Helluntai (2. vsk), Joh. 14:15–21

Hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva

Johdanto

Evankeliumissa Jeesus puhuu kahdesta toisilleen vastakkaisesta asiasta. Yhtäältä Hän puhuu maailmasta, toisaalta taas niistä ihmisistä, joita Hän puhuttelee tässä sanalla ”te”. Nyt kun me lähdemme tarkastelemaan Herran pyhää sanaa, jonka Hän meille tässä saarnaa, teemme sen näistä kahdesta asiasta käsin.

Ensiksi: Maailma

Kun Herra tässä evankeliumissa puhuu ”maailmasta”, Hän tarkoittaa jumalatonta tai Jumalan vastaista maailmaa. Jumala ei tietenkään ole luonut maailmaansa sellaiseksi. Hänhän on luonut kaiken hyväksi. Mutta enkelien ja ihmisten ylpeyden, kunnianhimon ja jumalattomuuden tähden maailma on joutunut eroon Jumalasta, joka itse on Totuus. Siksi se, mitä Herramme tässä kutsuu maailmaksi, tarkoittaa nyt sitä ihmiskuntaa, joka syntyy syntisistä vanhemmista ja siksi luonnostaan myös elää synnissä, Luojansa unohtaneena.

Langenneisuudessaan maailma ja sen ihmiset ovat siis luonnostaan hengellisesti sokeita. Jeesus sanookin heistä, että he eivät näe eivätkä tunne Jumalan Henkeä. Ja koska he eivät näe eivätkä tunne Pyhää Henkeä, he eivät myöskään voi ottaa Häntä vastaan. Asia on juuri niin, kuin apostoli todistaa: ”Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti.” (1. Kor. 2:14) Koska Jumalassa itsessään on totuus – niin kuin Jeesus sanookin: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä” (Joh. 14:6a) – siksi myös Jumalan Pyhä Henki, joka lähtee Isästä ja Pojasta, on totuuden Henki. Mutta koska langennut maailma ei näe eikä tunne tätä totuuden Henkeä, se ei myöskään voi tuntea Jumalan totuutta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että maailma elää valheessa.

Totta kai tässä maailmassakin tutkitaan sitä, mikä on totuus. Esitetään monenlaisia käsityksiä siitä, miten asiat ovat. Mutta usein tämä totuuden etsintä on kuitenkin vain näennäistä. Nimittäin niin usein tässä maailmassa se, mikä todella on totta, ohitetaan kokonaan. Maailma ei halua eikä voi hyväksyä totuutta. Siksi maailmassa usein lähes mikä tahansa käykin totuudesta, kunhan vain tuosta yhdestä vaietaan. Jokaisella saa olla oma totuutensa, kunhan vain Jumalan totuus pysyy siellä maton alla, jonne se on lakaistu. Toki sitten, kun tällä tavalla melkein mitä tahansa pidetään totena tai oikeana, moni omaksuu sen asenteen, joka Pontius Pilatuksella oli: ”Quid est veritas?” ”Mitä on totuus?” (Joh. 18:38) Toisin sanoen: ”Mitä väliä sillä on, mikä on totta?” Sama asenne sanoo sitten myös: ”Syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme.” (1. Kor. 15:32b)

Mikä on se henki, joka tämän saa aikaan? Se on maailman henki. Maailman henki on valheen henki. Näin on siksi, että maailmalla on valheen isä herranaan. Hänestä Jeesus sanookin: ”Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.” (Joh. 8:44b–c) Tämä valheen henki ajaa maailmaa Jumalan totuudesta vaikenemiseen ja sen hylkäämiseen.

Toiseksi: ”Te”

Mutta Jeesus puhuu evankeliumissa myös ihmisistä, joita Hän kutsuu pronominilla ”te”. Herra siis asettaa nämä ihmiset erilleen siitä ”maailmasta”, joka on valheen vallassa. Tässä meillä on valtavan ihmeellinen evankeliumi: Jumala ei tahdo, että kukaan langenneeseen maailmaan syntynyt ihminen jää elämään valheessa, siis erossa Hänestä, joka itse on Totuus. Jumala ei tahdo, että yksikään ihminen jää iankaikkisen kuoleman valtaan, siis eroon Hänestä, joka on itse Elämä. Jumala tahtoo, että kaikki pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden (1. Tim. 2:4). Kristus tahtoo, että kaikki tulisivat temmatuksi luontaisesta turmeluksestaan sekä tämän maailman valheen, synnin ja kuoleman vallasta tähän toiseen joukkoon, Hänen omiensa joukkoon, jota Hän niin ystävällisesti tässä puhuttelee.

