1. adventtisunnuntai (1. vsk), Matt. 21:1–9

Jeesus tulee! Mutta millä Hän tulee?

Tänään on suuri juhlapäivä! Sen nimi on Adventus Domini, ”Herran saapuminen”. Me vietämme adventtia, Herramme ja Vapahtajamme tulemisen juhlaa. Neljänä perättäisenä sunnuntaina saamme ihmetellen ottaa vastaan tämän evankeliumin sanan: Herra Jeesus tulee meidän luoksemme! Tämä tuleminen tapahtuu monin tavoin. Se tapahtuu, kun Kristus jouluna syntyy neitseestä Mariasta. Se tapahtuu, kun Hän nöyränä ja hiljaisena tulee aasilla Jerusalemiin, kärsimään ja kuolemaan koko maailman syntien tähden. Herran tulemisen ihme on läsnä myös jokaisena pyhäpäivänä, kun Hän messussa tulee seurakuntansa keskelle. Ja lopulta Herra Kristus, synnin ja kuoleman voittaja tulee kunniassaan ja kirkkaudessaan Taivaasta, tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Herran tuleminen tapahtuu siis monin tavoin. Ja kuitenkin aina tämä tulija on yksi ainoa, Jeesus Kristus.

Vapahtajan tulo on luvattu jo alussa

Koko Raamattu alusta loppuun asti julistaa meille yhtä Kristusta. Sekä Vanhan että Uuden testamentin keskuksessa on yksi Vapahtaja, ihminen ja Jumala, Jeesus Kristus. Koko Raamatun keskuksessa on se pelastus, joka tässä Vapahtajassa on valmistettu kaikkia kansoja varten. Vanha testamentti on aivan täynnään esikuvia Hänestä, joka tulee ottamaan pois koko maailman synnin. Jo ennen kuin Israelin kansa tai sen kantaisät olivat edes syntyneet, Jumala jo ilmoitti sanassaan: Vapahtaja tulee! Ilosanoman Herrasta Jeesuksesta saivat kuulla jo ensimmäiset ihmiset paratiisissa. Me muistamme, miten siellä tapahtui tuo murheellinen ja hirveä lankeemus: ihminen vastusti Jumalan sanaa. Tämä synti turmeli sitten kaamealla tavalla kaiken Jumalan hyvän luomistyön. Kuitenkin aivan heti kun tämä oli tapahtunut, ilmoitti Jumala Aadamille ja Eevalle pelastussuunnitelmansa: heille tulee Pelastaja, Vaimon Siemen. Hän murskaa Perkeleen vallan (1. Moos. 3:15). Vapahtaja tulee! Monesti ja monella tapaa Jumala sitten puhui kansansa kantaisille, monet kerrat ja monin tavoin Hän ilmoitti profeettojen kautta (Hepr. 1:1): Messias tulee! Abrahamille Hän lupasi, että tämän siemenessä tulee siunaus kaikille kansoille (Gen. 12:2–3; 2. Aik. 20:7; Ps. 105:6; Jes. 41:8; Gal. 3:29). Daavidille Jumala ilmoitti, että on tuleva ikuinen kuningas, joka rakentaa huoneen Herran nimelle. Tämä mies on Daavidin jälkeläinen, ja samalla Hän kuitenkin on Jumalan Poika. (2. Sam. 7:12–16) Hän on siis ihminen ja Jumala. Jesaja julistaa ristin miestä, joka on tuleva sitä varten, että Hänen päälleen heitettäisiin kaikkien meidän syntivelkamme. ”Ja Hänen haavainsa kautta me olemme paratut.” (Jes. 53:5–6) Ja sitten, profeetta Sakarjan suulla Jumala sanoo: ”Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle! Vanhurskas ja auttaja hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla.” (Sak. 9:9) Messias-kuningas tulee! Ei ihme, että juutalaisten keskuudessa oli suuri odotus: milloin tulisi se päivä, jolloin Herran lähettämä Messias tulisi ja vapauttaisi heidät?

