20. sunnunutai helluntaista (1. vsk), Mark. 2:1–12

Anteeksianto maan päällä

Kun sinä elät täällä maan päällä, eivät monenlaiset vaivat ja sairaudet taikka syntikään ole sinulle vieraita asioita. Ehkä mietit: ”Mitä minun pitäisi tehdä, että saisin synnit anteeksi?” Joku ehkä sanoo: ”Pitäisi päästä pois tästä synnin ruumiista, pois tästä vaivan paikasta. Ainakin pitäisi tulla hengellisemmäksi ihmiseksi, sellaiseksi, joka elää ikään kuin lähempänä taivasta, lähempänä Jumalaa. Ehkä minäkin siten voisin saada armon Jumalan silmissä.”

Mutta riittääkö meidän vaivannäkömme tähän? Riittävätkö meidän hiljentymisemme tai hurskauselämämme tekemään meistä niin hyviä, että kelpaamme Jumalalle? Eivät ne riitä! Sinä itse et voi mitenkään edesauttaa hengellistymistäsi niin, että ansaitsisit Jumalan armon. Koskaan et voi nostaa itseäsi tarpeeksi korkealle tämän langenneen maailman yläpuolelle niin, että omin neuvoinesi saisit helpotusta synnin ongelmaan. Sinä olet ”vaivainen syntinen ihminen, joka olet syntynyt syntisestä sukukunnasta, ja olet isiesi kanssa monella tavoin syntiä tehnyt.” Sinä elät maan päällä.

Mutta juuri siksi Jumalan ainoa Poika, Isästä ikuisuudessa syntynyt Kristus tuli juuri maan päälle. Hän oli suuri opettaja ja Jumalan sanan saarnaaja, niinkuin kirjanoppineet Hänestä ajattelivat, mutta Hän oli myös paljon enemmän. Miten niin? Näin: ”Meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden [Kristus] astui alas taivaista, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi.” (Nikean-Konstantinopolin uskontunnustus.) Koska sinä et voi kohota taivaisiin Jumalan luo, tai edes vähän ylemmäs ja lähemmäs Häntä, siksi Jumala lähetti pyhän ainokaisen Poikansa sinne missä sinä olet, siis maan päälle. Sinun pelastuksesi tähden ikuinen Jumalan Poika Kristus astui alas taivaallisesta kirkkaudestaan. Hän omaksui sinun kaltaisuutesi (Fil. 2:6–7) ja kuitenkin ilman syntiä (Hepr. 4:15). Hän omaksui ihmisyyden, niin että Hän saattaa aivan kutsua itseään Ihmisen Pojaksi. Hän tuli meidän aikaamme, meidän maailmamme historian kulkuun niin, että Hänestä voidaan jopa sanoa, keiden hallitusmiesten aikana Hän täällä eli. Hänestähän sanotaan: ”Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky…” (Luuk. 2:1) Samoin me myös yhdessä tunnustamme: ”Meidän edestämme ristiinnaulittiin Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmatena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu.” (Nikean-Konstantinopolin uskontunnustus.) Jumalan Poika Kristus on siis paitsi tullut maan päälle, Hän on myös astunut kaikkein alimmas, maan alimpiin paikkoihin (Ef. 4:9). Juuri siksi, että sinulla on monenlaista vaivaa ja sairautta, niin syntiäkin, juuri siksi Hän on tullut sinun vaivasi ja sairautesi tuttavaksi. Isä on tehnyt Hänet sinun synniksesi. Sinun vaivasi, sairautesi ja syntisi Kristus on kantanut kokonaan kärsimyksessään, aivan kuoleman rangaistukseen ja helvettiin asti. Ylösnousemuksessaan Hän on voittanut sinun vaivasi, sairautesi ja syntisi koko vallan. Ja koska Kristus näin on tullut tänne maan päälle suorittamaan anteeksiantavan uhrityönsä, Hän on myös suorittanut sen historiassa. Siksi sinäkin saat uskoa, että sinun syntiesi anteeksiantamus ja meidän kaikkien syntien anteeksiantamus on historiallinen tosiasia, se on totta! Sinun syntisi on kaikki sovitettu! Siksi Herra nyt evankeliumissa sanookin, että ”Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi.” (Mark. 2:10) Kuulitko? Maan päällä. Se tarkoittaa: juuri siellä, missä sinä nyt elät. Jos sinä haluat saada syntisi anteeksi, niin sinä et voi, mutta sinun ei myöskään tarvitse yrittää voida nousta Jumalan luo taivaaseen, ei edes yhtään lähemmäs Hänen taivaallista asuinsijaansa. Se on nimittäin paitsi mahdotonta, sellaisen yrittäminen on myös täysin tarpeetonta, koska Kristus on jo tullut maan päälle sovittamaan sinun, maan päällä elävän ihmisen synnit!

Joku saattaa ehkä kysyä: ”Aivan, Jeesus on sovittanut minun syntini täällä maan päällä, Golgatan puulla. Mutta miten minä voin saada tämän sovituksen itselleni?” Ehkä joku vastaa tähän: ”Sinun pitää ottaa Jeesus vastaan, sinun pitää valita Jeesus! Ja mene sitten kasteelle, joka on Jumalan asettama merkki siitä, että olet valinnut Jeesuksen, merkki siitä, että olet pelastunut.” Tällaista opetusta on maailma täynnä. Huippusuositun amerikkalaisen megakirkon nettisivut julistavat, että pelastus on Jumalan lahja, ja että vain luottamalla Jeesukseen Kristukseen Jumalan anteeksiantamuksen tarjouksena ihminen voi pelastua synnin rangaistuksesta. Mutta heti perään tämän kirkon julkilausuma opettaa: ”Upotuskaste […] on sinun julkinen julistuksesi, että olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena Vapahtajanasi. Kaste ei pelasta sinua, vaan näyttää maailmalle, että olet jo pelastunut. Vaikka kastetta ei vaadita pelastukseen, se on raamatullinen käsky, sekä osoittaa rakkautesi ja kuuliaisuutesi Kristukselle.”