Nämä ihmiset ovat niitä, jotka uskovat Jeesukseen ja rakastavat Häntä. Siksi he myös tuntevat Jumalan Hengen. Tämä Henki ei ole sama henki kuin maailman henki. Tämä Henki on totuuden Henki. Hän on Pyhä Henki. Mutta tästä seuraa tärkeä kysymys: miten kristityt voivat tuntea Hänet? Evankeliumissa Jeesus vastaa tähän kysymykseen. Kristityt tuntevat Pyhän Hengen kahdesta syystä. Ensinnäkin siksi, että Henki pysyy heidän tykönään ja toiseksi sen vuoksi, että Henki on heissä. Seuraavaksi katsomme, mitä tämä tarkoittaa.

Pyhä Henki Kristuksen omien luona

Ensiksi siis puhumme siitä, että Jumalan Henki pysyy niiden tykönä, jotka ovat Herran omia (Joh. 14:17b). Tämä on suuri ihme, jolla on historiallinen perusta. Tämä perusta on ensimmäisen kristillisen helluntain tapahtumissa, jotka Luukas on tallettanut Apostolien tekojen toiseen lukuun. Kuoleman voittanut Kristus oli nyt astunut ylös taivaisiin. ”Ja kun helluntaipäivä oli tullut” (Ap. t. 2:1), Hän lähetti taivaasta Pyhän Henkensä omiensa päälle. Ja nyt Jeesus sanoo tässä Pyhästä Hengestä, että Hän ”pysyy” Hänen omiensa ”tykönä”. Hän käyttää tässä sanamuotoa, joka tarkoittaa, että Henki pysyy heidän ”luonaan/vieressään/kanssaan/keskuudessaan”. Jeesus ei siis tässä vielä puhu ensisijaisesti Hengen olemisesta kristityissä. Hän puhuu Hengen pysymisestä heidän luonaan. Hän tarkoittaa, että Jumala on sitonut Henkensä työn sellaiseen todellisuuteen, jonka Hän antaa meidän luoksemme, meidän keskuuteemme. Tämä todellisuus on jotakin, jonka me voimme nähdä ja tuntea. Tämä on se sakramentaalinen todellisuus, jonka armollinen Herramme Kristus on kirkkoonsa säätänyt: ensimmäisen helluntain jälkeen Hän tahtoo antaa Pyhän Henkensä ihmisten luo ja heidän ulottuvilleen juuri pyhässä sanassaan ja sakramenteissaan.

Ihana evankeliumi! Nimittäin kun näin on, niin sinunkaan ei enää tarvitse tuskailla, miten saisit Pyhän Hengen laskeutumaan elämääsi. Tässä ei tarvita mitään puolen tunnin ylistyskokousta ennen Raamatun sanan lukemista, että Henki tuon ylistyksen innoittamana saataisiin laskeutumaan seurakunnan päälle. Sinun ei myöskään tarvitse rukoilla Jumalalta mitään uutta helluntaita. Sellainen olisikin Jumalan lahjan halveksimista, sillä ensimmäisenä kristillisenä helluntaina Pyhä Henki on jo historiallisesti ja kertakaikkisesti vuodatettu. Hän on jo tullut! Toki maailmassa on vielä valtavan paljon Herralle rakkaita ihmisiä, jotka vielä elävät maailmassa, jotka ovat siis Pyhästä Hengestä ja Kristuksen pelastuksesta osattomia. Mutta nyt Jumalan Pyhä Henki tahtoo sitoutua armonvälineisiin. Niissä Hän tahtoo olla läsnä seurakunnan keskellä, tuoda pelastuksen lahjat uskossa vastaanotetaaviksi, ja pitää sitten myös yllä kristittyjen hengellistä elämää. Ja juuri armonvälineissä Pyhä Henki tahtoo seurakunnan lähetystyön välityksellä tulla yhä uusien ihmisten ”tykö”, siis heidän luokseen, heidän vierelleen, heidän ulottuvilleen, heidän pelastuksekseen. Siksi lähetystyö tähtää aina seurakuntien perustamiseen ja seurakunnan työhon. Sillä näissä armoa tulvivissa välineissä Pyhä Henki tuleekin niille, jotka suostuvat kuulemaan sanaa, ottamaan vastaan kasteen lahjan ja sitten Herran ruumiin ja veren sakramentin. Näissä Henki tulee niin juutalaisille kuin kreikkalaisille, suomalaisille kuin japanilaisillekin. Tätä tarkoittavat Jeesuksen sanat, että Totuuden Henki ”pysyy teidän tykönänne”.

