3. sunnuntai loppiaisesta (2. vsk), Jes. 30:18–21

Tässä on tie, sitä käykää

Odottava ja kärsivä – autuas?

Päivän Vanhan testamentin tekstissä Herra puhuu profeetta Jesajan kautta kansalleen, joka asuu Siionissa, Jerusalemissa. Nyt mekin olemme Herran armosta päässeet Jumalan lapsiksi, siis Jumalan perillisiksi ja Kristuksen kanssaperillisiksi (Room. 8:16–17). Meidät on Jeesuksen verellä sovitettu ja ”olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia” (1. Kor. 12:13). Näin me olemme Jeesuksen tähden saaneet tulla osaksi Herran omaisuuskansaa, Uuden liiton Israelia (1. Piet. 2:9). Siksi mekin saamme nyt uskossa ja aivan rohkeasti omistaa itsellemme sen, mitä Herra tässä Jesajan kautta puhuu omaisuuskansalleen.

Mitä Herra sitten puhuu? Hän sanoo merkillisen asian: ”Autuaita kaikki, jotka häntä odottavat!” (Jes. 30:18d) Eikö tämä kuulosta vähän ristiriitaiselta? Tämä lausehan sisältää ajatuksen, että Herran omien täytyy odottaa. Herra sanoo kansastaan myös, että he aivan itkevät ja huutavat apua. He ovat saaneet osakseen hädän leipää ja ahdistuksen vettä. Ja nämä he ovat vieläpä saaneet itseltään Herralta. Kaiken tämän lisäksi on aivan kuin Herra aivan kätkeytyisi heiltä.

Sinäkin tiedät mitä tämä on. Sinä olet tullut Jumalan lapseksi, Hänen omaisuuskansansa jäseneksi. Herra on ottanut sinut omakseen. Mutta silti elämässäsi on ollut aikoja, että olet joutunut kulkemaan läpi monenlaisten ahdistusten. Ja vielä juuri silloin Herra on myös aivan kuin kätkeytynyt sinulta. Olet huutanut Häntä avuksi, mutta on kuin taivas olisi ollut valurautaa. On ollut aivan kuin mikään rukouksesi ei kantaisi Jumalan luo. Ja siksi on jäänyt vain mykkä tuskanhuuto, kauhistuttava tunne, joka sanoo: Herra on kyllä ottanut sinut omakseen, mutta nyt Hän kätkeytynyt taivaalliseen korkeuteensa ja jättänyt sinut yksin huutamaan häntä avuksesi. Ehkä joku täällä juuri nytkin käy läpi tällaista vaihetta elämässään.

Mutta juuri sinulle, joka tällaista koet tai olet kokenut, juuri sinua Herra kutsuu tässä autuaaksi: ”Autuaita kaikki, jotka häntä odottavat!” Tämä sana ”autuas” tarkoittaa ”siunattu” tai ”onnellinen”. Eikö tunnu erikoiselta, että Herra tällä tavalla sanoo juuri odottamaan jätettyä ihmistä autuaaksi?