Ja nyt sana julistaa meille: Herra Jeesus tulee! Päivän evankeliumissa Jeesus ratsastaa aasialla, aasintamman varsalla Jerusalemiin ja Hänessä Sakarjan ennustus saa näin täyttymyksensä. Ja enemmänkin: Kristus Jeesus on – ei vain tämän ennustuksen, vaan koko Vanhan testamentin täyttymys! Kun Vanha testamentti puhuu Herran temppelistä, niin Herra Jeesus on tuo todellinen Temppeli. Puhutaan liitonarkista, ja Jeesus Kristus on varsinainen Liitonarkki, Jumalan kohtaamisen paikka. Israelin temppelissä uhrattiin uhreja syntien sovitukseksi, ja Herra Jeesus on kertakaikkinen sovitusuhri. Hän on myös se Ylimmäinen Pappi, joka uhraa tämän sovitusuhrin. Herra Kristus on Kuningas! Nyt Hän on tullut ja uudestaan tulee sinun luoksesi.

Mitä Jeesuksen tulo tarkoittaa?

Mutta mitä se tarkoittaa, että Vapahtaja tulee sinun luoksesi? Ensinnäkin se tarkoittaa, että sinä et voi itse pelastaa itseäsi, vaan tarvitset pelastusta, joka tulee sinulle sinun ulkopuoleltasi. Monelle ei kelpaa tällainen ulkopuolelta tuleva pelastus. Mieluummin tahdottaisiin etsiä toisenlaista pelastusta, oman mielen mukaista ja itse hankittavaa pelastusta. Monet ovat tässä maailmassa ne, jotka sellaista pelastusta etsivät. Monet juutalaiset edelleenkin odottavat Messiasta. Eivätkä vain he, vaan langenneisuudessaan kenen tahansa ihmisen luonto tahtoo etsiä mieluummin oman tiensä pelastukseen. Mutta todellinen Messias ja Vapahtaja on jo tullut! Sana todistaa sen: Jeesus on tullut. Hän on tullut juuri siksi, että sinä tarvitset Häntä. Sinä tarvitset sitä pelastusta, joka Hänen ristissään on sinullekin valmistettu.

Edelleen se, että Vapahtaja tulee ihmisen luo, tarkoittaa, että ihminen ei omine neuvoineen voi mennä Hänen luokseen. Herran on tultava hänen luokseen. Kuitenkin moni tahtoo päästä Jeesuksen luo aivan itse, omalla hengellisellä vaivannäöllään. Joku ehkä harrastaa ahkerasti meditointia, toinen pyrkii tekemään hyviä tekoja kelvatakseen Jumalalle. ”Jos tällaiset teot vaikka auttaisivat, että pääsisin Jumalan yhteyteen?” Se, että Vapahtaja Jeesus alentuu tulemaan juuri minun luokseni, ei ehkä näytä riittävän hengelliseltä tai ylevältä. Kuitenkin sana todistaa, että kukaan ihminen ei omin avuin löydä Jumalan luo, Jeesuksen yhteyteen. Ei, vaan Herran Kristuksen on tultava hänen luokseen. Luther kirjoittaa tästä osuvasti:

Katsohan, tätä siis merkitsee se että ”sinun kuninkaasi tulee”: et sinä etsi häntä, vaan hän etsii sinua; et sinä häntä löydä, vaan hän löytää sinut; tulevathan julistajat häneltä, ei omasta itsestäsi; heidän julistuksensa tulee häneltä, ei omasta itsestäsi; uskosi tulee häneltä, ei omasta itsestäsi, ja kaikki se minkä usko sinussa vaikuttaa, tulee häneltä, ei omasta itsestäsi. Kai nyt jo ymmärrät, että ellei hän tule, sinä jäät ulkopuolelle, ja että siellä missä ei ole evankeliumia, ei ole ollenkaan Jumalaa, vaan pelkkää syntiä ja turmelusta […] Älä siis mitenkään kysele, millä tavalla aloittaen tultaisiin hurskaaksi: ei ole olemassa mitään aloittamista, ellei tämä kuningas tule saapuville ja ellei häntä julisteta. (Kirkkopostilla I. Ensimmäinen adventtisunnuntai. Ensimmäinen evankeliumisaarna I, 25.)

Mutta ihana evankeliumi on siinä, että Herra Jeesus tulee! Hän tulee meidän luoksemme, siis seurakunnan, uuden liiton kansansa luokse! Ja vielä: Herra myös kertoo meille sen tavan, millä Hän tulee. Nyt me katsomme, miten tämä tapahtuu.