Pyhä Henki Kristuksen omissa

Mutta sitten toiseksi Jeesus puhuu myös siitä, että Pyhä Henki on Hänen omissaan. Hän sanoo: ”mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.” On siis väärinkäsitys, jos sanotaan, että me painotamme sanaa ja sakramentteja henkilökohtaisen sydämen uskon kustannuksella. Olisi myös väärinkäsitys sanoa, että keskitymme vain ulkonaisiin kirkollisiin menoihin ilman, että puhuisimme mitään sisäisestä hengellisestä elämästä. Ei niin! Kukaan ihminen ei nimittäin voi olla kristitty eikä kuulua Jeesukselle, ellei Pyhä Henki asu hänessä. Ilman Pyhän Hengen asumista sydämessä ihminen kuuluu vielä maailmaan, joka ei näe eikä tunne Totuuden Henkeä. Mutta sanasta ja sakramenteista on puhuttava siksi, että me tietäisimme, miten Herra Kristus tahtoo tehdä meidät osallisiksi Golgatan aarteistaan ja pelastavasta työstään Pyhässä Hengessä! Pyhän Hengen osallisuuteenhan tullaan juuri siellä, missä – niin kuin kuulimme – Pyhä Henki ”pysyy” Jeesuksen ruumiin jäsenten ”tykönä”, missä siis Henki pysyy kristittyjen luona ja heidän keskuudessaan. Siksi se ihminen, joka uskossa käyttää Herran antamia armonvälineitä, hän tulee sinne, missä Henki ”pysyy läsnäolevana”. Siellä Pyhä Henki voi uskon kautta tulla sitten hänen sydämeensä asumaan.

Mutta Pyhä Henki, joka asuu sydämessä, ei ole vain jokin tunne. Henki ei myöskään ole jokin persoonaton voima, jonka päätehtävänä olisi vain antaa ”voimaa elämään” tässä maailmassa. Pyhä Henki on Jumala. Hän on Herra, niin kuin me tunnustamme. Hän on Kolmiyhteisen Jumalan persoona. Kolmiyhteinen Jumala on yksi. Hän on Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Kuitenkaan ei ole kolmea Jumalaa, vaan yksi Jumala. Siksi myös siinä työssä, jota Jumala tässä maailmassa tekee, on aina kaikki Hänen kolme persoonaansa läsnä. Siellä, missä Isä on, on myös Poika ja Pyhä Henki. Siellä, missä Poika on, on myös Isä ja Pyhä Henki. Ja siellä missä on Pyhä Henki, siellä on myös Isä ja Poika. Siksi myös nyt, kun Pyhä Henki uskon kautta asuu sinun sydämessäsi, siellä asuvat myös Isä ja Poika. Siksi Jeesus tässä sanookin: ”En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne.” (Joh. 14:18) Sillä vaikka Hän tätä puhuessaan on kohta menossa Isän luo taivaaseen, Hän kuitenkin sanansa saarnan ja sakramenttien kautta aikoo nyt tulla omiensa luo, olemaan heidän kanssaan ”joka päivä maailman loppuun asti” (Matt. 28:20). Samalla Hän antaa heille myös sen lahjan, että Pyhä Henki näissä välineissä ”on heidän kanssaan iankaikkisesti” (Joh. 14:16b) ja aina ”pysyy heidän tykönään” (Joh. 14:17b), ja sitten on myös aina heidän sydämessään.

