3. sunnuntai helluntaista (1. vsk), Luuk. 14:16–24

Illallisajan tullessa

Johdanto

Herra on järjestänyt juhlat! Hän kutsuu meidät yhteyteensä, iloitsemaan kanssaan ikuisesti! Meidän kristillinen uskomme ei ole mitään ikävää tai vanhanaikaista synkistelyä. Kristillinen elämämme ei ole mitään tiukkapipoista ryppyotsaisuutta. Raamatullisessa ja luterilaisessa uskossa on kyse tästä: meidän Herramme on järjestänyt suuret pidot, Hänen illallisensa on jo valmiina! Jo vanhan liiton aikana Jesaja julistaa: ”Ja Herra Sebaot laittaa kaikille kansoille tällä vuorella pidot rasvasta, pidot voimaviinistä, ydinrasvasta, puhtaasta voimaviinistä. Ja hän hävittää tällä vuorella verhon, joka verhoaa kaikki kansat, ja peiton, joka peittää kaikki kansakunnat. Hän hävittää kuoleman ainiaaksi, ja Herra, Herra pyyhkii kyyneleet kaikkien kasvoilta ja ottaa pois kansansa häväistyksen kaikesta maasta. Sillä Herra on puhunut. Ja sinä päivänä sanotaan: Katso, tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme meitä pelastamaan; tämä on Herra, jota me odotimme: iloitkaamme ja riemuitkaamme pelastuksesta, jonka hän toi.” (Jes. 25:6-9) Päivän evankeliumissa tästä samasta asiasta puhutaan nyt myös meille.

Kutsu Herran juhliin

Lähi-Idän kulttuureissa on ollut tapana, että kun talon isäntä järjestää pidot, hän kutsuu omia ystäviään vieraaksi. Sen mukaan, kuinka moni vastaa kutsuun myöntävästi, isäntä antaa palvelijoidensa valmistaa ruoan. Sitten kun pitojen valmistelut on tehty ja vieraat saavat tulla, isäntä lähettää palvelijansa sanomaan kutsutuille: ”Tulkaa, kaikki on jo valmiina.” Evankeliumissa Jeesus kertoo meille tällaisesta isännästä. Hän sanoo: ”Eräs mies laittoi suuret illalliset ja kutsui monta. Ja illallisajan tullessa hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille: ’Tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina.'” (Luuk. 14:16-17) Tämä isäntä on kaikkivaltias Jumala itse. Hän valmistaa suuret pidot. Hän tahtoo saada paljon ihmisiä taivaallisen juhlapöytänsä ääreen, iloitsemaan kanssaan ikuisesti. Siksi Hän kutsuu paljon ihmisiä, valtavan määrän ihmisiä. Jumala tahtoo, että kaikki tulisivat tuntemaan totuuden ja pelastuisivat Hänen iankaikkisiin pitoihinsa (1. Tim. 2:4). Mutta jotta nuo kaikki ihmiset voisivat tulla Hänen juhliinsa, Hän lähettää palvelijansa heidän luokseen. Kun illallisten aika on tullut, Hän lähettää Palvelijansa kutsumaan heitä. Tuo Palvelija on Hänen valittunsa, johon Hänen sielunsa on mielistynyt (Jes. 42:1). Hän on taivaallisen Isännän oma Poika, Kristus. Mihin Jumala tämän Kristus-palvelijansa lähettää? Hän lähettää Hänet ihmisten maailmaan, oman kansansa Israelin keskelle. Tuolla kansansa keskellä, taivaan juhlaan kutsutun kansansa keskellä Kristus vaeltaa ja saarnaa: ”taivasten valtakunta on tullut lähelle.” (Matt. 4:17)