Herra tulee aasilla

Evankeliumista kuulimme, että Jeesus tuli Jerusalemiin. Millä Hän tuli? Hän tuli ratsastaen aasilla. Israelin kansassa monet olivat odottaneet, että Herra lähettäisi heille Messias-kuninkaan, joka murskaisi roomalaisten  miehittäjien vallan, että Jumala vapauttaisi oman kansansa viholliskansojen sorrosta. Juutalaiset olivat kuulleet Sakarjan ennustuksen: Messias-kuningas, siis se Vanhurskas ja auttaja, Hän ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla (Sak. 9:9). Sanasta he muistivat, miten Israelin hallitsijaksi valittu Salomo oli ratsastanut omaan kuninkaaksi voitelemiseensa muulilla (1. Kun. 1:38–39). Ja nyt Jeesus tulee tuolta aasilla. Syttyy lamppu: ”Onko tässä nyt Hän, joka musertaa Rooman vallan? Onko tässä Hän, joka ottaa haltuunsa Herodeksen hallintopalatsit, perustaa mahtavan valtakuntansa, asettaa valtaistuimensa Jerusalemiin?” Ja kyllä he kuninkaan saivatkin: tässä heillä oli iankaikkinen kuningas, jonka valtakunta on iankaikkinen valtakunta (2. Sam. 7:12; Ps. 110:1–2; Room. 1:3). Mutta tämä Kuningas ei ollut tullut käyttämään maallista valtaa tai sotilaallista voimaa. Hän tuli nöyränä ja hiljaisena (Jes. 42:2). Hän ei tullut armeijan ylipäällikön nopealla ratsulla, vaan aasintamman varsalla. Hän oli kyllä tullut pääkaupunkiin, että Hänet korotettaisiin kuninkaalliselle valtaistuimelleen, kaikkien nähtäväksi. Pitkäperjantaina Hänet korotettiinkin, ristin valtaistuimelle. Tämä Herra, Jumalan Messias oli tullut valtakunnan hallitsijaksi, mutta ei minkään maallisen valtakunnan hallitsijaksi, vaan paljon enemmän. Hänessä Taivasten valtakunta oli tullut lähelle (Matt. 4:17). Ja Taivasten Valtakunnan perilliseksi kutsuttaisiin jäseniä kaikista kansoista (Jes. 2:2–5; Miika 4:1–3; Matt. 28:19–20). Taivasten valtakuntaan, siis Hänen omaan Kansaansa, Hänen Pyhään Kirkkoonsa, Hänen omaan Ruumiiseensa pääsisivät kaikki ne, jotka suostuivat syntien anteeksiantamukseen tämän Kuninkaan vuodattamassa uhriveressä. Valtava pelastussuunnitelma! Valtava pelastussuunnitelman täyttymys Kristuksessa!

Kun nyt siis tämä taivaallinen Kuningas tuli toteuttamaan pelastussuunnitelmaansa, Hän tuli vaatimattomalla aasilla. Ja tällä tavalla Hän tulee meidän luoksemme tänäänkin. Kun Kristus tulee sinun luoksesi, sinun ei pidä odottaa mitään maallista loistoa tai kunniakasta ulkomuotoa. Kun Herra tulee, Hän tulee inhimillisesti vaatimattomalla tavalla, ikään kuin aasilla. Vaikka Kristuksen pelastava työ on jumalallinen ja ihmeellinen, Hän kuitenkin sitoo tämän työnsä aina maallisiin välineisiin ja vaatimattomalta näyttäviin kulkuneuvoihin. Hän toimii näin sinun itsesi tähden, että voisit ottaa Hänen ihmeenomaisen työnsä – niin, Hänet itsensä vastaan. Niin kuin Jeesus tuli Jerusalemiin aasilla, samoin Hän on tullut sinun luoksesi kasteen vedessä. Niin kuin aasi ei näyttänyt kovin kuninkaalliselta ratsulta, niin ei kastevesikään näytä miltään erityiseltä vedeltä. Sehän on aivan tavallista, hanasta valutettua vettä. Mutta tähän veteen onkin yhdistynyt Jumalan pyhä Sana. Siksi siitä on tullut pyhä kaste, elämää antava uudestisyntymisen peso (Tiit. 3:5). Niin kuin Jeesus tuli Jerusalemiin vaatimattomalla aasilla, samoin Hän tulee sinun luoksesi sanan saarnassa. Tämäkin kulkuväline näyttää usein kovin vaatimattomalta. Ja kuitenkin Herra tulee luoksesi juuri siinä. Näinhän apostoli itsekin sanoo: ”Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna. Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa, ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan.” (1. Kor. 2:1–5) Samoin Kristuksen asettama saarnavirkakin on ikään kuin aasin virka, sen tehtävähän on tuoda Kristus sinun luoksesi. Ja sitten – arvaatkin jo varmaan, mikä on seuraava ”aasi”, millä Jeesus tulee luoksesi? Niin, se on tietenkin Herran pyhän ehtoollisen leipä ja viini. Nimittäin sanallansa Herra Jeesus tekee näistä vaatimattomista välineistä pyhän ehtoollisen, joissa Hän tulee omiensa luo. Tässäkin Hän siis tulee aivan niin kuin Hän tuli aasilla Jerusalemiin kansanjoukon ylistäessä Häntä. Ja kun Hän tulee luoksemme tällä ehtoollisen aasilla, mekin Hänen kansanaan otamme Hänet vastaan ylistäen. Ehtoollisliturgian Pyhä-hymnissä me – Jumalan Kansa – laulamme: ”Siunattu olkoon Hän, joka tulee Herran nimessä! Hoosianna korkeuksissa!”