Mutta kun Pyhä Henki asuu sydämessä, mitä Hän sitten tekee? Johanneksen evankeliumin luvussa 16 Jeesus sanoo, että Henki puhuu sitä, minkä Hän itse kuulee. Pyhän Kolminaisuuden sisäisessä yhteydessä Hän kuulee Jumalan tahdon ja totuuden. Tätä kaikkea Hän sitten myös Jumalan sanassa saarnaa. Henki siis avaa sinunkin silmäsi näkemään ja kuulemaan, mitä Herra on sanassaan sinulle tahtonut ilmoittaa. Näin Hän johdattaa myös sanan kuulijat kaikkeen totuuteen. (Joh. 16:13) Toisin sanoen Pyhä Henki vaikuttaa uskon Jeesukseen, joka on itse Totuus (Joh. 14:6). Hän vaikuttaa uskon Jeesukseen, joka on myös koko maailman kaikkien syntien sovittaja. Raamattu sanookin, että Pyhä Henki muistuttaa sinua siitä, mitä Kristus sanassaan sanoo. Herrahan lausuu: ”Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.” (Joh. 14:26) Kun siis Pyhä Henki asuu sinussa, Hän myös todistaa sinulle aina uudestaan Kristuksesta ja Hänen armostaan juuri sinua kohtaan. Hän todistaa: Sinun koko syntivelkasi on Kristuksen Jeesuksen verisessä uhrissa anteeksi annettu! Ja nyt tämä Kristuksen Golgatalla hankkima syntien sovitus on tullut sinun osaksesi sanan ja kasteen välityksellä, uskon kautta. Kristuksessa sinut – itsessäsi syntinen ihminen – on tehty Jumalalle kelpaavaksi, puhtaaksi ja pyhäksi. Sinä olet Kristuksen oma, Taivaallisen Isän rakas lapsi. Pyhä Henki asuu nyt sinun sydämessäsi. Sinä et enää kuulu maailmaan, vaan niihin, joista Jeesus sanoo ”te”. Pyhä Henki vaikuttaa sinussa myös rakkauden Jeesukseen ja aloittaa sinussa Jumalan käskyjen täyttämistä, niin kuin Herra tässä sanookin: ”Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni.” (Joh. 14:15) Ja sitten Pyhä Henki sinun kauttasi todistaa myös maailmassa oleville Kristuksesta, joka on sovittanut sinun ja koko maailman synnit. Tästä Jeesus sanoo: ”Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani.” (Joh. 15:26-27)

Ristiriita maailman hengen ja Pyhän Hengen välillä

Mutta koska sinä et enää kuulu maailmaan, joudut omassa elämässäsi joka päivä kohtaamaan sen kahtiajaon, mikä vallitsee ”maailman” ja Kristuksen omien välillä. Kun sinä elät Kristuksen sovittamana, taivaallisen Isän lapsena ja kuljet Pyhä Hengen johdatuksessa, olet välttämättä aivan vieras tälle maailmalle ja sen ajattelulle.

Tämä taistelu sinulla on ensisijaisesti omassa sisimmässäsi. Vaikka olet kristitty, sinussa itsessäsikin on vielä syntiä. Tuo luonnollisen ihmisen synnynäinen syntisyys ja Jumalan vastaisuus tahtoo saada sinut vastustamaan Jumalan totuutta, palaamaan maailmaan. Tässä on kristityn kaikkein kovin taistelu! Tee siksi itse joka päivä parannus omasta syntisyydestäsi ja sydämesi maailmallisista taipumuksista. Tunnusta syntisi Herralle, ja usko sitten kaikki syntisi anteeksi Kristuksen tähden. Silloin sinä myös pysyt Hänen omanaan, Pyhän Hengen työn piirissä.

Mutta sitten, taistelu on todellista paitsi omassa sydämessäsi, se on todellista myös sinun ja maailman välillä. Maailma pitää outoina meitä, jotka Jumalan totuuden sanaan pitäytyen todistamme: Jumalallinen Pyhä Henki tulee meidän luoksemme Raamatussa, joka on Porvoon kirjapainossa ihmisen käsillä paperista ja musteesta valmistettu. Pyhä Henki tulee ihmisen suulla saarnatussa sanassa. Hän tulee hanaveden, leivän ja viinin välityksellä. Niissä Kolmiyhteinen Jumala tekee työnsä meidän pelastukseksemme. Niissä luoksemme tulee Kristus. Niissä Hänen Totuuden Henkensä vaikuttaa. Mutta koska me uskomme ja todistamme näin, meille naureskellaan. Ehkä joku pitää meitä höyrähtäneinä, toinen epärationaalisina hurmahenkinä, kolmas muotomenoja palvovina ja hengettöminä nimikristittyinä.

