monta Jeesuksen voimallista tekoa. Siksi Kristus lopulta lausuu heistä kovat lain sanat: ”Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Beetsaida! Sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet teissä, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Siidonissa, niin nämä jo aikaa sitten olisivat säkissä ja tuhassa tehneet parannuksen. Mutta minä sanon teille: Tyyron ja Siidonin on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin teidän. Ja sinä, Kapernaum, korotetaankohan sinut hamaan taivaaseen? Hamaan tuonelaan on sinun astuttava alas. Sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet sinussa, olisivat tapahtuneet Sodomassa, niin se seisoisi vielä tänäkin päivänä. Mutta minä sanon teille: Sodoman maan on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin sinun.” (Matt. 11:21–24) Jumalan Sana oli siis elänyt heidän keskellään, Hänen voimalliset tekonsa olivat olleet heidän silmiensä edessä, eivätkä he silti olleet tehneet parannusta. Siksi tuomiokin olisi sitä kovempi, niinkuin Hän sanoo: ”Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.” (Joh. 3:18–19)

Jeesus siis puhuu tuomiosta. Mutta viimeisen tuomion aika ei tässä ole kuitenkaan vielä tullut. Nimittäin viimeisenä päivänä ketään ei enää nuhdella tällä tavalla. Silloin Jumalan vanhurskas tuomio lausutaan jokaiselle kertakaikkiaan ja lopullisesti. Kaupunkien nuhtelemisella onkin tässä toinen tarkoitus. Oppi-isämme Luther selittää tätä Herran nuhdesaarnaa näin:

Nämä ovat sellaisia uhkaussanoja, joilla hän heitä kauhistaa, etteivät he niin viskaisi syrjään Jumalan heille lähettämää sanaa. (Kirkkopostilla III. Kymmenes kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai. Evankeliumisaarna, 3.)

Kristus siis saarnaa lakia näiden kaupunkien ylpeille ja katumattomille, kuin sanoakseen: ”Tehkää parannus ja katukaa syntejänne! Kääntykää pois itse keksimästänne vanhurskaudesta ja ylpeydestänne. Ja kääntykää Jumalan puoleen, anomaan armahdusta! Ottakaa vastaan Jumalan sana, ettette tuomiopäivänä hukkuisi!”

Jeesuksen voimalliset teot meidän keskellämme

Me luterilaiset emme ole ehkä tunnettuja siitä, että me puhuisimme kovinkaan paljoa voimallisista teoista tai ihmeistä. Kuitenkin me voimme aivan varmuudella sanoa, että tänäänkin Herra tekee voimallisia tekoja, juuri meidän elämässämme: Ensinnäkin jo meidän elämämme on Jumalan voimallinen teko. Se, että ylipäätään olemme tässä olemassa, on ihme. Samoin se on ihme ja voimallinen teko, että lankeemuksistamme huolimattakin Hän pitää meidät elossa ja varjelee meidät kaikelta pahalta. On aivan niinkuin profeetta sanoo: ”Herran armoa on, ettemme ole aivan hävinneet, sillä hänen laupeutensa ei ole loppunut”. (Valit. 3:22) Eikö tämän pitäisi muistuttaa meitä siitä, että itsessämme me olemme voimattomat itseämme auttamaan? Eikö tämä muistuta meitä siitä, että itsessämme me olemme syntiset ja mahdottomat, mutta että Herralla on kaikki valta? Eikö tämän herätä meissä kääntymystä pahoilta teiltämme Hänen puoleensa?

Sitten on vielä kaikkein ihmeellisin voimallinen teko: Herra tulee keskellemme sanassa ja sakramenteissa. Kun sinäkin nyt istut kuulemassa Jumalan pyhää sanaa, siinä ei ole vain pappi saarnaamassa joitakin omia ajatuksiaan, vaan sinä kuulet Kristuksen oman äänen. Näin on siksi, että sanassa Herra itse puhuu juuri sinulle ja tulee luoksesi. Ja kun ehtoollinen asetetaan, sinä kuulet Kristuksen sanat ”tämä on minun ruumiini, tämä on uusi liitto minun veressäni”. Saat silloin olla varma, että Kristus on itse siinä läsnä, sinun luonasi, valmiina antamaan itsensä sinulle aivan kokonaan. Kristuksen Sana on tällainen: se ei vain kerro Hänestä, vaan Sana myös tuo Jeesuksen itsensä ja kaikki Hänen lahjansa sinun luoksesi. Näin Jeesus tarjoaa kaikki pelastuksen lahjat sinulle ja minulle, meille syntisille! Eikö tämä jos mikä ole Herran voimallinen teko?