Herra tahtoo armahtaa! Siksi kärsivä ja odottava on autuas

Mutta sitten Hän sanoo toisenkin merkillisen asian: Hän itsekin odottaa. ”Sentähden Herra odottaa, että voisi olla teille armollinen, sentähden hän nousee armahtaaksensa teitä; sillä Herra on oikeuden Jumala. Autuaita kaikki, jotka häntä odottavat!” (Jes. 30:18) Miksi Herra odottaa? Eikö siksi, että ihmisen elämässä ei ole vielä tilaa Hänen armahdukselleen? Herra on kyllä ottanut meidätkin omaksi kansakseen, omansa pyhän heimonsa jäseniksi. Mutta silti meidän elämässämme taitaa usein olla tilaa lähinnä muille asioille kuin Hänen armahdukselleen. Siksi Hänen täytyy odottaa. Eikö sinunkin elämässäsi usein ole niin, että huudat Herraa avuksi hädässäsi, mutta samalla mielessäsi vaadit Häntä auttamaan sillä tavalla kuin sinulle sopii? Näin sinä kyllä pyydät Herralta apua, mutta samalla tahtoisit asettaa Hänen armahduksensa ja apunsa tielle monia ehtoja ja vaatimuksia. Mutta Herra näkee paremmin: Hän tietää kaikki asiasi, ja Hänen tahtonsa sinua kohtaan on aina hyvä! Hän tahtoo nousta armahtamaan sinua. Mutta jotta Hän saisi antaa sinulle kaikkein parasta, on Hänen joskus laitettava sinut odottamaan. On kuin Hän näin sanoisi: ”Älä turvaa omaan järkeesi tai mihinkään oletettuun viisauteesi. Älä turvaa edes siihen, että sinua kutsutaan kristityksi. Älä turvaa mihinkään muuhun, kuin minun armooni sinua kohtaan. Sillä ’minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa.’ (2. Kor. 12:9) Jätä kaikki, siis aivan kaikki asiasi minun käsiini. Jätä minun käsiini myös se, miten ja milloin minä tahdon auttaa sinua. Sillä minä tunnen sinun asiasi ja tahdon auttaa sinua!”

Ja siksi rakas ystävä, sen vuoksi sinäkin saat uskossa ottaa vastaan sen sanan, minkä Herra sinusta tässä lausuu: Vaikka sinä vielä kärsit ja itket, vaikka tässä elämässäsi hätä ja ahdistus ovat yhtä jokapäiväisiä asioita kuin se leipä jota syöt, tai vesi jota juot, ja vaikka et vielä näe Jumalan autuutta kasvoista kasvoihin, niin kuitenkin sinä olet autuas! Koska odotat Herraa, sinä olet autuas, siunattu ja onnellinen. Näin on siksi, että Herra kuulee sinun rukouksesi. Vaikka Hän ehkä antaa sinun odottaa, Hän kuitenkin koko ajan kuulee heikoimmatkin rukoushuokauksesi. Kun olet Hänen omansa, ei ole mitään pronssista taivaankantta sinun ja Hänen välillä. Sinä olet Kristuksen ruumiin jäsen, saat elää Hänen Henkensä verenkierrosta. Mikään ei estä sinun rukouksiasi tulemasta Hänen eteensä, kun Kristuksen Jeesuksen nimessä rukoilet Isääsi. Hän lupaa tässä, niin kuin sanat voitaisiin suoraan kääntää: ”Hän armahtamalla armahtaa sinua valitushuutosi äänelle. Kun Hän kuulee sen, Hän vastaa sinulle.” (30:19b–c) Herra lupaa tämän ja Hän on luotettava! Siksi sinäkin saat psalminkirjoittajan kanssa ylistää: ”Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat.” (Ps. 2:12)