Israel torjuu Kutsujan 

Miten he ottavat tämän kutsun vastaan? Jeesus kuvaa heidän reaktiotaan kolmen kutsuvieraan vastauksella: ”Mutta he rupesivat kaikki järjestään estelemään. Ensimmäinen sanoi hänelle: ’Minä ostin pellon, ja minun täytyy lähteä sitä katsomaan; pyydän sinua, pidä minut estettynä.’ Toinen sanoi: ’Minä ostin viisi paria härkiä ja menen niitä koettelemaan; pyydän sinua, pidä minut estettynä.’ Vielä toinen sanoi: ’Minä otin vaimon, ja sentähden en voi tulla.'” (Luuk. 14:18-20) Yksikään ei pääse juhliin, juuri silloin kalenterissa on muuta ohjelmaa. Äkkiseltään nämä syyt kuulostavatkin ihan hyviltä. Onhan ihmisillä monenlaista tehtävää elämässään. Peltotyöt pitää hoitaa, omaisuudesta on huolehdittava, on tärkeää viettää aikaa puolison kanssa ja siten vaalia avioliittoa. Nämä syyt olla tulematta juhliin kuulostavat siis ihan hyviltä. Mutta tosiasiassa ne ovat kuitenkin pelkkiä tekosyitä, aivan räikeitä tekosyitä. Nimittäin jos israelilainen maanviljelijä halusi ostaa uuden pellon, hän jo ennen kaupantekoa selvitti tarkkaan kaiken mahdollisen tuosta maa-alueesta: oliko maaperän laatu hyvä, miten pelto oli siihen asti tuottanut satoa, monta muuta tärkeää yksityiskohtaa. Vasta sitten hän teki kaupat tuosta pellosta. Ja kun pelto sitten oli ostettu, ei sitä enää siinä vaiheessa tarvinnut lähteä kiireesti tarkastelemaan. Kaikki tiesivät tämän. Uuden pellon katsomaan lähteminen oli siis silkka tekosyy olla tulematta isännän juhliin. Samoin oli myös kahden muun vastauksen laita. Härkäpari oli tutkittava ja testattava tarkoin jo ennen kaupantekoa. Oli tutkittava, muodostivatko eläimet hyvän parin, vetivätkö ne hyvin yhdessä. Vasta sitten voitiin tehdä kaupat. Myös kolmas kutsuttu esittää isännän palvelijalle verukkeen, joka on aivan läpinäkyvä. Hän puhuu hyvin koruttomalla tavalla naisesta, jonka on juuri ottanut vaimokseen. Lähi-idässä miesten oli tapana puhua vaimostaan kunnioittavasti, mutta tämä mies ei tee niin. Hän ei edes pyydä anteeksi isännältä, ettei pääse juhliin. Ja siksi, kun palvelija sitten kertoo isännälleen, mitä kutsutut olivat vastanneet, tämä vihastuu. Hän tunnistaa kaikki nämä puheet pelkiksi tekosyiksi, jopa valheiksi, häpeämättömiksi ja julkisiksi loukkauksiksi arvokasta talonisäntää kohtaan. On kuin kutsutut sanoisivat: ”Pidä itse juhlasi. Ei minua kiinnosta tulla.”

Herra kutsuu syntisairaita…

Herran Palvelija Kristus tulee maailmaan, Jumalan valitun kansan keskelle. Heitä kaikkia Hän kutsuu yhteyteensä, Jumalan valtakuntaan. Mutta he eivät tahdo tulla juhliin. Samasta asiasta Herra toisessa kohdassa sanoo: ”Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet.” (Luuk. 13:34) Mitä Taivaallinen Isäntä tekee? Lähteekö Hän heti rankaisemaan noita ylimielisiä kutsuttuja? Ei. Hän palaa halusta saada paljon ihmisiä juhlaansa taivaaseen! Ja siksi Hän lähettää Poikansa uudestaan. Minne Hän lähettää Hänet? Kaupungin kaduille ja kujille. Israelin hengelliset johtajat torjuvat Herran Palvelijan ja tässä Palvelijassa myös Hänen Lähettäjänsä. Silloin Jumala lähettää Poikansa Israelin kaduille ja kujille, toisin sanoen kansan hyljeksityimpien ja halveksituimpien luokse. Kun pelastus armosta Kristuksen tähden ei kelpaa hengelliselle eliitille – tai sellaisena itseään pitäville! –, Herra Kristus vaeltaa tavallisen kansan keskuudessa. Siellä Hän kutsuu publikaaneja, noita maanpettureina pidettyjä veronkerääjiä. Hän kutsuu prostituoituja, kivitystuomion ansainneita. Hän kutsuu julkisyntisiä ja aterioi heidän kanssaan. Kristus ottaa luokseen verenvuodosta kärsiviä, pitalisia, noita saastaisena pidettyjä. Hän ottaa kantaakseen kaikkien heidän syntinsä ja saastaisuutensa, niin, aivan koko maailman syntisyyden ja saastaisuuden. Hän esittää heille kutsun Jumalan valtakuntaan, taivaallisen Isännän suureen juhlaan. Ja Hän näyttää heille, mistä he saavat tuohon suureen juhlaan sopivan juhlavaatteensa. Häätaloon ei nimittäin pääse ilman juhlapukua, mutta nyt Kristus haluaa pukea jokaisen syntisen ja kerjäläisen hohtavimpaan juhlapukuun (vrt. Matt. 22:11-12). Hän ottaa heidän sairautensa ja syntinsä itseensä, kantaa heidän rangaistuksensa, kuolee heidän kuolemansa. Ja siinä Hän myös parantaa nuo syntiset ja sairaat. Heidän likaiset vaatteensa, heidän syntinsä, saastaisuutensa ja kuolemansa tulevat Kristuksen omaksi. Niin heidän omakseen voi tulla puhdas Kristus-juhlapuku, Hänen pyhyytensä, vanhurskautensa ja ikuinen elämänsä.