Jeesus tulee – juuri siksi, että sinä et ole valmis

Evankeliumista kuulimme, miten Galilean kaupunkien asukkaat suhtautuivat Jumalan Poikaan, joka oli tullut heidän luokseen ja tehnyt voimallisia tekoja heidän keskuudessaan. Nyt Herra Kristus on meidänkin keskellämme voimallisissa teoissaan. Miten sinä suhtaudut Häneen? Riittääkö sinulle se, että pysyttelet siinä pienen välimatkan päässä, katselemassa Jeesuksen tekoja? Tai riittääkö sinulle se, että kapernaumilaisten tavoin ylpeilet läheisestä suhteestasi Jeesukseen, toisin sanoen pidät itseäsi kristittynä, mutta samalla kuitenkin turvaat omiin tekoihisi pelastuaksesi? Nyt voitaisiin oikeastaan sanoa: ”Jeesus tulee! Oletko sinä valmis?” Ja mitä tähän vastataan? Vastaus kuuluu: Ei, sinä et ole valmis. Eikö olekin niin, että sinäkin mielelläsi varaisit itsellesi mahdollisuuden vaikuttaa pelastukseesi? Eikö olekin niin, ettet aivan mielelläsi tunnustaisi mahdottomuuttasi Herran edessä? Ja eikö olekin niin, että tällaisenasi sinun on Jumalan pyhän Sanan valossa tunnustettava: ”Minä olen juuri se Kapernaum, minä olen juuri se Korasin ja Betsaida, jossa Jeesuksella on paljon nuhdeltavaa. Jeesus on tullut minun luokseni, ja minä en kerta kaikkiaan ole ollenkaan valmis!” Mutta huomaa, että Jeesus onkin tullut juuri sen vuoksi, että sinä et ole valmis. Jos joku meistä olisi omassa voimassaan valmis Jumalan valtakuntaan, silloin Jeesuksen ei tarvitsisi tulla. Mutta ei ole yhtään valmista, ei yhden yhtäkään. Kaikki ovat syntiä tehneet, ja ovat Jumalan kirkkautta vailla (Room. 3:23). Mutta siksi Jeesuksen nuhtelukin on oikeastaan vain iloinen ja ihana asia! Miten niin? Onhan toki tunnustettava, ettemme mekään mielellämme tätä lain sanaa aina kuulisi. Ja riistäähän Hänen nuhtelunsa sinulta kaikki omat mahdollisuutesi. Mutta ajattele kuitenkin tätä: niin kauan kuin Kristus sinua lain sanalla nuhtelee, niin kauan Hän kutsuu sinua parannukseen. Ajattele, niin paljon Hän sinua rakastaa, että jaksaa aina uudestaan nuhdella ja siten kutsua sinua kääntymään luokseen. Ja kun tunnustat Kristukselle mahdottomuutesi ja sen, että Hän on ainut mahdollisuutesi, silloin sinulla on Hänessä Vapahtaja. Silloin Herra Jeesus on sinulle pelkkää anteeksiantamusta, iankaikkista elämää ja autuutta.