Kristus on Opettaja ja Tie

Mutta miten Herra sitten auttaa hädässä olevia omiaan? Jumalan sana kertoo sen meille. Herra kutsuu tässä itseään opettajaksi. Hän on siis sellainen, jolla on opetuslapsia. Näille opetuslapsilleen tämä hyvä opettaja osoittaa tien. Hän lausuu heille sanansa ja he saavat kuulla Hänen äänensä. Hän sanoo: ”Tässä on tie, sitä käykää.” (Jes. 30:21b) Mutta Herra ei ole niin kuin uskonnolliset johtohahmot ja opettajat, joka ainoastaan näyttävät minne suuntaan lähteä kulkemaan. Hän ei ole niin kuin armeijan luutnantti joka komentaa alaisiaan ”ylittämään tuon peltoaukean tuosta niin että heilahtaa”. Hän ei tyydy vain sanomaan sinulle: ”Tässä on tien pää, lähde siitä tarpomaan tuohon suuntaan!” Ei, vaan Herra on sellainen Opettaja, joka on tehnyt seuraajansa omaksi pyhäksi kansakseen. Hän on tullut pelastamaan sinut sinun omien syntiesi aiheuttamien itkujen ja kärsimysten, hädän ja ahdistusten keskeltä. Hän on tullut pelastamaan sinut niiden itkujen ja kärsimysten keskeltä, joita muut ihmiset ovat sinulle aiheuttaneet. Hän on tullut sovittamaan sinun syntisi ja heidän syntinsä – niin, koko maailman kaikki synnit. Ja koska Herra on niin tehnyt, Hän ei tyydy ainoastaan osoittamaan pelastuksen tietä meille. Pyhässä sanassaan Herra Jeesus Kristus kyllä varmasti antaa sinun kuulla äänensä, ja siinä Hän osoittaa sinulle tien joka johtaa sinut perille! Hän antaa saarnata sanaansa niin, että saat sen aivan omin korvinesi kuulla: ”Tässä on tie.” Mutta Hän ei vain osoita tietä sinulle, vaan Hän on itse tuo Tie, niin kuin Hän sanookin: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.” (Joh. 14:6) Siksi rakas ystävä, kun sinä pysyt Hänessä, niin Hän, joka itse on Tie, Hän on myös koko ajan sinun kanssasi, sinun matkasi jokaisessa vaiheessa. Nimittäin niin kuin tavallinen tie ei pitkänkään taivalluksen aikana lähde mihinkään kulkijan jalkojen alta, samalla tavoin myös Herra Kristus on matkasi joka vaiheessa jatkuvasti tukevana pohjana sinun askeltesi alla. Kun olet Hänen omansa ja teet matkaa Hänen kanssaan, olet jo tämän matkasi aikana osallinen siitä jumalallisesta pelastuksesta, Tiestä, Totuudesta ja iankaikkisesta elämästä, joka Hän on.

Kuule siksi, mitä Herra Sananlaskujen kirjassa sanoo sinulle: ”Joka painaa mieleensä sanan, se löytää onnen; ja autuas se, joka Herraan turvaa.” (Sananl. 16:20) Turvaa sinäkin siksi nyt Herrasi sanaan, kun Hän sen sinulle tässä saarnauttaa ja sanoo: ”Tässä on tie.” Turvaa Kristus-tiehen! Hänessä sinulla on jo matkasi aikana oikea suunta ja varma pohja askeleillesi. Ja vaikka Herra sallisi matkallesi vaikeuksiakin, Hän ei kuitenkaan tee sitä kiusatakseen sinua, vaan siksi, että Hän tahtoo olla sinun ainoa Tiesi, Totuutesi ja Elämäsi. Kaikissa koettelemuksissakin Herra Jeesus kuitenkin aina uudestaan lausuu pyhän sanansa ja niin Hän aina uudestaan opettaa, ohjaa ja ravitsee sinua matkallasi. Vaikka se matkasi olisi pitkäkin, Hän on kuitenkin sinun kanssasi joka päivä. Ja Hänen kanssaan sinä pääset kerran varmasti myös perille, lepoon matkan rasituksista. Kristuksen kanssa pääset perille sinne, missä ei enää sanota ”vielä vähän matkaa” tai ”ei vielä” tai ”vasta sitten kun”. Sillä siellä, perillä Jumalan taivaassa ei enää mitata matkaa tai aikaa. Siellä, ikuisessa elämässä kaikki ajat ovat läsnä. Siellä ei enää sanota ”sitten kun koittaa se päivä”, vaan siellä on aina päivä, eikä yötä olekaan (Ilm. 21:25). Siellä on totta myös se, mitä Herra lupaa: ”ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.” (Ilm. 21:4) Vaikka sinä nyt vielä odotat, ehkä vielä itketkin, niin kulje kuitenkin Kristus-tietä ja kuule Hänen ääntään! Silloin olet varmasti autuas jo nyt. Aamen.

(Saarna on pidetty Samuelin luterilaisessa seurakunnassa Lahdessa sekä Jesajan luterilaisessa seurakunnassa Jyväskylässä 26.1.2014.)