…ja pakanoita

Kun juhlapöytä näin vähitellen täyttyy kutsuvieraista, Palvelija astuu Isäntänsä eteen ja sanoo: ”Herra, on tehty, minkä käskit, ja vielä on tilaa.” (Luuk. 14:22b) Mitä Isäntä tähän vastaa? Sanooko hän, ”No ei kait siinä, nyt on jo myöhä, näillä mennään. Aloitetaan juhla”? Ei, vaan Isäntä tahtoo, että Hänen taivaallinen talonsa täyttyisi, täyttyisi aivan ääriään myöten! Hän tahtoo, että kaikki pelastuisivat Hänen valtakuntaansa. Siksi Hän esittää merkillisen, ennenkuulumattoman suunnitelman. Hän lähettää rakkaan Palvelijansa vielä kerran. Minne Hän lähettää Hänet? Teille ja aitovierille, siis kaupunginmuurin ulkopuolella istuskelevien luokse, toisin sanoen niiden luokse, jotka ovat valitun kansan ulkopuolella. Isä lähettää Kristuksen kutsumaan pakanoita. Kun terveet eivät tunnustaneet tarvitsevansa parantajaa, Herra kutsuu nyt syntisiä ja sairaita (Luuk. 5:31-32). Niitä, jotka eivät olleet Jumalan kansa, Hän kutsuu oman kansansa yhteyteen. Jesaja todistaa: ”Ja muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herraan, palvellakseen häntä ja rakastaakseen Herran nimeä, ollakseen hänen palvelijoitansa, kaikki, jotka pitävät sapatin eivätkä sitä riko ja pysyvät minun liitossani, ne minä tuon pyhälle vuorelleni ja ilahutan heitä rukoushuoneessani, ja heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa ovat otolliset minun alttarillani, sillä minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi. Herra, Herra sanoo, hän, joka kokoaa Israelin karkoitetut: Minä kokoan vielä muitakin sen koottujen lisäksi.” (Jes. 56:6-8) Kun Israelin johtomiehet eivät halunneet ottaa vastaan taivaallista juhlakutsua Kristuksessa, Jumala oksastaa Kansansa öljypuuhun myös metsäöljypuun oksia. Hän tahtoo lisää rakasta Kansaansa ottamalla sen yhteyteen ihmisiä kaikista kansoista. (Room. 11:11ss) Valtava on Jumalan armo: palavasti Hän haluaa talonsa täyttyvän juhlavieraista! Mutta miten Hän tekee tämän? Hän käskee Poikaansa, että tämä kutsuisi ja asettaisi sananpalvelijoita saarnaamaan kutsua Hänen juhliinsa. Näiden sananpalvelijoiden saarnan kautta, Jumalan sanan välityksellä Kristus nyt lähtee Israelin ulkopuolelle, koko maailman teille ja aitovierille. Siellä Hän sanallaan kutsuu syntisiä, sairaita, kaikkia. Hän saarnaa: ”Minun Isäni, Taivaallisen talon Isäntä on ikiajoista asti valmistellut suurta juhla-ateriaa omalle kansalleen. Jo kauan Hän on profeettojen kautta kutsunut Israelin kansaa. Minä olen tullut heidän luokseen, kutsunut heitä taivaalliselle aterialle. Ja nyt aika on täyttynyt. Minun lihaksi tulemisessani, minun kuolemassani ja ylösnousemuksessani ’kaikki on jo valmistettu’. Minun sovitustyössäni illallisaika on nyt alkanut. Tule sinäkin ottamaan vastaan illallisille sopiva juhlapuku, minun vanhurskauteni, johon minä tahdon sinut kasteessa pukea (Gal. 3:27). Tule minun pelastavan sanani äärelle. Tule minun alttarini äärelle. Tule ottamaan vastaan minun tosi ruumiini ja vereni, tule maistamaan esimakua taivaallisesta juhla-ateriasta. Siinä minä ruokin sinua syntisairasta kuolemattomuuden lääkkeellä, sillä lääkkeellä, joka minä itse olen. Siinä minä teen sinut valmiiksi minun Isäni iankaikkiseen juhlaan, jonka Hän on minussa valmistanut omilleen.”