Jeesus tulee – että olisit valmis

Kun sinä täällä messussa näet nämä Herran voimalliset teot, tai kun ehtoollispöydässä otat niitä vastaan, niin ehkä mieleesi tulee epäilys: ”Mahtaako tämä koskea minua? Ei kai Jeesus nyt minun kaltaiselleni tahdo mitään hyvää antaa…” Mutta muista: ei evankeliumi ole jotakin, joka olisi annettu Kristuksen kirkolle vain siksi, että me pohtisimme sitä täällä niinkuin joku tiedemies miettii teorioitaan. Älä jää tarkastelemaan evankeliumia vain yleisellä tasolla. ”Ahaa, tuollainen on evankeliumi.” Ja kyllähän sinä tiedät, mitä evankeliumi on: ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” (Joh. 3:16) Ihana sana! Mutta tiedätkö, että evankeliumin keskuksessa ovat sanat: sinun edestäsi annettu, sinun edestäsi vuodatettu. Kuulitko? Juuri sinun, sinun edestäsi! Sinun vuoksesi Jumalan Sana Kristus on tullut lihaksi  ja asunut meidän keskellämme. Sinun vuoksesi Hän on osoittanut kirkkautensa (Joh. 1:14), voimalliset tekonsa. Ja ennen kaikkea: sinun puolestasi Herra Jeesus itse on tehnyt juuri sen, millä Hän Kapernaumia uhkaa sanoen: ”Ja sinä, Kapernaum, korotetaankohan sinut hamaan taivaaseen? Hamaan tuonelaan on sinun astuttava alas.” (Matt. 11:23a) Herra Jeesus on itse tehnyt tämän. Nimittäin sinun syntiesi voittajana Hän on astunut hamaan tuonelaan, että sinut, Hänen verellään pestynä ja synnistä vapautettuna korotettaisiin Taivaaseen.

Evankeliumi ei siis ole jotakin sellaista, mitä me katselisimme ikään kuin pienen välimatkan päästä, niinkuin Kapernaumilaiset katselivat Jeesuksen tekoja. Evankeliumi on siinä, että Vapahtaja Jeesus on ristillä vuodattanut uhriverensä sinun edestäsi. Evankeliumi on siinä, että Kristus tulee juuri sinun luoksesi, tänään, juuri nyt. Sanassaan ja pyhässä ehtoollisen sakramentissa Hän tulee luoksesi tekemään voimatekoja. Sananpalvelijansa suulla Herra julistaa sinulle: sinun syntisi on anteeksi annettu! Sitten Hän antaa tosi ruumiinsa ja tosi verensä sinun syötäväksesi ja juotavaksesi. Niissä Hän antaa sinulle syntien anteeksiantamuksen ja parantumisen lahjan, sekä vahvistaa sinun uskoasi.

Rakas ystävä, ethän jää vain sivusta seuraamaan! Tule tänne alttarin luo, tule ottamaan Kristus vastaan! Voit siinä tullessasi kyllä tunnustaa Herran edessä, että sinun on mahdotonta järjelläsi ymmärtää niin suurta armoa omalle kohdallesi. Saat myös tunnustaa, ettet itsessäsi ole sen arvoinen, että Kristus tulisi kattosi alle (Luuk. 7:6). Mutta usko se, mitä sana lupaa, nimittäin että juuri sinunkaltaistasi heikkouskoista, syntistä ja mahdotonta varten Herra Kristus on tullut, että Hän saisi sinua armahtaa ja hoitaa. Näin sinä otat parhaalla tavalla vastaan Jeesuksen ja Hänen voimalliset tekonsa. Näin sinä saat pelastuksen lahjat itsellesi, ja näin sinä pysyt niiden omistajana! Ja silloin ei tuomiopäiväkään enää pelota sinua. Saat nimittäin viimeisenä päivänä olla niiden joukossa, joille Kristus-kuningas sanoo: ”Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.” (Matt. 25:34b) Siksi, jos nyt näet lyhtypylväässä sanat: ”Jeesus tulee, oletko valmis?” niin saat oikein iloisessa odotuksessa sanoa: ”Herra, Sinun kalliin uhriveresi tähden minä olen nyt valmis! Tule, Herra Jeesus, tule oikein pian!” Ja sitten, Hänen päivänsä koittaessa saat nostaa pääsi pystyyn ja käydä Herraasi vastaan iloiten. Sinä päivänä sinulle ei lausuta tuomiota, vaan sinun pelastuksesi on varma, koska rakas Kristus on jo tullut sinun luoksesi. Hän löytänyt sinut ja lahjoittanut sinulle koko voimallisen pelastustekonsa. Ja Hän vakuuttaa: ”Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.” (Room. 8:1) Tämän hyvän Herrasi hoitoon saat nyt jäädä, ja sanoa rohkeasti: ”Tule, Herra Jeesus!” Aamen.

(Saarna on pidetty Samuel-yhteisössä Lahdessa sekä Heinolan jumalanpalvelusyhteisössä 12.8.2012.)