Lopuksi

Herra Jeesus Kristus on tullut meidän Vapahtajaksemme tähän maailmaan. Älä siis pyydä itse saada valikoida, mikä apu tai minkälainen pelastus sinulle kelpaisi. Pelastus on vain Herrassa Kristuksessa, mutta se on juuri Hänessä tullut sinua varten. Älä myöskään vaadi, että Vapahtajan Jeesuksen pitäisi tulla meidän luoksemme ulkoisella loistolla tai vaikka jonkin suuren hengellisen kokemuksen saattelemana. Taivaan ja maan kuningas on tullut Jerusalemiin ratsastaen aasilla. Hän on tullut, että Hänet korotettaisiin korkealle, ristinpuun valtaistuimelle. Tämä päivä, jolloin sana puhuu tästä meille, se on vanhalta kirkolliselta nimeltään Adventus humiliationis, ”nöyrtymisen adventti”. Puhuuhan sana siitä, miten Herra nöyrtyy meidän tähtemme kärsimykseen ja kuolemaan. Ja aivan samoin oikeastaan jokainen pyhäpäivä on tällainen ”nöyrtymisen adventti”. Kun nimittäin Herra Kristus messussa tulee meidän luoksemme, Hän tulee ratsastaen erilaisilla vaatimattomilla kulkuvälineillä, kasteen vedessä, sanan saarnassa, synninpäästön sanoissa, ehtoollisen sakramenteissa. Mutta tämä vaatimattomalta näyttävä tuleminen on kuitenkin aivan varmasti oikea adventti! Se on todellinen Herran tuleminen. Omaksumastaan vaatimattomasta ulkoasusta huolimatta tämä tulija on varmasti Herra Kristus itse, koko täyteydessään! Tästä tulijasta Luther kirjoittaa:

tällä köyhällä ja halvalla kuninkaalla on oleva toisenlainen valta, jommoista ei ole yhdelläkään kuninkaalla ja keisarilla maan päällä milloinkaan ollut, olivatpa kuinka suuria ja mahtavia valtiaita hyvänsä. Hänen nimensä on Vanhurskas ja Auttaja. Hän ei siis ole mikään rikas, mahtava ja loistoisa maailmanvaltias, vaan vanhurskas kuningas ja vapahtaja, joka tuo mukanansa vanhurskauden ja autuuden, voittaa synnin ja kuoleman, on synnin ja kuoleman vihollinen sekä tahtoo auttaa synnistä ja iankaikkisesta kuolemasta kaikki ne, jotka häneen uskovat ja hänet kuninkaaksensa tunnustavat, loukkaantumatta näin halpaan, lainattuun aasiin. (Huonepostilla. 1. adventtisunnuntai.)

Älä siis loukkaannu Herraan Jeesukseen, kun Hän tulee sinun luoksesi ristin miehenä, syntiesi tähden runneltuna. Hänessä on sinun pelastukseksi. Älä loukkaannu Herraan Jeesukseen, kun Hän tulee meidän luoksemme pastorin lausumissa sanoissa, siis sanan saarnassa. Älkäämme loukkaantuko, kun Hän tulee vedessä, leivässä ja viinissä. Hän tekee niin, että sinulla olisi syntien anteeksiantamus, loppumaton elämä ja autuus Hänen yhteydessään. Kun Herra näin tulee meidän, oman kansansa luokse, ottakaamme mekin Hänet vastaan iloiten, sanoen: ”Siunattu olkoon Hän, joka tulee Herran nimeen!” Aamen.

(Saarna on pidetty Samuel-yhteisössä Lahdessa sekä Heinolan jumalanpalvelusyhteisössä 2.12.2012.)