Tämä Jumalan armollinen kutsu kuuluu kaikille ihmisille, aivan kaikille kansoille. Onko sinulla naapureita, ystäviä tai sukulaisia, jotka eivät vielä tunne taivaallisen Isännän Palvelijaa ja Poikaa? Hän, Herra Kristus on tullut valmistamaan heillekin pääsyn ikuisiin juhliin. Jos sinulla on tällaisia lähimmäisiä, kerro heille siitä ihmeellisestä juhlakutsusta, jonka sinä olet saanut! Kerro, että se kutsu on nyt voimassa kaikille. Kerro, että taivaallisen Isännän Palvelija, Jumalan Poika Kristus jakaa lahjojaan jo nyt. Kerro, että hekin saavat tulla niitä vastaanottamaan. Näin taivaan ikuisiin juhliin matkaava seurakunta saa olla julistamassa Isäntänsä hyvyyttä kaikille niille, jotka vielä ovat ulkopuolella.

Illallisaika on tullut. Tule!

Ja sitten: Tänäänkin Kristus seisoo täällä ja kutsuu sinua taivaalliseen juhlaan. Otatko sinä Hänen kutsunsa vastaan? Kristus ei enää seiso ovella kolkuttamassa, vaan on sanassaan ja sakramenteissaan tullut sisään rakkaan seurakuntansa luo. Ja Hän tahtoo aterioida sinun kanssasi. (Ilm. 3:20) Pyhässä ehtoollisessaan Hän tarjoaa kuolemattomuuden lääkkeen sinun syntisairauteesi, tuohon sairauteen, joka pyrkii estämään sinun pääsysi Taivaan juhlaan. Lähdetkö sinä sunnuntaiaamuna tämän lääkkeen vastaanottajaksi? Yritätkö mieluummin keksiä syitä, miksi et nyt ehtisi? Tai koetatko keksiä keinoja osallistua juhlaan sieltä, missä se sinulle parhaiten sopisi? Mutta juhlaan ei voi osallistua radion tai netin välityksellä. Herra kutsuukin sinua juhlaan tässä ja nyt. Eikö se ole ihana asia? Herra kutsuu sinua! Tule! Jos olet sairaana taikka joskus muuten estynyt tulemasta, vaikka Herralta saamasi hyvän maallisen kutsumuksen vuoksi, soita pastorille ja pyydä häntä tuomaan Herran lahjat sinulle kotiin! Ehkä tunnet itsesi liian heikoksi tai huonoksi tulemaan Herran juhlaan, Hänen aterialleen? Mutta kuule, kun Hän sanoo: tämä ateria on annettu ja vuodatettu sinun syntiesi anteeksiantamiseksi! (Matt. 26:28) Tule siksi messuun. Tule usein, niin kuin Hän sanookin, ”niin usein kuin te siitä juotte” (1. Kor. 11:25). Pysy Herran seurakuntansa yhteydessä, niiden pelastuksen lahjojen äärellä, joita taivaallinen Isäntä tahtoo sinulle antaa. Älä loukkaannu siihen, että Herran juhlaväki, me kristityt olemme monella tavalla rosoista ja raajarikkoista joukkoa, monin tavoin sokeita ja rampoja. Katso juhlakutsun antajaan! Katso Isän hyvyyteen ja rakkauteen sinua, syntistä kohtaan. Katso Hänen lähettilääseensä ja palvelijaansa, Jumalan Poikaan Kristukseen, joka on paitsi kutsun välittäjä, myös taivaallinen juhlapukusi ja koko juhla-ateriasi. Älä jää ulkopuolelle! Tule ottaman vastaan se armo ja rakkaus, sovitus ja pyhyys, iankaikkinen elämä ja pelastus, jonka taivaallinen Isä palaa halusta sinulle lahjoittaa Pojassaan. Hän ei tahdo antaa sinulle mitään ikävää, ryppyotsaista elämää. Hän tahtoo sinut iloiseen juhlaansa, syntien anteeksiantamiseen ja ikuiseen elämään! Illallisaika on nyt tullut. Tule, sillä kaikki on jo valmiina. Herra tahtoo antaa kaikki lahjansa sinulle juuri nyt. Hän tahtoo viedä sinut perille, aterioimaan kanssaan Jumalan valtakunnassa, iankaikkisesti (vrt. Luuk. 13:29). Aamen.

(Saarna on pidetty Samuelin seurakunnassa Lahdessa 9.6.2013.)