Kuule rakas ystävä: Eikö tällainen opetus itse asiassa vaadi, että sinun pitää ensin kohota korkeammalle Jumalan puoleen, ottaamaan vastaan Jumalan armo Jeesuksessa? Sitten kun olet päässyt sinne, voit sieltä omalla kasteteollasi julistaa kaikille – itse Jumalalle, ja myös vielä siellä alhaalla oleville – miten sinä olet itse ottanut vastaan Jumalan armon tarjouksen. Mutta kuka syntinen voi omassa langenneessa tahdossaan valita ottaa vastaan Jeesuksen? Ei ystävät, se on mahdotonta. Tämä ei ole kaukana siitä, mitä Luther sanoo oman aikansa omavanhurskaista:

Lörpötellessään ja valehdellessaan tekevänsä kaiken voitavansa, rakastavansa Jumalaa, antavansa itsensä Kristuksen edestä he hävittävät evankeliumia ja tekevät naurunalaiseksi, kieltävät, rienaavat, syljeksivät ja jalkoihinsa tallaavat Kristuksen, sanoin tosin kyllä tunnustaen hänet vanhurskauttajaksi ja Vapahtajaksi, mutta todellisuudessa riistäen häneltä vanhurskautus- ja autuaaksitekemiskyvyn ja omistaessaan sen itsevalitsemilleen palvontamenoille. Tämä ei ole elämistä Jumalan Pojan uskossa, vaan omassa vanhurskaudessa ja teoissa. (Galatalaiskirjeen selitys, jae 2:20.)

Mutta keskittykäämme me siihen, mitä Kristus itse sanoo. Hän sanoo ”että ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi”. Se tarkoittaa: saadaksesi pelastuksen lahjoja itsellesi Sinun ei siis tarvitse – niin kuin Matti-piispamme on usein sanonut – sinun ei tarvitse kohota taivaaseen tai tehdä kahden tuhannen vuoden aikamatkaa Golgatalle. Ei, vaan Kristus Jeesus on itse tullut maan päälle sovittamaan sinun syntivelkasi ristillä. Ja sitten, että sinä, maan päällä elävä ihminen saisit tämän Hänen sovitustyönsä hedelmän itsellesi, Hän on pyhässä kasteessa tuonut pelastuksensa niin ikään maan päälle, sinun luoksesi. Siksi kristillinen kaste ei ole vain jokin ”vesikippo”, jollaisena sitä usein kuulee pidettävän. Herra varjelkoon meitä sellaisesta opetuksesta! Kaste ei myöskään ole mikään ihmisen juhlallinen ja uskonnollinen tunnustusteko tai lahja Jumalalle, taikka kunniakas uskollisuudenosoitus Jumalan käskyille. Pyhä kaste on Hänen tekoaan, jolla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi. Siinä sinut on avuttomana, pienenä lapsena kannettu Hänen luokseen. Sinä et ole vielä voinut mitään ratkaista omaksi hyväksesi, mutta toiset ovat uskossa kantaneet sinut anteeksiantamuksen Herran luo, niin kuin nuo neljä miestä kantoivat halvaantuneen, kävelemään kykenemättömän miehen katolle ja laskivat hänet katon läpi Jeesuksen eteen (Mark. 2:3–4). Kasteessa Herra Kristus on tullut sinun luoksesi, maan päälle, että sinä saisit syntisi anteeksi. Siinä sinä – vaikka et vielä ole mitään kyennyt valitsemaan tai ratkaisemaan – siinä olet saanut ottaa vastaan Hänet, syntiesi sovittajan, siinä sinut on kastettu Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, olet saanut Jumalan lapseuden lahjan, Pyhän Hengen lahjan, iankaikkisen elämän lahjan.

Näetkö, miten suuret lahjat rakas Herramme Kristus on tuonut tänne meidän luoksemme, maan päälle? Vaikka sinä vielä kärsit tämän maailman vaivaa, sairautta ja syntiäkin, älä kuitenkaan pyydä päästä omine harjoituksinesi kohoamaan tämän maailman yläpuolelle. Nimittäin juuri tänne maan päälle – tänne, missä vaiva, sairaus, synti ja kärsimys asuu – juuri tänne Kristus on tullut tuomaan levon, parantamisen, syntien anteeksiannon, ilon ja kiitoksen. Katso siksi siihen armoon, jonka Kristus pyhässä sanassaan ja pyhissä sakramenteissaan tuo sinun luoksesi maan päälle. Niissä Hän tahtoo aina uudelleen ravita ja uudistaa sinua, niissä Hän tahtoo tarjota sinulle pelastuksen ja avun. Ja sitten, kun Hänen aikansa on, Herra Kristus kyllä hakee sinut pois täältä maan päältä, vaivan, sairauden ja synnin keskeltä, omaan iankaikkiseen valtakuntaansa. Mutta siihen asti, riipu kiinni Herran armonvälineissä, jotka Hän on antanut sinulle tänne maan päälle. Niissä sinua palvelee, armahtaa, lohduttaa ja hoitaa Hän, jolla ”on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi”. Aamen.

(Saarna on pidetty Samuelin luterilaisessa seurakunnassa Lahdessa sekä Jesajan luterilaisessa seurakunnassa Jyväskylässä 6.10.2013.)