Mutta se, että joku ei usko Kristuksen ja Pyhän Hengen voivan tulla läsnäolevaksi tällä tavalla, ei ole mitenkään ihmeellistä. Tämä ei nimittäin käykään maailman inhimilliseen ja langenneeseen järkeen. Ihminen järkeilee: ”Miten ääretön voi mahtua äärelliseen? Miten muka Jumalan Henki voi sitoutua tämän maailman aineeseen, veteen, leipään tai viiniin? Eihän sellainen olisi Jumalan arvolle sopivaa!” Asia onkin juuri niin kuin Jeesus itse sanoo: ”Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut”. (Joh. 14:19a) Sen jälkeen kun Herramme Jeesus on siis astunut ylös taivaisiin, maailma ei näe Häntä. Kuitenkin me saamme uskon kautta nähdä Hänet, koska Hän armonvälineissä tulee luoksemme ja on niissä. Mutta tämä on vastaan myös meidän luonnollisen ihmisemme järkeä. Ja juuri siksi, että meissä kristityissäkin on vielä vanha syntinen liha, joka järkeilee näiden Jumalan ihmeellisten pelastuksen lahjojen äärellä, juuri siksi mekin tarvitsemme sitä, että usein muistutamme itseämme näiden lahjojen todellisuudesta. Ei siis vain siitä, että Jumala on Kristuksessa valmistanut ihmeelliset pelastuksen lahjansa ihmisen pelastukseksi, vaan myös ja nimenomaan tarvitsemme muistutusta siitä, että juuri tässä Hän antaa ne sinulle!

Ja vielä: Sinä, joka olet kristitty, saat ehkä maailman valheen hengen suusta kuulla, miten ylpeää on uskoa yhteen totuuteen. Saat kuulla, että asetut toisten yläpuolelle kun pitäydyt sellaiseen uskoon, joka sanoo: on olemassa vain yksi tie, yksi totuus ja yksi elämä. Ja sitten kun sinä kuulet totuuden Hengen ääntä Raamatussa, kun yksityisessä rukouksessa huudat Pyhää Henkeä avuksesi ja niin tahdot kulkea Hänen johdatuksessaan, niin tästä sinä saat osaksesi maailman pilkan. Mutta tästä ei kuitenkaan tarvitse hämmästyä. Mitenkään muuten ei voi ollakaan, sillä maailma ei voi ottaa vastaan totuuden Henkeä, jonka yhteydessä sinä nyt elät ja joka sinussa asuu. Muuten ei voi ollakaan, sillä luonnollinen ihminen tahdo ottaa vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on.

Pyhä Henki puolustaa sinua!

Mutta pysy sinä Kristuksen pyhän sanan kuulemisessa! Ota tänäänkin Hänen lahjansa uskossa vastaan! Silloin sinun luonasi pysyy myös Pyhä Henki, joka aina uudestaan saa tehdä työtään sydämessäsi ja vaikuttaa pelastavan uskon säilymisen ja vahvistumisen. Ja jos lankeat syntiin, tule aina sitä nopeammin Herran luo, Hänen lahjojensa äärelle! Silloin luonasi on Pyhä Henki, joka on tullut sinun puolustajaksesi (Joh. 14:16). Hän saarnaa sinulle: Kristuksen tähden sinun syntisi on anteeksi annettu! Hän saarnaa myös taivallisen Isän edessä: ”Isä, ole tälle syntiselle armollinen! Sinun ainoa Poikasi Kristus on jo kuollut hänen vuokseen, kertakaikkisesti sovittanut hänen syntinsä. Minä olen myös tullut hänen luokseen ja antanut hänelle uskon. Siksi hän ei nyt enää ole maailmassa. Hän on yksi Sinun rakkaista lapsistasi, joita sinun Poikasi niin ystävällisesti kutsuu omikseen.” Tähän Isä vastaa ja sanoo sinulle: ”Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut; sinä olet minun.” (Jes. 43:1b) Aamen.

(Saarna on pidetty Samuelin luterilaisessa seurakunnassa Lahdessa 8.6.2014.)